Bildelar

Automatisk lagerstyrning ger högre produkttillgänglighet till lägre kostnader

automotive parts and product inventory management software

Eftermarknaden för bildelar karakteriseras av många artikelnummer, låg efterfrågan och behov av omedelbar produkttillgänglighet.

Lagerstyrning av eftermarknadsprodukter för fordonsbranschen

EazyStock iPad farm and garden equipment mobile dashboardEazyStock är utvecklat för att stödja prognostisering av ojämn efterfrågan. Varupåfyllnad, planering och lageroptimering sker genom hela nätverket av distributörer och servicecentra. Du kommer att kunna prognostisera behovet av reservdelar med högsta möjliga noggrannhet, så att du har rätt produkter i rätt kvantitet på rätt ställe vid rätt tidpunkt, utan överdrivet höga lagernivåer och uppbundet kapital. Dessutom hanterar EazyStock komplexa produktersättningar, ersättningsregler och kritiska artiklar.

Dealer Management Capabilities:

För servicenätverk av återförsäljare och verkstäder kan vi erbjuda optimering på flera nivåer, så kallad MEIO, multi-echelon lageroptimering, med automatisk varupåfyllnad för återförsäljare och verkstäder för att säkerställa hög servicenivå mot kund.

Vi är experter på lagerstyrning och lageroptimering av reservdelar och erbjuder enkel dataöverföring via Excel mellan verkstäders och återförsäljares affärssystem eller Dealer Management Systems (DMS) och EazyStock. Eftersom systemen på detta sätt inte behöver en komplex kundanpassad integration så kan verksamheten dra nytta av lageroptimering och höga servicenivåer till kund redan efter några veckor.

See All Solution Features


EazyStock för organisationer som hanterar bildelar

Automatiserar lagerstyrningen och påfyllnadsprocesserna

 • Dynamiska metoder för klassificering av efterfrågemönster
 • Marknadens bästa lösning när det gäller optimering av reservdelslager och prognostisering av produkter med låg och sporadisk efterfrågan
 • Funktion för planering av nya och kritiska artiklar
 • Hantering av ersättningar av reservdelar och regler för ersättningarna
 • Identifierar och styr säsongsbaserad efterfrågan
 • Avancerade beräkningar av säkerhetslager
 • Omfördelning av överlager
 • Teknologi för virtuella lager för lågrörliga delar

Tillhandahåller automation och varningar

 • Solida processer och automatik gör det lätt att hantera stora artikelvolymer
 • EazyStock är ett avvikelsebaserat system som varnar för potentiella problem

Enkelt att använda och att implementera

 • Komplexa beräkningar utförs i bakgrunden så att lösningen är användarvänlig
 • Parameterdriven lagerstyrning och optimering
 • Enkel integration till Dealer Management Systems (DMS)
 • Strömlinjeformad dataöverföring och snabb driftsättning ger snabbt avkastning på kapital (ROI)

Tillhandahåller synlighet och simulering av alla artiklar och lagerställen

 • Fullständig synlighet av samtliga lagerpunkter
 • Analyser och nyckeltal (KPIer) ger viktig strategisk information för målinriktade handlingsplaner
 • Funktionalitet för online simuleringar för strategiska mål och beslut

Fördelar för organisationer som hanterar bildelar

 • Förbättrad tillgänglighet på reservdelar och tillbehör
 • Lägre lagernivåer och minskad inkurans
 • Dramatisk minskning i antalet timmar som går till lagerplanering och inköp
 • Hög och bra service ut till kunder genom förbättrad ”first time fix”.
 • Automatiserar lagerplanering och varupåfyllnad
 • Bättre samarbete med leverantörer och servicepunkter

Varför välja EazyStock?

EazyStock bygger på djupgående förståelse av lagerstyrningen av reservdelar. Systemet har funktioner för bästa praxis-processer, utvecklade i samråd med experter på eftermarknad vid några av de största företagen i världen. Med EazyStock kan du förbättra vinsten genom att optimera lagret medan du samtidigt förbättrar kundservicen.

Inventory Optimization Software Made Easy

Advanced inventory planning, forecasting & replenishment

EazyStock inventory optimization software features

EazyStock offers businesses a robust set of tools and features to support inventory optimization goals and initiatives. Our team of inventory optimization experts can help you measurably improve your demand forecasting, supplier planning, inventory optimization, purchasing accuracy, and sales and operations planning processes.

EazyStock customers report strong financial results within the first six months of implementation, including the following:

 • Decrease inventory by upwards of 30%
 • Decrease stock outs by 10-15%
 • Identify and address excess and obsolete inventory
 • Decreasing supplier lead times from 30-50%
 • Increasing planner productivity 10-20%.

Request a Demo