Trender inom supply chain, lager och logistik 2022

5 min läsning

2022 trends in logistics and supply chain management

    Share

De senaste åren har minst sagt varit utmanade för de som arbetar inom supply chain management.

Coronapandemin blottade många svagheter i logistikkedjorna världen över. Oförutsägbara kundbeteenden, osäkra leveranser, höjda transportkostnader och materialbrist är några av alla de utmaningar distribuerande företag stått inför de senaste två åren. Under 2021 orsakade även till exempel en blockering av Suezkanalen, Brexit och ökade skyddstullar ytterligare påverkan för distribuerande företag.

2022 tar vid i en fortsatt oförutsägbar världshandel.

Företag som anpassar sina processer och stärker sin beredskap för att bättre hantera osäkra tider och sviktande logistikkedjor framåt kommer att ligga steget före sina konkurrenter.

Många företag väljer därför nu att lägga tid och pengar på projekt som syftar till att skapa bättre lagerprecision, kontroll och effektivitet.

Men på vad ska de fokusera sina resurser och investeringar för att åstadkomma det?

Vi har läst igenom de senaste rapporterna inom supply chain management och lyssnat på branschexperternas insikter för att sammanfattat de sex största trenderna under 2022 som ni bör ha koll på.

Digitalisering av logistikkedjan och supply chain processer

Trend
Fler företag digitaliserar sina processer för logistik och supply chain

Varför?
Företag som digitaliserar större delen av sin logistikkedja och hantering av lager får större flexibilitet att anpassa lagerställen och kan effektivare möta snabba förändringar i efterfrågan eller eventuella störningar. Genom att bygga upp en hållbar och tålig logistikkedja kan företag nå långsiktig lönsamhet.

Artificiell intelligens har varit en tydlig trend inom supply chain de senaste åren och fortsätter att vara ett fokus för många företag. Med artificiell intelligens kan stora datamängder analyseras, mönster identifieras, vilket hjälper företag att förutsäga och föreslå potentiella lösningar på händelser som kommer att ha inverkan på verksamheten. Med hög datakvalitet kan företag även anpassa och driva genom förbättringar snabbare. Vilket i sin tur ger inköpare och supply chain team mer tid att fokusera på andra utmaningar (som är svåra för datasystem att hantera) som kunder, förhandlingar och att utveckla leverantörsrelationer.

Under 2022 fortsätter företag att digitalisera sina logistik och lagerstrategier med hjälp av molntjänster som ger större möjligheter till anpassning, skalbarhet och flexibilitet i en eventuellt fortsatt distansbaserad eller hybridbaserad arbetsmodell.

Fokus på bättre efterfrågeprognoser och efterfrågeplanering

Trend
Företag fokuserar alltmer på att förbättra sina efterfrågeprognoser och efterfrågeplanering.

Varför?
De senaste utmanande åren har gjort att företag än mer insett vikten av korrekta och pålitliga efterfrågeprognoser för lagerhantering. Med oregelbunden efterfrågan, förändrade konsumtionsmönster, brist på material och fraktutmaningar så har efterfrågeprognoser varit minst sagt komplexa.

Efterfrågeprognoser spelar en avgörande roll för distribuerande företags strategier och för att säkerställa lagertillgänglighet och kunna beställa rätt lagerartiklar i rätt kvantitet.

I MHI and Deloittes rapport Innovation Driven Resilience: How technology and innovation help supply chains thrive in unprecedented times framgår att 50 procent av alla företag upplevde att efterfrågeprognostisering var extremt utmanande under 2021.

Ingen kan med säkerhet säga hur efterfrågemönster kommer att utvecklas under 2022 – sannolikt kommer det att se olika ut för olika regioner och industrier. Enligt en del experter, som Global Trade Review och Demand Planning kommer efterfrågan att bli mer förutsägbar och plana ut.

Åt vilket håll det än går så är det sannolikt att efterfrågan kommer att se väldigt annorlunda ut under 2022 än de två föregående åren. Vilket gör det knepigt att basera framtida efterfrågan på historiskt data.

I rapporten Innovation Driven Resilience uppger 44 procent av företagen att de kommer att använda prediktiv analys för att hantera den utmaningen under de kommande ett till två åren.

Under 2022 kommer många företag att fokusera på att förbättra sina processer och introducera mjukvaror för efterfrågehantering och lageroptimering som hjälper till att göra prognoserna mer sofistikerade.

Diversifiering av leverantörer

Trend
Företag utökar sina nätverk av leverantörer.

Varför?
Riskerna associerade med att lägga alla ägg i en korg har blivit väldigt uppenbara under de senaste åren. Företag som hade djupa relationer med en stor leverantör blev hårt drabbade om den leverantören fick problem med lagertillgänglighet och inte kunde leverera kritiska artiklar.

Även om det är viktigt att företag fortfarande bygger och upprätthåller dessa relationer med nyckelleverantörer ser man nu att företag även väljer att bredda sitt nätverk av leverantörer, transportörer och andra partner i logistikkedjorna.

För vissa företag innebär det att bygga upp nya relationer mer lokalt för att korta ner de olika leden inom logistikkedjan. Andra företag breddar sig geografiskt för att mildra eventuella risker som är regionspecifika. I båda fallen är syftet att stärka nätverket och på så vis ha bättre beredskap och alternativ vid försörjningsproblem.

E-handel fortsätter att växa

Trend
Fler företag lägger till e-handel som försäljningskanal.

Varför?
Företag som ännu inte satt upp infrastruktur för e-handelssystem för att möta den snabba efterfrågan under pandemin har insett att det är hög dags nu.

Det var många företag som startade upp sin e-handel under pandemin då de fysiska butikerna och interaktioner begränsades. En förändring som fortsätter in i 2022. Gartner förutspår att 80 procent av B2B-försäljningen kommer att ske digitalt år 2025.

Att introducera online handel som alternativ är dock mycket mer komplext än att sätta upp en webbplats. Företag måste se till att de har en beredskap och en effektiv logistikkedja som stödjer e-handeln. Vid lagerbrist är det till exempel än mer märkbart online än i fysiska butiker eller handelsplatser. Inköpare och supply chain team investerar därför i verktyg som ökar deras förmåga att förutse efterfrågan och öka lagertillgänglighet för att möta kundernas växande krav på leveranshastighet.

I rapporten Innovation Driven Resilience uppger 45 procent av företagen att de redan använder lageroptimeringsverktyg för att skapa bättre kontroll över sitt lager.

Ytterligare 32 procent funderar på att investera under de kommande 1-2 åren.

Under 2022 kommer vi att se en fortsatt satsning och övergång till e-handel där digitaliserad lagerhantering är avgörande. Det kommer att hjälpa företag att möta kundefterfrågan, balansera sina lagernivåer, undvika lagerbrist och maximera vinsten.

Fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi

Trend
Fler företag implementerar miljövänligare processer inom supply chain management.

Varför?
Logistikkedjor har en betydande roll i klimatrörelsen. Mer än någonsin ställer kunder (och till viss del lagar) krav på att redogöra varifrån deras produkter kommer ifrån och vad de är tillverkade av. Många företag börjar gå över till mer hållbara och ”grönare” alternativ. Att övergå till mer miljövänliga alternativ och åtgärder kommer även på lång sikt att gynna företag ekonomiskt.

Tydliga hållbarhetsmål går hand i hand med att bygga en mer motståndskraftig logistikkedja. Samtidigt som företag försöker minska kostnader, förbättra effektiviteten och upprätthålla optimala lagernivåer bör företag identifiera miljövänliga lagerartiklar och sätt att minska koldioxidutsläppen och alternativa material.

Under 2022 kommer vi att se fler företag anta en cirkulär logistikkedja. Återanvändning och försäljning av kasserade råvaror kan minska påverkan på miljön och möta konsumenternas ökade krav.

Robotteknik och automation tar sig in på lagret

Trend
En ökning av användningen av robotteknik och automation i lagerprocesser.

Varför?
Brist på arbetskraft och behov av effektivisering har lett till att företag tittar på robotstyrd processautomation och automatisering för att fullfölja beställningar. Trots de initiala utgifterna kan tekniken ge stora kostnadsbesparingar och effektivitetsvinster för lager- och lagerhantering.

I rapporten a href=”https://www.mhi.org/publications/report”>Innovation Driven Resilience uppger 38 procent av företagen att de redan till viss del använder robotikteknik och automation och 23 procent kommer att addera det till sina processer under det kommande ett till två åren.

Den vanligaste användningen för robotik och automation är på lagret, vid plockning, packning eller sortering (44%). Detta följs av lastning, lossning eller stapling (34%) och material- och produktförflyttning inom anläggningen (30%). 15 % av företagen uppger att de redan har övergått till en helautomatiserad lagerverksamhet.

Under 2022 kommer vi att se mer off-the-shelf lösningar inom robotstyrd processautomation som även är genomförbara och prisvärda för mindre företag. Som Plexus understryker finns det två alternativ – skapa en skräddarsydd automationslösning med en mängd olika robotlösningar eller integrera färdiga lösningar.

Involverar er 2022 supply chain plan någon av årets stora trender?

Vi kan inte med säkerhet säga hur problemen inom logistikkedjorna kommer att utvecklas i år. Men genom att se till att bygga upp beredskap för att bättre hantera osäkra tider och sviktande logistikkedjor har företag större chans att övervinna oförutsedda utmaningar.

De företag som investerar i sätt att mildra dess påverkan kommer att ligga steget före för att bättre kunna hantera nya utmaningar även framåt.

Motståndskraftig supply chain

Share
time

5 min läsning

Anmäl dig till EazyStocks nyhetsbrev

Nya insikter    En gång i månaden    Avregistrera när som helst