TOPICS » KPIer och Nyckeltal

EazyStock 20.1 product update

Produktnyheter, April 2020

3 min läsning

Våra utvecklare jobbar dagligen med att se till att EazyStock lever upp till dina höga förväntningar på avancerad lageroptimering. I den här bloggposten presenterar vi några av våra senaste features som gör oss lite extra stolta. Bill of Materials, eller BOM, är komponenter som behövs för att tillverka eller montera...Läs mer

Hitta den optimala orderkvantiteten

Hitta den optimala orderkvantiteten

2 min läsning

Den här bloggposten publicerades första gången år 2015 och uppdaterades i juni 2019. Optimal orderkvantitet (EOQ) är kvantiteten som minimerar den totala beställnings- och lagerhållningskostnaden. EOQ gäller oftast bara när efterfrågan på en produkt är konstant under en given tidsperiod där varje ny order levereras i sin helhet direkt när hyllorna...Läs mer

Fyra nyckeltal som tyder på en sund försörjningskedja

Fyra nyckeltal som tyder på en sund försörjningskedja

3 min läsning

Visste du att lagernivåerna är en måttstock för hur väl hela din försörjningskedja fungerar? Flexibiliteten och lönsamheten i distributionsnätverket reflekteras i lagernivåerna och har du koll på rätt KPIer för inköp och lager kan du lätt identifiera svagheter i hela logistikkedjan. Leveransprecision och hög servicegrad är viktigt för alla distribuerande...Läs mer

Ökad lageromsättningshastighet - 6 viktiga frågor att ställa

Ökad lageromsättningshastighet – 6 viktiga frågor att ställa

3 min läsning

Lageromsättningshastighet är ett mått på hur många gånger produkterna i lagret säljs eller används under en given tidsperiod. De flesta företagen mäter lageromsättningen över en rullande 12-månaders period. De två vanligaste sätten att beräkna omsättningshastigheten är följande: Omsättningshastighet= försäljning/lagervärde eller Omsättningshastighet = kostnaden för sålda varor (COGS)/genomsnittligt lagervärde Lagerplanerare och...Läs mer

Sätt upp gemensamma mål och relevanta nyckeltal

Sätt upp gemensamma mål och relevanta nyckeltal

3 min läsning

Känns det som om ledningen, ekonomiavdelningen och den operativa verksamheten talar olika språk? Många organisationer har mål och nyckeltal för olika avdelningar som motverkar varandra trots ett gemensamt övergripande mål. Logistikchefens bonus baseras på att färdigvarulagret är slimmat. Logistikchefen gillar låga lagernivåer eftersom detta medför att ledningen är nöjd då kapitalbindningen...Läs mer