VVS

Förbättrar den strategiska lagerstyrningen, ökar leveransservicen och höjer effektiviteten på sysselsatt kapital.

HVAC and Plumbing inventory management software

Tillverkare, grossister och återförsäljare av teknologi och elektronik jonglerar med snabba produktionsändringar och korta livscykler. Det beror på att branschen är väldigt konkurrensutsatt, väderberoende och påverkas av svängningar inom byggnadsindustrin. VVS-företag måste se till att det finns tillräckliga lager av utrustning och reservdelar för att kunna serva kunderna allteftersom årstiderna växlar – samtidigt som överlager som kan påverka företagets resultat negativt, måste undvikas.EazyStock iPad Screen Shot

Lagerstyrning för VVS-företag

EazyStock hanterar efterfrågeprognoser, behov av lager- och varupåfyllnad, inklusive viktiga funktioner som resultatmål för lagret, orderkvantiteter och flernivå-optimering (multi-echelon). Systemet anpassar sig till säsongsvariationer i efterfrågan. Lösningen passar både löpande efterfrågan av produkt och sporadisk efterfrågan av reservdelar.

EazyStock reducerar tidsåtgången och arbetsinsatsen det innebär att säkerställa att rätt produkter finns till hands när kunderna behöver dem.

See All Solution Features


EazyStock för VVS erbjuder

Automation av lagerplanering och påfyllnadsprocesser

 • Efterfrågemönster som följer produktens livscykel
 • Identifikation och styrning av säsongsfluktuationer
 • Prognostisering av efterfrågan som lämpar sig för både utrustning och reservdelar
 • Kampanjstyrning
 • Återanskaffning, inkluderat frakt och optimering av rabatter
 • Synkronisering av och omfördelning av produkter mellan lagerställen
 • Optimering och rationalisering av verksamheten

Enkelt att använda och att implementera

 • Avancerade beräkningar gör jobbet i bakgrunden och applikationen är enkel att använda
 • Varningar, baserade på avvikelser, håller dig fokuserad på det som är viktigt
 • Strömlinjeformad integration och snabb driftsättning ger snabbt avkastning på kapital (ROI)

Tillhandahåller synlighet när det gäller alla artiklar och lagerställen

 • Lagerhållningen i nätverket presenteras på överskådligt och tydligt sätt
 • Nyckeltal (KPIer) och analyser ger viktig strategisk information för målinriktade handlingsplaner
 • Funktionalitet för simuleringar online för strategiska målsättningar och beslut

Fördelar med lagerplanering och påfyllnad för VVS-företag

 • Lagret är optimalt under hela året, med dess säsongsvariationer
 • Produkttillgängligheten hålls hög för att möte kundernas efterfrågan
 • Stärker samarbetet i leveranskedjan
 • Automatiserar affärsverksamheten
 • Skapar påtagliga fördelar genom hela leveranskedjan

Varför välja EazyStock?

EazyStock bygger på djupgående förståelse av de krav rörläggerier och VVS-företag har när det gäller planering av utrustning. Systemet innehåller bästa praxis-processer som går att konfigurera och som är utvecklade i samarbete med ledande företag inom branschen. Med EazyStock kan du öka vinsten genom att optimera lagren för både VVS-utrustning och reservdelar samtidigt som du förbättrar kundservicen.

Inventory Optimization Software Made Easy

Advanced inventory planning, forecasting & replenishment

EazyStock inventory optimization software features

EazyStock offers businesses a robust set of tools and features to support inventory optimization goals and initiatives. Our team of inventory optimization experts can help you measurably improve your demand forecasting, supplier planning, inventory optimization, purchasing accuracy, and sales and operations planning processes.

EazyStock customers report strong financial results within the first six months of implementation, including the following:

 • Decrease inventory by upwards of 30%
 • Decrease stock outs by 10-15%
 • Identify and address excess and obsolete inventory
 • Decreasing supplier lead times from 30-50%
 • Increasing planner productivity 10-20%.

Request a Demo