Medicinteknik

Att beräkna noggranna prognoser av efterfrågan och att optimera lagren är fundamentalt för att få en bra kostnadsbild när det gäller distribution av medicinteknik.

medical device and equipment inventory management software

I takt med att reglering av marknaden hotar att urholka marginalerna associerade med tillverkning och distribution av medicinteknik och sjukvårdsartiklar ökar betydelsen av en slimmad leveranskedja. Här ligger den största möjligheten till besparingar. Tidigare var det möjligt och vanligt att företag hade extra stora lager för att vara på säkra sidan att kunna leverera produkter i tid. Att hålla onödigt stora lager är dyrt, minskar företagets lageromsättningshastighet och tar upp plats i redan fulla lager.

Men det är inte bara utmaningar knutna till att kontrollera lagernivåer som branschen står inför. Lagerchefer och logistikansvariga måste dessutom förhålla sig till den ökade betydelsen av tillväxtmarknader, i-ländernas åldrande befolkning och mängder av nya produkter som lanseras på marknaden.
EazyStock iPad farm and garden equipment mobile dashboard

Lagerstyrning av medicintekniska produkter och sjukvårdsartiklar

Med EazyStock förbättrar företaget prognostiseringen av efterfrågan och ökar sin lageromsättning, utan negativa effekter på leveransförmågan. EazyStock automatiserar lagerstyrning och inköp, vilket resulterar i förbättrad effektivitet. Det frigör tid för planering av produktintroduktioner och stödjer tillväxten i nya geografiska områden.

Medicintekniska verksamheter har en utmaning i att integrera leveranskedjor på ett effektivt sätt som följer samgåenden och förvärv. EazyStock är en molnbaserad tjänst som är designad för att passa vilket affärssystem som helst. Det gör det enkelt att utvidga lagerstyrningen och anskaffningsprocesserna till nya enheter.

See All Solution Features


EazyStock för verksamheter inom medicinteknik

Automatiserar lagerplaneringen och påfyllnadsprocessen

 • Efterfrågemönster som följer produktens livscykel
 • Efterfrågeprognostisering som passar både standardutrustning och förbrukningsartiklar
 • Stödjer produktlanseringar och introduktion på nya marknader
 • Varupåfyllnad, inkluderat fraktkostnader och rabatter
 • Synkronisering av och omfördelning mellan lagerställen
 • Optimering och rationalisering av verksamheten

Enkelt att använda och att implementera

 • Avancerade beräkningar gör det tunga jobbet och programvaran förblir enkel att använda
 • Varningar, baserade på en avvikelseprincip, håller dig fokuserad på det som är viktigt
 • Strömlinjeformad integration med vilket affärssystem (ERP) som helst och snabb driftsättning ger snabbt avkastning på kapital (ROI)

Stöd för synlighet när det gäller alla artiklar och lagerställen

 • Enkel integration av leveranskedjan för nytillkomna företag
 • Processer och system är skalbara
 • Nyckeltal (KPIer) och analyser tillhandahåller strategisk nyckelinformation för målinriktade aktionsplaner
 • Kapacitet för simuleringar online för strategiska mål och beslut

Fördelar med lagerplanering och påfyllnad för verksamheter inom medicinteknik

 • Förbättrar effektiviteten i företagets leveranskedja
 • Minskade lagerkostnader och lagernivåer
 • Minskar kostnaderna för inköpsadministration
 • Stärker företagets samarbete inom leveranskedjan
 • Tillhandahåller en hög servicenivå, vilket skapar påtagliga fördelar ända ned till nettoresultatet
 • Snabbar upp integrationen av lagerplanering vid samgåenden och uppköp

Varför välja EazyStock?

EazyStock bygger på djupgående kunskap om vilka behov företag inom den medicintekniska branschen har. Bästa praxis-processer och funktioner som kan konfigureras understödjer snabb integration vid samgåenden och uppköp. Med EazyStock kan du kapa kostnader genom att optimera lagret samtidigt som du förbättrar kundservicen.

Inventory Optimization Software Made Easy

Advanced inventory planning, forecasting & replenishment

EazyStock inventory optimization software features

EazyStock offers businesses a robust set of tools and features to support inventory optimization goals and initiatives. Our team of inventory optimization experts can help you measurably improve your demand forecasting, supplier planning, inventory optimization, purchasing accuracy, and sales and operations planning processes.

EazyStock customers report strong financial results within the first six months of implementation, including the following:

 • Decrease inventory by upwards of 30%
 • Decrease stock outs by 10-15%
 • Identify and address excess and obsolete inventory
 • Decreasing supplier lead times from 30-50%
 • Increasing planner productivity 10-20%.

Request a Demo