TOPICS » KPIer och Nyckeltal

5 metoder för automatisk varupåfyllnad som ökar vinsterna

4 min läsning

Varupåfyllnad är processen där man flyttar lagervaror genom logistikkedjan för att se till att lagernivåerna alltid täcker efterfrågan. En effektiv varupåfyllnad ser till att så många leveranser som möjligt kan skickas direkt från lager till kund, i tid, utan att kostnaderna blir för höga. Alla lagerhållande företag vill undvika lagerbrist...Läs mer

Ökad lageromsättningshastighet – 6 viktiga frågor att ställa

3 min läsning

Lageromsättningshastighet, även kallat omsättningshastighet eller varulagrets omsättningshastighet, är ett viktigt nyckeltal för verksamheter med lager och ett mått på hur många gånger produkterna säljs eller används under en given tidsperiod. Man kan säga att nyckeltalet mäter lager- och inköpsprocessernas effektivitet. Lageromsättningshastigheten beräknas under en given tidsperiod, ofta över en rullande...Läs mer

Produktnyheter, April 2020

3 min läsning

Våra utvecklare jobbar dagligen med att se till att EazyStock lever upp till dina höga förväntningar på avancerad lageroptimering. I den här bloggposten presenterar vi några av våra senaste features som gör oss lite extra stolta. Bill of Materials, eller BOM, är komponenter som behövs för att tillverka eller montera...Läs mer

Hitta den optimala orderkvantiteten

2 min läsning

Optimal orderkvantitet (EOQ) är kvantiteten som minimerar den totala beställnings- och lagerhållningskostnaden. EOQ gäller oftast bara när efterfrågan på en produkt är konstant under en given tidsperiod där varje ny order levereras i sin helhet direkt när hyllorna blir tomma. Andra antaganden är att det existerar en fast kostnad för varje...Läs mer

Fyra nyckeltal som tyder på en sund försörjningskedja

3 min läsning

Visste du att lagernivåerna är en måttstock för hur väl hela din försörjningskedja fungerar? Flexibiliteten och lönsamheten i distributionsnätverket reflekteras i lagernivåerna och har du koll på rätt KPIer för inköp och lager kan du lätt identifiera svagheter i hela logistikkedjan. Leveransprecision och hög servicegrad är viktigt för alla distribuerande...Läs mer

Sätt upp gemensamma mål och relevanta nyckeltal

3 min läsning

Känns det som om ledningen, ekonomiavdelningen och den operativa verksamheten talar olika språk? Många organisationer har mål och nyckeltal för olika avdelningar som motverkar varandra trots ett gemensamt övergripande mål. Logistikchefens bonus baseras på att färdigvarulagret är slimmat. Logistikchefen gillar låga lagernivåer eftersom detta medför att ledningen är nöjd då kapitalbindningen...Läs mer