Varför lageroptimering är betydelsefullt

Vad innebär lageroptimering?

Lageroptimering är vetenskapen om att nå högt ställda mål på kundservice och samtidigt hålla en så låg kapitalbindning som möjligt i lager.

För företag inom tillverkning, parti- och grossisthandel samt reservdelsindustrin som har ett varulager representerar lageroptimering enklaste vägen till betydande kostnadsbesparingar och ökade intäkter.

om lageroptimering

Stor besparingspotential OCH ökad kundservice

Hög servicenivå ger kundnöjdhet, vilket är en uppenbar konkurrensfördel för de flesta företag. Hög tillgänglighet av produkter spelar förstås en avgörande roll för vilket företag som i slutändan får ordern och intäkterna.

Hög servicenivå kompenseras dock ofta av onödig överlagring av artiklar som tar plats i lagret, kostar pengar i form av bundet kapital samt riskerar att bli inkurant. När lagerplanerare har tusentals artiklar att ta hänsyn till blir det oöverblickbart, i synnerhet vid helt manuell hantering. Lageroptimering förenklar inköparens och lagerplanerarens vardag och sänker dessutom kapitalet bundet i lager. På så sätt kan företaget både spara pengar, öka sin servicenivå och få nöjdare kunder!

Decrease inventory levels
up to 30-50%

Increase service levels
up to 99%

Spend up to 60% less time planning and replenishing inventory

New Call-to-action
Förbättra kassaflödet och avkastningen på sysselsatt kapital

Varje krona i lagerreducering har en direkt inverkan på företagets sysselsatta kapital. Lagrets relativa storlek och omsättningshastighet påverkar storleken på kapitalbindningen och därmed kassaflödet. Att frigöra bundet kapital i lager och utnyttja tillgången mer effektivt har också stor betydelse på det totala kapitalets avkastning. Lagerkostnader så som finansiering, skatter, försäkringar och inkuransreserv påverkas direkt av lagerstorleken.

Ladda ner Optimerat varulager och högre avkastning på operativt sysselsatt kapital

Lös lagerstyrningen och bekymren kring inköp

Lagerstyrning och inköpssystem löser problemet med att optimera lagernivåerna baserade på det uppsatta målet gällande servicenivå och leveranssäkerhet. Rätt dimensionerade lagernivåer innebär att företag kan behålla eller öka sin servicenivå gentemot sina kunder samtidigt som kapitalbindningen minimeras. Resultatet från att öka produkttillgängligheten är oftast att företaget tar hem fler order och högre kundnöjdhet uppnås.

Genom att matematiskt optimera säkerhetslager, beställningspunkter och orderkvantiteter utifrån målet för önskad produkttillgänglighet, kommer lagernivåerna minska tillsammans med kapitalbindningen SAMTIDIGT som servicenivån säkras. De flesta företag har potential att sänka sina lagernivåer med 30 %, en del 50 %, vissa ännu mer.

EazyStock automatiserar beräkningarna och ersätter manuella processer. Det sparar tid, minskar risken för manuella fel och tid frigörs för värdeskapande arbetsuppgifter.

Det bästa är att EazyStock är prisvärt och enkelt att installera med en ROI på bara några månader, enbart baserad på lagersänkningarna som uppnås.

Dataanalys

Vi hjälper dig gärna med en dataanalys av ditt lager så att du får en tydlig bild av kostnadsbesparingar som kan åstadkommas i er verksamhet.

Kontakta oss