Calculating Safety Stock

Vi nystar upp EOQ för partihandelsföretag

3 min läsning


Innehåll

  1. Ekonomisk orderkvantitet - EOQ
  2. Förändringar i ekonomisk orderkvantitet - EOQ
  3. Optimera ditt lager

Ekonomisk orderkvantitet – EOQ

Ekonomisk orderkvantitet avser den mest kostnadseffektiva metoden att beställa lager på. Målet är att minska lagerkostnaderna till ett minimum för att behålla maximal lönsamhet.

Stora mängder lager ökar kostnaderna, medan stora beställningar tenderar att minska inköps- och leveranskostnader. Det finns en brytpunkt, vid vilken den totala kostnaden för lager når en optimal nivå, detta är den ekonomiska orderkvantiteten.

Att hitta och bibehålla EOQ skulle vara relativt enkelt i en miljö där efterfrågan på varje objekt och kostnaden per enhet var konstant. Men för lagerdistributionsverksamheter handlar det om att ta hänsyn till faktorer som kostnaden för artiklar som beställts, leveranskostnader, tillgängliga mängdrabatter och lagerkostnader för att fastställa den optimala storleken på en beställning och frekvensen.

 

 ekonomisk orderkvantitet (EOQ) graf

 

Bra EOQ inköp kan göra verksamheten smidigare genom att säkerställa en hög standard på kundservice och samtidigt minska de totala lagerkostnaderna. Detta kan framförallt ses i en företagsmiljö, såsom partihandel, där vinstmarginalerna är snäva.

EOQ inköp hjälper lageroptimeringen genom att se till att varor endast beställs när de behövs. Mindre frekventa order kommer att säkerställa en god omsättning av befintligt lager och hjälper att frigöra kapital och säkerställa lönsamheten.

Förändringar i ekonomisk orderkvantitet – EOQ

Det finns viktiga skillnader när man fastställer EOQ mellan olika branscher, liksom variationer inom enskilda branscher och organisationer:

Säsongsvariationer:

Industrier såsom medicinteknik har en ganska konstant och förutsägbar efterfrågan. Detta gör EOQ lättare än i andra branscher som byggmaterial, där det oftast finns en ökad efterfrågan under sommarmånaderna när nya bostäder och kommersiella byggnader är som störst. För att mer effektivt hantera säsongspåverkan på EOQ för ett brett utbud av produkter måste mer förutseende åtgärder och prognoser finnas på plats. Avancerade moduler för efterfrågeprognoser som EazyStock blir en förlängning till befintliga lagerhanteringssystem och hjälper beräkna en smartare EOQ.
Säsongsmässiga förändringar i efterfrågan är också en faktor inom enskilda branscher. Till exempel inom grossistförsäljning av VVS-system minskar efterfrågan på luftkonditioneringssystem under vintermånaderna då efterfrågan på värmeutrustning istället ökar. Exakt EOQ upphandling innebär att hantera dessa variationer effektivt och likvidera lagerförda artiklar som förlorar efterfrågan och samtidigt öka lagerförda artiklar med stigande efterfrågan.

Produktefterfrågan och konsumenttrender

Efterfrågan på olika produkter tenderar att komma och gå: nya trender dyker upp på marknaden, distributörer kommer introducera nya produkter och äldre produkter kommer att ha en sjunkande efterfrågan. Överbeläggning av äldre produkter kan leda till inkurans, vilket över tid ökar onödiga kostnader och leder till avtagande avkastning och vinster för verksamheten. Å andra sidan när nya produkter introduceras, där vissa produkter ökar i popularitet, kan det istället finnas en plötslig uppgång i efterfrågan. På EazyStock kallar vi dessa gungor ”fliers” i datan för efterfrågeprognoser då det kan handla om en stor engångsorder eller oregelbundna toppar i efterfrågan på grund av oförutsedda omständigheter. Utmaningen är att beställa i förväg innan efterfrågan uppstår – att vänta tills det finns efterfrågan innan man lagerför produkter kommer att resultera i förlorade affärer och lagerbrist. Lagerprognoser är en viktig del i att utröna EOQ. Verktyg som ”hantering av säkerhetslager” kan hjälpa distributörer hålla tillräckligt med lager till hands för att hålla kunderna nöjda.

Best Practices för EOQ

Utan realtidsinformation om beläggningsnivåer är EOQ omöjligt att avgöra. Ett smart lagerhanteringssystem är nödvändigt för att säkerställa att artiklar av lager flyttas till där de behövs utan att nya order görs i onödan. På EazyStock kallar vi denna process omfördelning. Systemen kan ge information som kan ge en tydlig inblick i säsongsvariationer och förändringar i kundernas efterfrågan för varje produkt, vilket möjliggör ABC-analys och underlättar för optimala orderstorlekar. Läs mer om hur ABC analys fungerar genom att klicka här.

Att se till att lagret alltid är i omlopp kommer säkerställa lageroptimering och minska lagerhållningskostnaderna. Detta kommer att hjälpa till att fastställa den mest effektiva beställningspunkt när du beställer nytt lager. Att känna till den perfekta beställningspunkten för produkter leder till en minskning av den totala kostnaden för lager med bibehållen hög kundtillfredsställelse.

Optimera ditt lager

För att ditt företag ska kunna prestera under servicenivåernas toppar och samtidigt behålla en låg nivå av överlager, bör ditt företag optimera sina lagerplatser. Ett sätt att maximera lönsamheten är genom att strategiskt ordna lagret så att snabbrörliga objekt ligger nära transportområdet medan äldre lager ligger längre bak.

En annan metod är att mer exakt prognostisera trender och säsongsvariationer för de föremål som lagras. De flesta traditionella lagerledningssystem har inte kapacitet att optimera dessa mått för distributörer, de måste beräkna dem manuellt via Excel eller med hjälp av mjukvara för lageroptimering, tex EazyStock. Ytterligare ett steg mot lageroptimering är genom att införa automatiska punkter för ombeställningar så att du aldrig behöver oroa dig för att en kundorder någonsin saknas igen. Dessa är alla aspekter av EOQ, och alla dessa ledningsfunktioner kan enkelt hanteras med EazyStocks molnbaserade lageroptimeringsprogram.

Hur väl optimerat är ditt lager?

Ta tempen på din lagerstyrning med hjälp av vår guide för självutvärdering.
 


Whitepaper - Självutvärdering: Hur välmående är lagret

Share

3 min läsning

Sign up for the EazyStock Newsletter

Stay on Top of the Latest News, Trends, Tips, and Best Practices for Supply Chain Management, Inventory Optimization, Replenishment & Purchasing, and Demand Forecasting with Our EazyStock Newsletter.