Lantbruks- och trädgårdsutrustning

Improve strategic inventory management, increase customer satisfaction levels, and improve working capital efficiencies with EazyStock.

farm and garden equipment inventory management software

Branschen för lantbruks- och trädgårdsprodukter är i högsta grad säsongsbetonad där en lång ledtid till kund vanligtvis innebär förlorad försäljning med påverkan på både intäkter och nettoresultat.
Ett problem i branschen är långa ledtider då varor inte alltid tillverkas i Sverige eller närliggande länder och kortare produktlivscykler ökar risken för inkurans. Påverkan av trender och säsongsefterfrågan, tillsammans med många prognosavvikelser, gör det svårt att balansera hög kundnytta mot konkurrenskraftiga priser.

Lagerstyrning för lantbruks- och trädgårdsprodukter

EazyStock iPad farm and garden equipment mobile dashboardEazyStock levererar förbättrad lagerstyrning och bättre prognoser till producenter och distributörer av lantbruks- och trädgårdsprodukter. EazyStock optimerar automatiskt lagerstyrningsparametrarna för varje produkt och lagerställe vilket gör det enkelt att planera ett stort antal produkter med olika ledtider och förutsägbarhet av efterfrågan. Systemet har förmågan att precist prognostisera marknadens efterfrågan, att upprätthålla ett balanserat lager och att effektivt optimera styrparametrarna för varje enskild produkt.

Säsongsvariationer i efterfrågan hanteras automatiskt av systemet för att säkerställa försäljningen under högsäsong och minimera risken för restlager när säsongen är slut. EazyStock har kraftfull funktionalitet för att undvika inkurans och för att möta önskad servicenivå.

See All Solution Features


EazyStock för tillverkare och distributörer av lantbruks- och trädgårdsprodukter

Automatiserar lagerplaneringen och påfyllnadsprocesserna

 • Efterfrågemönster detekteras genom hela produktens livscykel
 • Sofistikerad prognostisering av efterfrågan
 • Identifikation och styrning av exceptionell säsongsbaserad efterfrågan
 • Kampanjstyrning
 • Varupåfyllnad, inklusive frakt- och rabattoptimering
 • Optimering och rationalisering

Enkelt att använda och att implementera

 • Avancerade beräkningar sker i bakgrunden och håller mjukvaran användarvänlig
 • Varningar, baserade på avvikelser, håller dig fokuserad på det som är viktigt utan att du behöver övervaka systemet hela tiden
 • Strömlinjeformad integration och snabb driftsättning ger avkastning på kapital (ROI) på kort tid

Sörjer för synlighet när det gäller alla artiklar och lagerställen

 • Synkroniserar lagerplanering och varupåfyllnad från vilket ställe som helst i världen
 • Funktionalitet för simulering online för strategiska logistikmål och beslut
 • Nyckeltal (KPIer) och analyser ger strategisk nyckelinformation för målinriktade aktionsplaner

Benefits for Equipment Distributors:

 • Lower inventory levels & costs
  Minimize risk of excess and obsolete stock levels
 • Happier customers
  Improve service levels increasing your revenue and sales
 • Improved efficiency
  Minimize manual handling for stock replenishment

Varför välja EazyStock?

EazyStock bygger på djupgående förståelse av de behov distributörer av lantbruks- och trädgårdsprodukter har. Systemet har funktioner för konfigurerbara bästa praxis-processer som stödjer avancerad prognostisering, med ett starkt stöd för säsongsvariationer och inköpsoptimering. Med EazyStock kan du minska dina lagerkostnader genom att optimera lagret, medan du samtidigt förbättrar servicen till kunderna.

Inventory Optimization Software Made Easy

Advanced inventory planning, forecasting & replenishment

EazyStock inventory optimization software features

EazyStock offers businesses a robust set of tools and features to support inventory optimization goals and initiatives. Our team of inventory optimization experts can help you measurably improve your demand forecasting, supplier planning, inventory optimization, purchasing accuracy, and sales and operations planning processes.

EazyStock customers report strong financial results within the first six months of implementation, including the following:

 • Decrease inventory by upwards of 30%
 • Decrease stock outs by 10-15%
 • Identify and address excess and obsolete inventory
 • Decreasing supplier lead times from 30-50%
 • Increasing planner productivity 10-20%.

Request a Demo