Lagerstyrning inom försörjningskedjan

EazyStocks Multi-echelon hjälper företaget att styra och optimera det totala lagret som är allokerat till flera varulager och distributionscenter.

multi echelon supply chain

Hantera alla dina artiklar över alla dina lagerställen

För leveranskedjor som består av nätverk i många nivåer är det svårt att säkerställa att rätt produkter är tillgängliga på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Med traditionella lagerstyrningssystem, affärssystem eller Excelbaserade lösningar planeras varulagren oberoende av varandra. När olika varulager inom samma logistiknätverk styrs, planeras och analyseras lokalt kan det uppstå effektivitetsproblem. Konkurrerande och motstridiga intressen förekommer ofta, vilket resulterar i att varuflödet blir ineffektivt och saknar transparens. Följden är suboptimering av lagernivåer och detta leder ofta till antingen överlager eller bristsituationer. Med EazyStock däremot kan du enkelt styra och övervaka samtliga varulager, i en och samma plattform.

Omfördelning mellan lagerställen

Med omfördelning mellan lagerställen menar vi förflyttning av lagerförda artiklar mellan olika varulager. EazyStock genererar automatiskt förslag på överföring av överlager från ett lagerställe till ett annat, där det finns efterfrågan på artikeln. Processen kontrolleras av omfördelningsparametrar för en specifik region eller ett speciellt område. Omfördelning av artiklar gör det enkelt att sälja ut överlager som existerar inom företaget, innan lagret blir inkurant.

Läs mer om omfördelning

Redistribution

Virtual-warehousing

Styr lågrörliga artiklar med virtuellt lager

Virtuellt lager innebär att man grupperar två eller flera fysiska lagerställen och sätter upp en lagerpolicy för lågrörliga artiklar. Syftet är att öka tillgängligheten på artiklar med väldigt låg efterfrågan. Sådana artiklar är värdefulla att ha tillgängliga nära kunden, men samtidigt svåra att motivera att lagerföra i ett enskilt lager.

Läs mer om virtuella lager

 

12 question inventory management self assessment eBook
Fördelar

  • Minimerar kostnader och ökar servicenivån i leveranskedjan
  • Förbättrar produktiviteten hos ansvariga för lagerplanering
  • Ger fullständig transparens av leveranskedjan och en synkroniserad vy över tillgång och efterfrågan
  • Frigör kapital som ligger bundet i överlager
  • Ökar lagrets omsättningshastighet

Frågor?Man with Computer

Bästa sättet att se om EazyStock kan vara något för ditt företag är att registrera dig för en personlig, kostnadsfri demonstration. Om du har frågor om produkten, om implementering eller något annat så bara hör av dig! Våra välutbildade representanter är alltid tillgängliga, redo att svara.
CONTACT US