vanliga frågor och svar (FAQ)

Home / Mjukvara / FAQ

Vanliga Frågor Och Svar (FAQ)

Lagerstyrningssystem – vanliga frågor och svar (FAQ)

Lagerstyrningssystem är mer avancerat och sträcker sig längre än att bara tillhandahålla datalagring. Avancerade lagerstyrningssystem erbjuder optimering, analysering och simulering som ni behöver för att ni ska kunna fatta bättre beslut avseende er leveranskedja.

Lagerstyrningssystem kan reducera lagerkostnader och öka kundnöjdheten på samma gång. Systemet säkerställer att rätt artiklar är lagerförda och att rätt kvantitet finns tillgängligt på rätt plats vid rätt tidpunkt till minsta möjliga kostnad. Optimeringsverktyget har blivit en kritisk tillgång för många företag då lagerhållningskostnaderna kan reduceras så mycket som 30 %.

Nedan finner ni svaren till några vanliga frågor om lagerstyrningssystem;

Lagerstyrningssystem innehåller oftast prognostisering- och påfyllnadsmoduler. Prognostisering hjälper dig att balansera den servicenivå som du vill uppnå eller möta förväntad efterfråga med de artiklar som finns lagerförda och inkommande leveranser. Påfyllnadsmodulen hjälper dig bestämma säkerhetslager som behövs genom hela distributionskedjan för att säkerställa tillgänglighet vid alla tidpunkter. Lageroptimering använder sig av komplexa matematiska algoritmer som rekommenderar vilka artiklar som ska lagerföras och hur mycket av artiklarna som ska lagerföras för att möta efterfrågan över hela distributionskedjan.

Lagerstyrningssystem är tillgängligt antingen som en fristående modul eller inbyggt i affärssystemet. Det som dock bör poängteras är att alla dessa moduler inte nödvändigtvis innehåller lageroptimering och förståelse för produktlivscykelns inverkan, vilket är nyckelfunktioner för att uppnå en framgångsrik lagerstyrning.

Den bredaste definitionen på terminologin ”Lagerstyrningssystem” bör inkludera affärssystem (ERP) och Material- och produktionsstyrning (MRP), vilket är mjukvaruprogram som registrerar grunddata om lager. Avancerad planeringsverktyg (APS) hjälper till att planera råmaterial och komponenter som används inom tillverkningsindustrin. Warehouse Management Systems (WMS) har analoga funktioner för lagerhantering. Idag innehåller terminologin “lagerstyrningssystem” en distinkt kategori av specialverktyg som samlar och analyserar data relaterat till lagerstyrning för bästa tänkbara planeringsmöjligheter av lager.

Ett warehouse management system (WMS) huvudsakliga uppgift är att kontrollera de materialtransaktioner som sker inom och omkring ett specifikt lager. Det omfattar såväl relaterade transaktioner, skeppning, ordermottagning och förädling. Systemet kontrollerar förflyttningar, lagring och spårning inom och närliggande område av lagret. Lagerstyrningssystem på sin sida kontrollerar vilka artiklar som ska lagerföras och hur mycket av dem som ska finnas tillgängligt på hyllan. Lagerstyrningssystem optimerar även säkerhetslager, beställningspunkter och orderkvantiteter för att säkerställa att den framtida efterfrågan kan mötas enligt prognostiseringen.

Det finns väldigt få projekt som kan öka lönsamheten så mycket som implementationen av ett lagerstyrningssystem kan göra för företag som har lager eller produktflödet som kärnverksamheten.

Den snabbaste avkastningen på investerat kapital kommer från lägre lagerhållningskostnader. Nedan är ett direkt citat från en EazyStock kund som beskriver sina operativa- och ekonomiska fördelar med att optimera sitt lager med hjälp av EazyStock;

Vi minskade vårt lager med över 7 miljoner SEK, vilket motsvarar 23% reducering av lagret medan vi samtidigt ökade vår servicenivå med 13%

Svante Stenström, Supply Chain Manager, AxIndustries

3 huvudfördelar med att optimera sin lagerstyrning med hjälp av mjukvara;

  • Ni kan nå er önskade servicenivå efter bara 1 påfyllnadscykel. Högre servicenivå resulterar i färre bristsituationer vilket i sin tur leder till högre försäljning.
  • Reducerar kapital som är bundet i lager och ökar ert kassaflöde.
  • Ni sparar både tid och pengar genom att automatisera inköps- och påfyllnadsprocessen.

Integration, datakvalité och utbildning är ofta områden som måste få uppmärksamhet när man implementerar en ny mjukvara.

Lagerstyrningssystem kräver ofta integration mot ert affärssystem, vilket ofta sker till en hög kostnad. Evaluera olika systemleverantörers kapacitet att integrera och föra över data mellan ert affärssystem och lagerstyrningssystemet. Ofta tar ett implementationsprojekt 3 till 6 månader för att kunna slutföras men med EazyStock kan du börja använda systemet bara genom en enkel Excel import och export. Du kan logga in i EazyStock efter bara några dagar och börja jobba med dina artiklar, vilket kommer resultera i värdeskapande för ditt företag inom en vecka!

Nya användare av ett system behöver ofta utbildning i lagerstyrningsmetodiker innan du som ny användare kan börja använda systemet. Bara för att funktionaliteten i systemet är avancerat betyder det inte att man ska behöva en doktorsexamen för att kunna arbeta med det. Vi på EazyStock tror att vartenda tillverkandeföretag och distributör som har lager ska få tillgång till ett otroligt kraftfullt lagerstyrningsverktyg som är enkelt att förstå och underhålla. Det är därför vi har utvecklat EazyStock!