diamond EazyStock Global Planner

Global Planner är utformat för att hjälpa företag med fullständig nätverksplanering och optimering i många nivåer (Multi-Echelon Inventory Optimization).

Den här versionen av EazyStock inkluderar alla funktionalitet som finns i EazyStock Professional och Premium samt avancerad nätverksoptimering. Denna version ger användarna en överlägsen planering av lager och varupåfyllning.

Det inkluderar effektiv allokering och omfördelning mellan lagerställen, konfiguration och optimering av virtuella lager samt orderscheman. Genom att styra det totala lagret i logistiknätverket är det möjligt att reducera rörelsekapitalet och samtidigt öka servicenivån.

Global-mollis

Tilläggsfunktioner utöver de som redan finns
tillgängliga för EazyStock Professional

Tilläggsfunktioner

  • Allokering och omfördelning mellan lagerställen
  • Konfiguration och optimering av virtuella lager
  • Synlighet inom leveranskedjan
  • Generering av orderschema till leverantörer
  • RPA – godkännande av policy för varupåfyllnad

Tilläggsrapporter

  • Orderschema
  • Omfördelning – lokala/centrala undantag
  • Lagerallokering
  • Point of Sales (POS)