Automatisk varupåfyllnad

Home / Mjukvara / Automatisk varupåfyllnad

Automatisk varupåfyllnad

Spenderar du alldeles för mycket tid på att gå igenom orderrader för att ta reda på vad, när och hur du ska köpa in? Oroa dig inte, med EazyStock kan du hantera dina ordrar på ett smartare sätt.

EazyStock genererar optimerade orderförslag dagligen baserat på efterfrågeprognoser, lagerpolicies, säkerhetslager, nuvarande lagernivåer, reserverat lager, artiklar i transit och restordrar.

Automatiska inköp

Du kan välja om du vill att orderförslag automatiskt ska godkännas baserat på vissa parametrar såsom enhetspris, produktgrupp mm. Med det upplägget kommer systemet endast att skicka varningar om ordrar som behöver hanteras manuellt. Alternativt kan du välja att granska och godkänna alla orderförslag i EazyStock eller i ditt affärssystem. Med EazyStocks orderhantering blir du mer proaktiv och du kommer att spara tid som kan användas för mer strategiska inköp och innovation.

EazyStock-Replenishment-Execution

Order fill-up

Order fill-up-funktionaliteten hjälper dig att fylla upp ordrar för att maximera kapaciteten av dina transporter, till exempel fylla upp kontainrar.

Order fill-up är också användbart när dina leverantörer ställer krav på värde, volym eller vikt. I det fallet kommer EazyStock att rekommendera artiklar där det finns en framtida efterfrågan. På så sätt fyller du upp ordrarna med varor som faktiskt kommer att gå åt, snarare än med slumpvist plockade artiklar som kanske, eller kanske inte, kommer att sälja

Läs mer on hur Order fill-up fungerar i vår blogg.

Boka en gratis demo för att lära dig mer

Boka personlig demo