Eftermarknad & Reservdelar

Att upprätthålla optimala lagernivåer, utan att binda upp kapital, är av yttersta intresse.

aftermarket parts inventory management software

Tiden det tar att reparera utrustning och maskiner har ett stort samband med tillgängligheten på de reservdelar som behövs. I takt med att industriell utrustning blir mer och mer komplex växer utmaningen att säkra tillgången på reservdelar. Nyckeln till effektiv styrning av reservdelar är optimal planering av tillgängligheten inom hela leveranskedjan. EazyStock iPad farm and garden equipment mobile dashboard

Lagerstyrning av reservdelar

EazyStock har funktioner för precisa prognoser och lageroptimering av lågrörliga reservdelar.
Istället för att jobba med aggregerade tidsserier så analyserar EazyStock efterfrågehistoriken genom efterfrågeströmmar och individuella orderrader. Denna detaljnivå hanterar skickligt fragmenterad efterfrågan av reservdelar som behövs för produkter med lång livstid. EazyStock är utvecklat för att på bästa sätt styra produkter med långa livscykler. Både säsongsvariationer och efterfrågemönster hanteras på ett effektivt sätt i systemet. Genom att använda redan tillgänglig data från företagets affärssystem (ERP) eller Dealer Management System (DMS), så gör EazyStock allt detta automatiskt.

See All Solution Features


EazyStock för eftermarknadens serviceoperationer

Bäst i klassen när det gäller att prognostisera och återanskaffa lågrörliga reservdelar

 • Exceptionell förmåga att prognostisera sporadisk efterfrågan
 • Stöd för styrning av nya och kritiska artiklar
 • Automatisk spårning av produkters livscykel
 • Avancerade beräkningar för säkerhetslager
 • Funktionalitet för virtuell lagerhållning av lågrörliga delar
 • Hanterar komplexa produktersättningar och ersättningsregler

Tillhandahåller automatik och varningar vid avvikelser

 • Solida processer och automatik gör det lätt att hantera stora volymer av reservdelar
 • Larm, baserade på en avvikelseprincip, varnar för problem som kan uppstå i framtiden

Enkelt att använda och implementera

 • Avancerade beräkningar sker i bakgrunden vilket gör systemet enkelt att använda
 • EazyStock är parameterstyrt
 • Strömlinjeformad integration och snabb driftsättning resulterar i snabb avkastning på kapital (ROI)

Erbjuder transparens och simulering för alla artiklar och lagerställen

 • Lagerhållningen i nätverket presenteras på ett överskådligt och tydligt sätt
 • Analyser och nyckeltal (KPIer) ger dig information för att kunna fatta strategiska beslut och skapa målinriktade handlingsplaner
 • Simuleringsfunktionalitet för strategiska beslut och strategiska mål

Fördelar med lagerplanering och varupåfyllnad för reservdelsföretag

 • Förbättrad tillgänglighet på reservdelar
 • Mindre behov av investeringar i lager
 • Visualisering av tillgång och efterfrågan som omfattar: lager, servicebilar, konsignationslager, reservlager, utbyte av delar och varor i transit
 • Förbättrar kontrollen av lagernivåer genom policy-drivna lagersbeslut och optimala reservdelsnivåer
 • Reducerar risken att det uppstår lagerbrist
 • Samordnar försäljning, service och reparationsorder med fysiska leveranser
 • Ökar sannolikheten att reparationer kan utföras direkt
 • Stödjer alla lagerstrategier, inkluderat strategier för mobila lager
 • Ökar noggrannheten och automatiserar planeringen och återanskaffningen

Lagerstyrning av servicebilar

Integrera servicebilarna i lagerstyrningen så kan du se och kontrollera processerna ännu bättre. Du får bättre koordination och större synlighet när du styr servicefordon i kombination med era reservdelslager.

EazyStock är designad för effektivisera fältoperationerna, i syfte att optimera lagernivåerna för servicebilar och distributionslager. Med automatisk lagerstyrning kan du försäkra dig om att reservdelarna når platsen för reparationen. Du slipper att förlora tid och göra upprepade besök när servicebilarna har rätt produktsortiment och reservdelar som är kritiska för era kundens produktivitet.

Lagerstyrning för återförsäljare och verkstäder

Betydelsen av lagerstyrning har utvecklats över åren. Idag måste lagren styras mycket mer precist än tidigare för att återförsäljaren eller verkstaden ska lyckas med sin verksamhet. Överlager eller otillräcklig tillgång på reservdelar är exempel på utmaningar som återförsäljare och serviceverkstäder ställs inför på grund av bristande lagerstyrning.

Om du äger ett företag som har lager och är en del av ett återförsäljarnätverk, en inköpargrupp, en kooperation eller franchisekoncern är EazyStock helt rätt för dig. Vi är experter på planering av reservdelar. Automatisk lagerpåfyllnad, centraliserad lagerstyrning för servicecenter och återförsäljare ingår som en självklarhet. Alla Syncrons lösningar, inklusive EazyStock, för lagerstyrning och inköp kan integreras med många typer av affärssystem (ERP-system) och DMS-system.

Varför välja EazyStock?

EazyStock bygger på djupgående kunskap om vilket behov återförsäljare och servicecentra har av att planera och styra sin reservdelshantering. EazyStock innehåller bästa praxis-processer som kan anpassas genom konfiguration. Processerna är utvecklade i samråd med ledande experter på eftermarknad, vid några av de största företagen i världen. Med EazyStock kan du förbättra företagets vinst genom att optimera lagren och samtidigt öka din servicenivå till kunderna.

Inventory Optimization Software Made Easy

Advanced inventory planning, forecasting & replenishment

EazyStock inventory optimization software features

EazyStock offers businesses a robust set of tools and features to support inventory optimization goals and initiatives. Our team of inventory optimization experts can help you measurably improve your demand forecasting, supplier planning, inventory optimization, purchasing accuracy, and sales and operations planning processes.

EazyStock customers report strong financial results within the first six months of implementation, including the following:

 • Decrease inventory by upwards of 30%
 • Decrease stock outs by 10-15%
 • Identify and address excess and obsolete inventory
 • Decreasing supplier lead times from 30-50%
 • Increasing planner productivity 10-20%.

Request a Demo