Visma.net & EazyStock

Kontakta oss för mer info

Home / Mjukvara / Integration med affärssystem / Visma.net Integration med EazyStock

Visma.net & EazyStock

Optimerade inköp och lager med Visma.net & EazyStock i en integrerad helhetslösning

Med EazyStocks connector till Visma.net optimerar du ditt lager med ett klick! Integrationen är snabb och lätt att implementera, och gör EazyStock till en naturlig förlängning av ditt affärssystem.

Visma.net är byggt i molnet, vilket gör det snabbt, skalbart och alltid tillgängligt oberoende av plattform. Precis som EazyStock är det ett kraftfullt verktyg med rik funktionalitet, men ändå mycket enkel att använda. Dock saknar affärssystem funktionaliteten för att arbeta med optimala beställningspunkter, prognoser och servicenivåer. Det är här EazyStock kommer in, kopplat med Visma.net skapar ni en helhetslösning som är svår att överträffa

Med EazyStock och Visma.net kan du automatisera lagerstyrning och inköp, spara pengar på sänkta lagernivåer och samtidigt öka tillgängligheten av dina produkter. Våra kunder framhåller funktioner som automatiska och dynamiska beräkningar av inköpskvantiteter, beställningspunkter och säkerhetslager baserat på säljhistorik. Det är därför EazyStocks kunder har bättre servicegrad, högre produktivitet och bättre ekonomiska förutsättningar än sina konkurrenter!


EazyStock & Visma.net ger dig:

    li>Förbättrad lagertillgänglighet
  • Ökad effektivitet och tidsbesparing
  • Optimerade lagernivåer
  • Högre servicegrad
  • Kontroll över lager med mindre bundet kapital
  • Automatiserade inköpsorderförlag baserade på uppdaterade, dynamiska lagerparametrar
  • Rapporter och KPI:er

Kontakta oss


Visma.net är ett affärssystem i framkant och deras kunder har valt Visma.net för att kunna vara agila och växa med kvalitet. EazyStock gör det möjligt för en Visma.net kund att fånga upp efterfrågemönstret på sina lagerartiklar, säkra upp sina prognoser och garantera leveranserna till sina kunder utan att samla på sig en massa överlager. EazyStock Connector för Visma.net gör integrationen till en ickefråga och kunden kan komma igång med att styra sina lager på nolltid.

– Daniel Martinsson, Head of EazyStock

Kontakta oss via mail om du vill veta mer.