Säsongshantering

Säsongsvariation är svängningarna som hela tiden upprepar sig med lika långa tidsintervall, d.v.s. variationen är periodisk. Dessa perioder är hela tiden lika långa: ett dygn, en vecka, en månad eller ett år. Genom god säsongshantering säkerställs varuflödet så att uppbyggnaden av lager optimeras samt att restlager undviks.

seasonality and computer banner

Automatisk identifiering av säsongsvariationer

Alla köpmönster som upprepas över definierad tidsperiod kan sägas vara säsongsbetonade och spåras dynamiskt av EazyStock. EazyStocks säsongshantering använder avancerad mönsteranalys som automatiskt söker säsongsprofiler för varje lagerförd artikel (SKU). Systemet rekommenderar den ideala profilen för varje produkt som har ett säsongsbetonat köpmönster i syfte att säkerställa optimerade lagernivåer. I EazyStock får du även hjälp med att göra säsongsanalysen på produktsegmentnivå vilket ökar datakvalitén och noggrannheten.

Inventory seasonality graph in EazyStock

Ökad prognosprecision

EazyStock säsongshantering hjälper tillverkare och partihandlare som är verksamma i en distributionsintensiv miljö beräkna tillförlitliga prognoser som tar hänsyn till framtida säsongsvariationer. Lösningen fungerar för alla typer av artiklar, även för lågfrekventa produkter som säljs i små volymer. Ökad kvalitet och noggrannhet av säsongsberoende prognoser i kombination med automatiserade processer och optimerade styrparametrar resulterar i lägre lagernivåer, maximerad försäljning och ökad lönsamhet.

Säsongsprofiler integreras i prognostiseringen av efterfrågan, för varje artikel-lager kombination, vilket ökar prognosprecisionen. Tillförlitliga prognoser är viktig del av lageroptimeringen och skapar en stark grund för lönsam försäljning och minskad kapitalbindning i lager.

Inventory Health Check Up - 12 Question Self Assessment eBook
Fördelar

  • Maximera säsongsförsäljningen
  • Minimera restlager
  • Ökad prognosnoggrannhet
  • Frigör arbetstid genom automatisk analys och hantering av säsongsvariationer

Funktioner

  • Automatisk identifiering och kategorisering av dina säsongsprodukter
  • Säsongsvariationer appliceras automatiskt i prognoserna
  • Order genereras automatiskt för att bygga upp säsongslager
  • Dubbelriktad integration med alla typer av affärssystem (Länk till ny ERP sida)
  • Separerar automatiskt basefterfrågan från säsongsförsäljning
  • Säsongsrapporter för alla lagerförda produkter

Frågor?Man with Computer

Bästa sättet att se om EazyStock kan vara något för ditt företag är att registrera dig för en personlig, kostnadsfri demonstration. Om du har frågor om produkten, om implementering eller något annat så bara hör av dig! Våra välutbildade representanter är alltid tillgängliga, redo att svara.
CONTACT US