Visma Business & EazyStock

Kontakta oss för mer info

Home / Mjukvara / Integration med affärssystem / Visma Business Integration med EazyStock

Visma Business & EazyStock

Optimerade inköp och lager med Visma Business & EazyStock i en integrerad helhetslösning

Med EazyStocks connector till Visma Business optimerar du ditt lager med ett klick! Integrationen är snabb och lätt att implementera, och gör EazyStock till en naturlig förlängning av ditt affärssystem.

En vanlig utmaning för inköpare och lagerplanerare är att inköpsbeslut baseras på förväntad försäljning eller tidigare beställningspunkter. Med tidskrävande manuella processer och personberoenden drabbas många företag av alltför stora lager, undermåliga prognoser och otillfredsställande servicenivåer.

Visma Business är ett anpassningsbart affärssystem med ett kraftfullt standardutförande och oändliga möjligheter för anpassning till redan befintliga, smarta och unika verksamhetsprocesser. Dock saknar affärssystem funktionaliteten för att arbeta med optimala beställningspunkter, prognoser och servicenivåer. Det är här EazyStock kommer in, kopplat med Visma Business skapar ni en helhetslösning som är svår att överträffa.

Visma Business förser EazyStock med nödvändig data (försäljningsstatistik, artikelnummer, kostnad, ledtid mm) för prognostisering och lageroptimering. EazyStock tar även hänsyn till produktlivscykel och efterfrågemönster av varje SKU och räknar ut säkerhetslager, beställningspunkter och orderkvantiteter dynamiskt. Automatiska orderförslag genereras som du kan processa antingen direkt i EazyStock eller i Visma Business, för ett effektivt arbetsflöde.


EazyStock & Visma Business ger dig:

  • Förbättrad lagertillgänglighet
  • Ökad effektivitet och tidsbesparing
  • Optimerade lagernivåer
  • Högre servicegrad
  • Kontroll över lager med mindre bundet kapital
  • Automatiserade inköpsorderförlag baserade på uppdaterade, dynamiska lagerparametrar
  • Rapporter och KPI:er

Kontakta oss

Kontakta oss via mail om du vill veta mer.