Branscher

Lageroptimering för komplexa försörjningskedjor

EazyStock hjälper företag inom ett antal olika branscher, såväl grossister som e-handelsbolag och tillverkare. Alla har ett stort produktsortiment och genom EazyStocks flexibilitet kan de anpassa lösningen efter sina behov. Vår lösning för lagerstyrning, lageroptimering och inköp är användarvänlig och går snabbt att implementera. Det är anledningen till att vi ständigt växer vår kundbas.

Byggnadsmaterial branscherByggnadsmaterial

EazyStock levererar förbättrad lagerstyrning och bättre prognostisering till dig som tillverkar och säljer byggnadsmaterial. Lagret anpassas efter säsong samtidigt som restlager undviks.

Lär dig mer om byggnadsmaterial

Bildelar branscherBildelar

Fordonseftermarknaden kännetecknas av stora volymer av artikelnummer, sporadisk efterfrågan och krav på hög produkttillgänglighet. EazyStock upprätthåller önskad servicenivå till minsta kostnad.

Lär dig mer om bildelar

e-handel branscherE-handel

EazyStock integrerar, automatiserar och synkroniserar alla lagerrelaterade processer och optimerar e-handelsbolagets varulager. Skapa lönsamhet, tillväxt och ta marknadsandelar med EazyStock.

 Lär dig mer om e-handel

eftermarknad reservdelar branscherEftermarknad & reservdelar

EazyStock hjälper företag och avdelningar som ansvarar för service och eftermarknadsprodukter att höja sin produkttillgänglighet och minska överlager samt inkurans genom automation av lagerstyrningen.

Lär dig mer om eftermarknad & reservdelar

Järnhandelsvaror och verktyg branscherJärnhandelsvaror & verktyg

Företag som tillverkar och säljer järnhandelsvaror och verktyg har ett minimalt svängrum när det kommer till lagerstyrning. Minska lagernivåerna och reducera företagets totalkostnader med EazyStock.

Lär dig mer om järnhandelsvaror & verktyg

lantbruk trädgårdsutrustning branscherLantbruks- & trädgårdsutrustning

Branschen för lantbruks- och trädgårdsprodukter är i högsta grad säsongsbetonad där undermålig lagerstyrning påverkar både intäkter och nettoresultat. EazyStock automatiserar din lagerplanering.

Lär dig mer om lantbruks- & trädgårdsutrustning

High-tech elektronik branscherHigh-tech & elektronik

EazyStock hjälper high-tech och elektroniktillverkare, grossister och återförsäljare att balansera sina lager i en snabbrörlig miljö med kort produktlivscykel och en föränderlig efterfrågan från kunder.

Lär dig mer om elektronikprodukter

VVS branscherVVS

EazyStock hjälper VVS-företag att hålla ett optimalt varulager för att möta kundernas efterfrågan allteftersom årstiderna växlar och byggnadsindustrins olika svängningar.

Lär dig mer om VVS

medicinteknik branshcerMedicinteknik

EazyStock beräknar noggranna prognoser av efterfrågan och optimerar lagren vilket stärker marginalerna för dig som tillverkar och distribuerar medicinteknik.

Lär dig mer om medicinteknik

industrimaskiner utrustning branscherIndustrimaskiner och –utrustning

Tillverkare, grossister och installatörer av industrimaskiner och utrustning strävar efter högre lageromsättning. Planera enkelt den stora produktmixen och leverera en hög servicenivå med EazyStock.

Lär dig mer om industriutrustning