TOPICS » Inventory management

Vad är överlager och varför uppstår det?

Vad är överlager och varför uppstår det?

3 min läsning

Överlager är en term inom lagerstyrning som kan definieras som: ”Artiklar med ett tillgängligt lagersaldo som överstiger ett årsbehov eller ett visst antal månaders behov.” Vilken tidsram man väljer beror på hur snabba produktlivscyklerna är. Arbetar ni i eftermarknadsbranschen med reservdelar jämförs lagersaldot med årsbehovet. Om ni däremot säljer tex...Läs mer

Ökad lageromsättningshastighet - 6 viktiga frågor att ställa

Ökad lageromsättningshastighet – 6 viktiga frågor att ställa

3 min läsning

Lageromsättningshastighet är ett mått på hur många gånger produkterna i lagret säljs eller används under en given tidsperiod. De flesta företagen mäter lageromsättningen över en rullande 12-månaders period. De två vanligaste sätten att beräkna omsättningshastigheten är följande: Omsättningshastighet= försäljning/lagervärde eller Omsättningshastighet = kostnaden för sålda varor (COGS)/genomsnittligt lagervärde Lagerplanerare och...Läs mer

Blockchain and supply chain management

Har blockchain en plats inom supply chain management?

3 min läsning

Blockkedjor, blockchain eller Distributed Ledger Technology (DLT), är en virtuell, elektronisk liggare. Men jämfört med andra elektroniska liggare, som till exempel kalkylblad, finns endast en kopia. Denna dupliceras genom peer-to-peer-teknik till alla datorer i ett nätverk, så kallade noder, utan att en central server behövs. Alla har alltså en kopia...Läs mer