Wheel icon - eazystock pricing and editions EazyStock Premium

Premiumversionen är framtaget för företag som har säsongsvaror, kör kampanjer och behöver extra stöd för hantering av kritiska produkter. Dessutom genereras automatiskt alla orderförslag för inköp och tillverkning vilket leder till att hela inköpsprocessen optimeras.

Automation för alla

EazyStock Premium inkluderar alla funktionalitet som finns i EazyStock Professional plus integration till affärssystemet för en helautomatiserad inköpsprocess och avancerad lagerstyrning. Med mer data tillgänglig i systemet kan fler nyckeltal beräknas och en större variation av rapporter genereras som till exempel ”Risk of run out ” – en rapport som visar artiklar med risk för bristsituation.

Kraftfull prognostisering och påfyllning

Säsongsprofiler och kampanjdata inkorporeras automatiskt i prognostiseringen och lagerstyrningen samt att det finns fler möjligheter att hantera marknadskunskap i systemet.

Simplified-procurement

Tilläggsfunktioner utöver de som redan finns
tillgängliga för EazyStock Professional

Tilläggsfunktioner

 • Optimering av inköp och varupåfyllnad
 • Säsongsstyrning
 • Manuell justering av prognos- och lagerparametrar
 • Kampanjstyrning
 • Efterfrågeströmmar
 • Optimering av orderstorlek med avseende på transport
 • Dynamisk ledtid
 • Orderkvantitet med hänsyn till rabatterade priser
 • Hantering av regionala och globala marknadseffekter
 • Kritiskt/initial lagerpåfyllnad
 • Graf över förutspått lagersaldo
 • Övervakning av integration

Tilläggsrapporter

 • Risk för bristsituation
 • Historik över varupåfyllning
 • Historik över orderacceptans
 • Avancerade nyckeltal och rapporter