E-HANDEL

Home / Branscher / E-handel

E-handel

För företag som säljer på nätet är det absolut nödvändigt att ha rätt produkter på lager. Om du inte kan leverera kan säkerligen någon av dina konkurrenter och det är väldigt lätt att förlora kunder som du lagt mycket möda på att vinna. Stora produktutbud inkluderar många artiklar med olika efterfrågemönster som skiftar över tid och kundefterfrågan kan ändras snabbt. Detta gör efterfrågeprognostisering mer komplex än någonsin. Samtidigt innebär höga lagernivåer stora risker som kan få många ehandelsbolag ur balans vid en plötslig förändring på marknaden.Med EazyStock kan du göra mer precisa efterfrågeprognoser. Systemet följer och uppdaterar efterfrågemönstren hos varje enskild artikel i ditt produktutbud automatiskt så att du inte löper risk att sälja slut eller bygga upp stora överlager.

Proffsmagasinet är Sveriges ledande e-handel inom byggrelaterade produkter. En av bolagets starkaste konkurrensfördelar är att den absoluta majoriteten av varorna med hög omsättning lagerförs på eget lager och kan skickas redan samma dag som de beställs.

Lageromsättning och servicegrad har definitivt påverkats positivt. EazyStock ser till att lagerprodukter och inköp ligger på rätt nivå och vi kan lägga vårt fokus på andra uppgifter.

– Peer Dahlgren, inköpschef på Proffsmagasinet.​

Läs om Proffsmagasinets framgångar med EazyStock