Industrimaskiner och –utrustning

Förbättra lageromsättningen och vinsten samtidigt som du håller en hög tillgänglighet på produkter.

industrial machinery and equipment inventory management software

För maskinindustrin och utrustningssektorn är utmaningen att planera för en stor produktmix och en variabel efterfrågan, samtidigt som produkterna har en lång livscykel. Det tillkommer ofta nya produkter, produktionsanläggningarna är utspridda geografiskt och distributionsnätverken komplexa. Lägg till en önskan om nöjda kunder, så blir problematiken tydlig.

Det är oerhört viktigt för både tillverkare, grossister och installatörer att förbättra lageromsättningen och vinstmarginalerna, i takt med att produktvidden fortsätter att öka och att kunder ställer högre krav på tillgänglighet och god service.

EazyStock iPad farm and garden equipment mobile dashboard

Lagerstyrning för industrimaskiner och -utrustning

EazyStock stödjer tillverkare och leverantörer av industrimaskiner genom lageroptimering i hela leveranskedjan – från råmaterial och slutprodukt till eftermarknadens behov av reservdelar. Vår lösning bygger in kraftfull prognostisering som hanterar variabel efterfrågan och säsongsmönster, introduktion av nya produkter, produktersättningar tillsammans med optimering av inköp och återanskaffning.

Denna optimering av hela försörjningskedjan passar särskilt bra för att hantera sporadisk och lågfrekvent efterfrågan. Det blir lätt att hantera ett stort sortiment med “management by exception” (MBE) eftersom inköpare och lagerplanerare uppmärksammas på artiklar med avvikandelser och kan hantera behoven effektivt.

See All Solution Features


EazyStock för industrimaskiner och -utrustning

Automatiserar lagerplaneringen och påfyllnadsprocessen

 • Efterfrågemönster som följer produktens livscykel
 • Sofistikerad prognostisering av efterfrågan som hanterar alla typer av efterfrågan, från snabbrörlig till lågfrekvent
 • Identifikation och styrning av säsongsbetonade produkter
 • Stödjer introduktion av nya produkter
 • Anskaffning och lagerpåfyllnad, inklusive frakt- och rabattoptimering
 • Planering med hjälp av virtuella lager
 • Funktion för omfördelning av produkter mellan lagerställen
 • Optimering och rationalisering

Enkelt att använda och att implementera

 • Avancerade beräkningar körs i bakgrunden, så att programvaran förblir användarvänlig
 • Avvikelsebaserade alarm håller dig fokuserad på det som är viktigt i verksamheten
 • Strömlinjeformad ERP-integration och snabb driftsättning ger snabb avkastning på kapital (ROI)

Tillhandahåller synlighet när det gäller alla artiklar och lagerställen

 • Synkroniserar beräkningen av efterfrågan och varupåfyllnaden för alla lager
 • Skalbarhet av flexibla processer och system
 • Nyckeltal (KPIer) och analyser ger viktig strategisk information för målinriktade aktionsplaner
 • Funktionalitet för simuleringar online för strategiska logistikmål och beslut

Fördelar med lagerstyrning och inköpsplanering för industrimaskiner och -utrustning

 • Förbättrar tillgängligheten på produkter, komponenter och råmaterial
 • Minskar lagernivåerna, överlager och inkuranta lager
 • Ger säkrare och mer exakta prognoser
 • Minskar antalet snabborder
 • Minskar påtagligt antalet arbetstimmar som går åt för lagerplanering och inköp
 • Automatisering av det dagliga arbetet ger ökar vinsten och frigör tid för affärsutveckling

Varför välja EazyStock?

EazyStock bygger på djupgående förståelse av behoven i leveranskedjan för industrimaskiner och -utrustning. EazyStock är enkelt att implementera och medger flexibla konfigurationer av bästa praxis-processer. Systemet levererar avancerad prognostisering och orderoptimering. Med EazyStock kan du kapa kostnader genom att optimera lagret medan du samtidigt förbättrar kundservicen.

Inventory Optimization Software Made Easy

Advanced inventory planning, forecasting & replenishment

EazyStock inventory optimization software features

EazyStock offers businesses a robust set of tools and features to support inventory optimization goals and initiatives. Our team of inventory optimization experts can help you measurably improve your demand forecasting, supplier planning, inventory optimization, purchasing accuracy, and sales and operations planning processes.

EazyStock customers report strong financial results within the first six months of implementation, including the following:

 • Decrease inventory by upwards of 30%
 • Decrease stock outs by 10-15%
 • Identify and address excess and obsolete inventory
 • Decreasing supplier lead times from 30-50%
 • Increasing planner productivity 10-20%.

Request a Demo