Järnhandelsvaror & verktyg

Minska lagernivåerna och reducera företagets totalkostnader!

Hardware tool and product inventory management software

Det finns lite utrymme för att prova sig fram när det kommer till lagerstyrning inom järnhandeln. Som leverantör av järnhandelsvaror och verktyg måste du svara snabbt på förändringar i efterfrågemönster. Du behöver också snabbt kunna anpassa dig till prisförändringar, om du vill ligga steget före dina konkurrenter och förbättra nettovinsten. Att ha rätt lager är helt kritiskt för att upprätthålla kundnytta och kundernas lojalitet.
EazyStock iPad farm and garden equipment mobile dashboard

Inventory Management Solutions for Hardware Tool and Product Distributors

Med EazyStock förbättrar företaget sin prognosprecision av efterfrågan, reducerar lagerkostnader och samtidigt håller en hög kundservicenivå. EazyStock automatiserar lagerplanerings- och inköpsprocesserna medan lagerparametrarna hålls optimala. Produktens efterfrågan och livscykel följs, så att du kan vara säker på att produkterna är tillgängliga när och där kunderna vill ha dem.

See All Solution Features


EazyStock för järnhandel och verktygsföretag

Automatiserar lagerplaneringen och påfyllnadsprocesserna

 • Efterfrågemönster som följer produktens livscykel
 • Prognostisering av efterfrågan
 • Identifikation och styrning av säsongsbaserad efterfrågan
 • Kampanjstyrning
 • Påfyllnad, inklusive optimering av frakt och volymrabatter
 • Optimering och rationalisering av verksamheten

Enkelt att använda och att implementera

 • Avancerade beräkningar gör grovjobbet, så att programvaran är enkel att använda
 • Varningar som baseras på en avvikelseprincip håller dig fokuserad på det som är viktigt
 • Smidig integration och snabb driftsättning ger snabbt avkastning på kapital (ROI)

Sörjer för synlighet när det gäller alla artiklar och lagerställen

 • Synkroniserar planering och varupåfyllnad från var som helst i världen
 • Skalbarhet för processer och system
 • Nyckeltal (KPIer) och analyser ger viktig strategisk information för målinriktade handlingsplaner
 • Funktionalitet för simuleringar online för strategiska mål och beslut

Fördelar med lagerplanering och varupåfyllnad för järnhandel och verktygsföretag

 • Maximerar servicenivåer, minskar kapitalbindning i lager
 • Minskar administrativa kostnader för inköp
 • Automatiserar verksamheten
 • Kontrollerar uppbyggnaden av säsongsbundna lager
 • Stärker företagets samarbete med resten av leveranskedjan
 • Säkerställer en hög servicenivå som skapar fördelar som syns ända ned till företagets nettoresultat

Varför välja EazyStock?

EazyStock bygger på djupgående kunskap om vilka behov företag inom tillverkning och partihandel av järnhandel har. Systemet innehåller bästa praxis-processer som går att konfigurera och som är utvecklade i samarbete med ledande företag inom branschen. Med EazyStock kan du öka vinsten genom att minska lagernivåerna samtidigt som du förbättrar kundservicen.

Inventory Optimization Software Made Easy

Advanced inventory planning, forecasting & replenishment

EazyStock inventory optimization software features

EazyStock offers businesses a robust set of tools and features to support inventory optimization goals and initiatives. Our team of inventory optimization experts can help you measurably improve your demand forecasting, supplier planning, inventory optimization, purchasing accuracy, and sales and operations planning processes.

EazyStock customers report strong financial results within the first six months of implementation, including the following:

 • Decrease inventory by upwards of 30%
 • Decrease stock outs by 10-15%
 • Identify and address excess and obsolete inventory
 • Decreasing supplier lead times from 30-50%
 • Increasing planner productivity 10-20%.

Request a Demo