Supply chain, lager och logistiktrenderna 2020

4 min läsning

Supply chain, lager och logistiktrenderna 2020

    Share

Vilka blir 2020 års snackisar inom lager, supply chain och logistik?

Vi har precis lämnat ett decennium bakom oss och tagit klivet in i ett nytt. Under det senaste årtiondet har de stora makrotrenderna hetat digitalisering och globalisering. Logistikkedjor har blivit mer komplexa i takt med att produktion flyttat till nya delar av världen, något som både medfört nya möjligheter och utmaningar. 2020-talet kommer fortsätta på samma bana och innebära en hel del spännande och ibland kanske skrämmande förändringar. Här är några av trenderna vi kommer att se under det kommande året.

En grönare, cirkulär logistikkedja

Den gröna vinden som sveper över världen sätter press på supply chain managers. Hållbarhet måste genomsyra varje länk av värdekedjan – från råmaterial till produktdesign, tillverkningsprocesser, leveranser och återvinning i slutet av produktens livstid. Vissa gröna förändringar är enkla såsom energieffektiv belysning på lagret och bättre planering av leveransvägar för att minimera bränslekonsumtionen. Men att på riktigt utveckla en grön logistikkedja kräver omfattande, fundamentala förändringar för de flesta företag. Cirkulär ekonomi och logistikkedja

Något som väntas växa under 2020 är den cirkulära värdekedjan, eller värdecykeln som den ibland även kallas. Värdekedjor är traditionellt sett linjära; de börjar med produktdesign för att gå via tillverkning till leverans ut till slutkunden som slutligen kommer att kassera den färdiganvända produkten. I en cirkulär ekonomi kan produkten återvinnas tillbaka till början av kedjan och återigen användas i tillverkningen av nya varor.

Gröna logistikkedjor är inte bara något som efterfrågas av konsumenter, de leder ofta till långsiktiga besparingar för företag som vågar ta steget fullt ut.

Den skakiga omvärlden

Osäkerheter i omvärlden kanske inte är en trend… eller så är det just det. 2019 har varit ett skakigt år som präglats av handelskrig, Brexit och konjunktursvängningar och tyvärr ser inte 2020 ut att bli mycket bättre.

Året började med Coronaepidemin som sveper över världen och förändrade den i ett svep. Det blev plötsligt väldigt tydligt att globaliserade lagerkedjor tyvärr är mer sårbara än vi har velat inse. Många företag har stora problem med leveranser från fabriker som plötsligt bommat igen, andra har för mycket lager när efterfrågan helt plötsligt dött. Det är på tok för tidigt att analysera konsekvenserna och dra slutsatser av COVID-19s långsiktigt konsekvenser, men den kommer säkerligen påverka synen på säkerhet och flexibilitet i leveranskedjan för alltid.

Brexit har kommit lite i skymundan i den senare tidens nyhetsflöde, men kommer fortsätta påverka oss. Storbritannien är Sveriges sjätte största exportmarknad och ca 1000 svenska dotterbolag är idag etablerade i landet. Landet kommer fortfarande vara bundet till EU-lag under 2020, men vad som händer efter det är minst sagt oklart. En sak är dock säker, företag som handlar med England behöver förbereda sig för alla eventualiteter. Du behöver identifiera risker som fluktuerande växelkurser, ökade tullavgifter, längre ledtider och brist på arbetskraft. Många distribuerande företag ser över sina lager- och inköpsprocesser för att se till att man har välfungerande system och en logistikkedja som är flexibel nog att hantera det oväntade.

Elastisk logistik

I och med den osäkra omvärlden inser allt fler företag vikten av en elastisk logistikkedja för att i så stor mån som möjligt reducera risker. När off-shoring, outsourcing och beroenden inom kedjan är komplexa, ökar även risken för att någonting ska gå snett.
Nära samarbeten med leverantörer och återförsäljare är viktiga för att hitta alternativa lösningar vid nödsituationer. Man behöver se till att bevaka potentiella externa risker och ha planer för att kunna hantera små och stora avvikelser.
Transparens genom logistikkedjan kan hjälpa till att hantera riskerna och en större visibilitet gör det lättare att sätta in snabba åtgärder.

Artificial Intelligence (AI) och Machine Learning

AI har varit på tapeten ett tag nu men är ännu i sin linda när det kommer till lager och logistik. I grund och botten är artificiell intelligens algoritmer som tillåter datorer att agera mer som människor, dvs lösa mer komplexa problem. Machine learning, eller maskininlärning som det brukar kallas på svenska, är en typ av AI som tillåter datorn att själv förbättra algoritmerna baserat på insamlad data, och därmed leverera mer precisa resultat.

Automatisering av logsitikkedjan

För många större företag är AI redan en naturlig del i verktygslådan. Ett uppenbart, och relativt enkelt, exempel är B2C-plattformar som Amazon som med hjälp av AI optimerar kundernas köpresa för att föreslå fler produkter och synas på relevanta ställen. Men det finns många fler användningsområden inom supply chain.
Låter du AI analysera stora set av data kan du få bättre efterfrågeprognoser och på så sätt optimera dina inköp. Ett annat exempel är EazyStocks moderbolag Syncron som, med hjälp av sensorer på maskiner och fordon, använder machine learning för att i förutspå när en del kommer att gå sönder och behöva bytas ut. På så sätt kan man i förväg beställa just den reservdelen och undvika kostsamma produktionsstopp.

Globalisering

Även om vi sett hur världen blivit allt mer globaliserad under ett antal år är vi långt ifrån slutet av globaliseringen. Faktum är att när vi går in i 2020-talet ser vi nya vägar som öppnas. Länge har den globala scenen dominerats av stora företag, och små-medelstora bolag har haft svårt att få tillgång till distributionsnätverken de stora jättarna nyttjar. Globalisering av lager, logistik och supply chain
Men ny teknologi öppnar upp världen för allt fler och statliga myndigheter har skapats för att hjälpa mindre företag lyckas på nya marknader. Transporter, tullar och regelverk byggs in i lättillgängliga, digitala verktyg som gör det mindre komplicerat att följa förordningar och krav. Ehandelsplattformar integrerar exempelvis i allt större grad tjänster för marknadsföring, översättning, lead-generering med mer över gränser.
Världen fortsätter att växa sig mindre och trots att handelsrelationer och tullar ständigt förändras länder emellan, har företag idag nya sätt att ta sig in på nya marknader och konkurrera globalt.

Automatisering

Automatisering kan ske på många olika nivåer, men generellt kan man säga att automatisering går ut på att använda teknologi för att hantera flöden och processer. Tankarna går kanske spontant till robotar, självkörande truckar och automatlager, vilket framför allt börjar bli vanligt bland större företag. Men automatisering blir allt vanligare även inom områden som inköp och lagerplanering. Vi på EazyStock ser att allt fler små-medelstora företag drar nytta av automatisering av återanskaffning och leveranser för att kunna lägga dyrbar tid på mer värdeskapande aktiviteter.

Större säkerhetstänk

Någonting som länge talats tyst om, men som definitivt orsakar många sömnlösa nätter för IT- och säkerhetschefer världen över, är phisingattacker, dataläckor och digitalt spionage.
Att allt fler organisationer lägger kritisk information i molnet, innebär risker och ju fler personer som är involverade i långa, komplexa logistikkedjor, desto större möjlighet för informationsläckor.
Men det finns även risker förknippade med klimathot och globala konflikter, vilket leder till att många organisationer bygger mer elastiska logistikkedjor, vilket vi nämnde tidigare i bloggposten.

Säker logistikkedja

Möjligheter och risker för små-medelstora bolag

Sammanfattningsvis kan man se att den snabba teknikutvecklingen medför nya möjligheter för små-medelstora organisationer under 2020. Det är nu möjligt för mindre företag att automatisera mera och hålla sig i framkant med hjälp av avancerade, men lättillgängliga verktyg.
Men det finns även risker, främst kopplade till den osäkra omvärlden, och det gäller att tänka framåt och investera rätt och vara redo när det oväntade händer.

Whitepaper - Automatisera lagerstyrning och inköp

Share

4 min läsning

Anmäl dig till EazyStocks nyhetsbrev

Nya insikter    En gång i månaden    Avregistrera när som helst