KPI:er och rapporter

Pålitliga rapporteringssystem och gemensam översikt är nödvändiga för att kunna fatta operativa och strategiska beslut på välinformerad basis och för att övervaka affärsutvecklingen. Med EazyStock får du relevanta, uppdaterade nyckeltal (KPIer) och ett anpassningsbar kontrollpanel (dashboard) som ger dig kontroll över företagets lagerstyrning och varulager. Det ökar både företagets servicenivå och dess konkurrenskraft.

invenotry-management dashboard kpis

 

Standardrapporter och anpassningsbart dashboard

EazyStocks informativa dashboard med nyckeltal gör den dagliga lagerplaneringen enkel. Grafiska och numeriska rapporter ger användaren all information som behövs för att effektivt kunna planera och optimera lagret löpande. Från översiktsvyn på dashboardet har användaren direkt tillgång till alla rapporter. Information kan filtreras och analyseras för att kunna ta såväl strategiska, taktiska som operativa beslut.

Det anpassningsbara dashboardet erbjuder en tydlig översikt över:

 • Efterfrågemönster
 • Rekommenderade och bekräftade order per ordertyp
 • Lagervärde
 • Servicenivå
 • Lagrets omsättningshastighet
 • Prognostiserad servicenivå
 • Försäljningsvärde
 • Varningar

I tillägg mäter och beräknar EazyStock kontinuerligt överlager och risken för brist per lagerförd artikel (SKU).

Optimize Inventory Without Replacing or Upgrading your ERP System - Demo of EazyStockVarningar och avvikelser

EazyStock reagerar på avvikelser, vilket tillåter ditt företag att styra lagerplaneringen och påfyllnadsprocessen på undantagsvillkor. Systemet varnar när det uppstår avvikelser som kräver användarens uppmärksamhet. EazyStock är enkelt att använda och du och dina medarbetare sparar massvis med dyrbar tid som kan användas till mer värdefulla uppgifter.


Fördelar

 • Förflyttar din organisation från en reaktiv till en proaktiv position – du tar kontrollen
 • Är en hävstång för medarbetarna – mer blir gjort med mindre insats
 • Fokuserar på de uppgifter och aktiviteter som har högst prioritet
 • Löser problem i leveranskedjan innan de blir till verkliga problem

Funktioner

 • Undantagshantering och lösningsautomation
 • Anpassningsbart dashboard
 • Fördefinierade nyckeltal (KPIer)
 • Funktionalitet för att på djupet analysera enstaka detaljer per lagerförd artikel (SKU).

Frågor?Man with Computer

Bästa sättet att se om EazyStock kan vara något för ditt företag är att registrera dig för en personlig, kostnadsfri demonstration. Om du har frågor om produkten, om implementering eller något annat så bara hör av dig! Våra välutbildade representanter är alltid tillgängliga, redo att svara.
CONTACT US