Categories » Inventory management

What do you need to consider when it comes to managing your inventory? Discover guides on everything from distribution software to warehouse costs – and more! – to get your warehouse on the right track.

Ökad lageromsättningshastighet

Ökad lageromsättningshastighet – 6 viktiga frågor att ställa

Lageromsättningshastighet är ett mått på hur många gånger produkterna i lagret säljs eller används under en given tidsperiod. De flesta...Läs mer

Blockchain for Supply Chain Management

Har blockchain en plats inom supply chain management?

Blockkedjor, blockchain eller Distributed Ledger Technology (DLT), är en virtuell, elektronisk liggare. Men jämfört med andra elektroniska liggare, som till...Läs mer