graduation hat icon - eazystock pricing and editions EazyStock Professional

Ni kommer igång snabbt och ser mätbara resultat redan efter en vecka med EazyStock Professional!

Litet men kraftfullt

EazyStock Professional är vårt baspaket som inkluderar en mängd funktioner såsom lagerstyrning och planering genom artikelns hela livscykel. EazyStock Professional har avancerade beräkningsmodeller för prognostisering av efterfrågan, lagersimuleringar, rapporter samt nyckeltal (KPI:er) för att mäta ert lager. Systemet beräknar löpande optimerade lagerparametrar såsom beställningspunkter, säkerhetslager och optimala orderkvantiteter. Parametrarna importeras till ert affärssystem så att ni kan använda dem som indata till inköpsprocessen.

EazyStock-Professional-Summary-Screen-laptop

 

 

EazyStock-Excel-upload

Förbättrad produktivitet och optimerade lager

EazyStock genomför automatiskt de beräkningar och analyser som krävs för att ni ska kunna optimera ert lager. Beräkningar som tidigare kunde ta timmar eller till och med dagar kalkyleras snabbt av EazyStock. Genom att använda en enkel Excel-mall kan data importeras och exporteras mellan EazyStock och ert affärssystem. Ni kommer igång snabbt och ser mätbara resultat redan efter en vecka med EazyStock Professional!

Funktionalitet som ingår i EazyStock Professional

Funktionalitet

 • Import/export funktion
 • Analys av efterfrågan
 • Klassificering genom produktens livscykel
 • Prognostisering av kommande efterfrågan
 • Beräkning av lagerparametrar såsom säkerhetslager, beställningspunkter, orderkvantiteter
 • Ersättningsartiklar
 • Min/Max orderkvantiteter
 • Massuppdateringar

Artikelinformation

 • Detaljerad artikelinformation
 • Artikelrapport
 • Rapport av alla manuella justeringar
 • Prognosjusteringar

Simulering

 • Servicenivåmål
 • Lagerpolicy

Rapporter

 • Dashboard
 • Lagerstatus
 • Försäljningstransaktioner
 • Överlager
 • Valideringsrapporter
 • Varningar
 • Nyckeltal