Planering av lagerställen

Hem / Mjukvara / Planering av lagerställen

Planering av lagerställen

Att ha rätt produkter i lager löser inte allt. Du behöver även se till att ha rätt produkter på rätt ställen för att kunna garantera dina kunder de servicegraderna dom förväntar sig.

Logstikkedjor bestående av mer än ett lagerställe kan vara svåra att hantera på ett smart sätt. När olika delar kontrolleras av olika parter, och ibland med olika planeringsverktyg och teknologier, kan du stå inför en riktig utmaning. Att planera ett lagernätverk i ett affärssystem eller excel gör det svårt att få en helhetlig bild och lagerställen planeras ofta fristående från varandra. Detta tenderar att resultera i över- eller underlager, förlorad försäljning och höga lagerhållningskostnader.

Med EazyStock kan du enkelt hantera alla dina lagerställen på en enda plattform.

Omdistribution

Omdistribution innebär transfer av lagerhållna artiklar mellan lagerställen. EazyStock föreslår automatiskt omfördelning av överlager från ett lagerställe till ett annat där efterfrågan för artikeln är större. Med omdistributionsfunktionen kan du undvika onödiga inköp och utnyttja lagerplats mycket bättre.

EazyStock-Multi-location Planning

Virtuellt lager för artiklar med låg efterfrågan

Ibland har du produkter med för lite efterfrågan från ett lagerställe för att rättfärdiga att ha dom i lager. Men om du ser till hela regionen kan du finna att dessa är värdefulla och borde vara tillgängliga inom nätverket. Detta brukar gälla artiklar med sporadisk efterfrågan som behöver lagerläggas för att upprätthålla en hög servicegrad trots att dom är för dyra och långsamma för att lagerlägga på flera olika ställen.

EazyStocks virtuella lager gör det möjligt att aggregera efterfrågan av artiklar med låga volymer över multipla lagerställen genom att applicera lagerpooling-tekniker. Olika fysiska lagerställen inom ett givet geografiskt område agerar tillsammans som ett virtuellt lager. Den här tekniken reducerar lagernivåer inom värdekedjan medan efterfrågan kan mötas för hela regionen.

Boka en gratis demo med en av våra experter för att lära dig mer!

Boka en demo