High-tech och elektronik

Det krävs snabbhet och smidighet för att kunna leverera i enlighet med kundens önskemål när man befinner sig i en omgivning som är i ständig förändring.

high tech and electronics inventory management software

Tillverkare, grossister och återförsäljare av teknologi och elektronik jonglerar med snabba produktionsändringar, korta livscykler och en föränderlig efterfrågan från kunder.
Möjligheten att sälja nya produkter och försäkra sig om att kundfavoriter finns tillgängliga är begränsad i denna snabbrörliga sektor. Leveranstid till marknaden (TTM) är det som skiljer vinnarna från förlorarna och lönsamma produkter från överflödiga lagervaror.

EazyStock iPad farm and garden equipment mobile dashboard

Lagerstyrning av high-tech och elektronik

EazyStock levererar förbättrad lagerplanering och optimering till företag inom konsumentelektronik, företag som säljer eller distribuerar hårdvara till datorer och företag som tillhandahåller kommunikationsutrustning. Med hjälp av EazyStock kan företaget prognostisera marknadsbehovet bättre, hålla rätt lagernivåer och effektivt optimera inköp av varje enskild produkt. Systemet har kraftfull kapacitet för att undvika inkurans och för att möta önskade kundservicenivåer.

See All Solution Features


EazyStock för high-tech och elektronikföretag

Automatiserar lagerplaneringen och påfyllnadsprocesserna

 • Efterfrågemönster som följer produktens livscykel
 • Efterfrågeprognoser som klarar av både snabbrörliga och lågrörliga artiklar (SKUer)
 • Identifikation och styrning av säsongsbaserad efterfrågan
 • Kampanjstyrning
 • Påfyllnad, inkluderat optimering av frakt och rabatter
 • Optimering och rationalisering av verksamheten

Enkelt att använda och att implementera

 • Avancerade beräkningar gör grovjobbet, så att mjukvaran förblir enkel att använda
 • Alarm, baserade på en avvikelseprincip, håller dig fokuserad på det som är viktigt
 • Strömlinjeformad integration och snabb driftsättning ger snabbt avkastning på investerat kapital (ROI)

Ger synlighet när det gäller alla artiklar och lagerställen

 • Synkroniserar lagerplanering och varupåfyllnad från var som helst i hela världen
 • Skalbarhet av processer och system
 • Nyckeltal (KPIer) och analyser ger strategisk information för målinriktade handlingsplaner
 • Kapacitet för simuleringar online för strategiska mål och beslut

Fördelar med lagerplanering och påfyllnad för high-tech och elektronikföretag

 • Accelererar lagrets omsättningshastighet och höjer servicenivån
 • Åstadkommer snabbare produktintroduktioner och maximerar produkternas marginal
 • Ökar prognossäkerheten
 • Svarar snabbare på förändringar i marknaden
 • Kapar lagerkostnader och förbättrar produktiviteten

Varför välja EazyStock?

EazyStock bygger på djupgående förståelse av high-tech och elektronikföretags behov och har funktioner för bästa praxis-processer som går att konfigurera och som stödjer snabb produktintroduktion och avancerad prognostisering. Med EazyStock kan du kapa kostnader genom att optimera lagret medan du samtidigt förbättrar kundservicen.

Inventory Optimization Software Made Easy

Advanced inventory planning, forecasting & replenishment

EazyStock inventory optimization software features

EazyStock offers businesses a robust set of tools and features to support inventory optimization goals and initiatives. Our team of inventory optimization experts can help you measurably improve your demand forecasting, supplier planning, inventory optimization, purchasing accuracy, and sales and operations planning processes.

EazyStock customers report strong financial results within the first six months of implementation, including the following:

 • Decrease inventory by upwards of 30%
 • Decrease stock outs by 10-15%
 • Identify and address excess and obsolete inventory
 • Decreasing supplier lead times from 30-50%
 • Increasing planner productivity 10-20%.

Request a Demo