Trender 2019 inom supply chain och logistik

4 min läsning

Tags: Blogg, Branschnyheter, Industry news, Inventory management, IT, Lagerstyrning, Tips & Tricks, Tips & Tricks

Philip Andresen

Philip Andresen   26 februari 2019


Supply Chain Management Trends 2019

Innehåll

  1. Vilka är 2019 års trender inom supply chain, lager och logistik?
  2. Den skakiga omvärlden
  3. Elasticitet och riskhantering i logistikkedjan
  4. Regionala distributionslager
  5. Digitala Tvillingar
  6. Augmented Analytics
  7. Är du redo för 2019?

Vilka är 2019 års trender inom supply chain, lager och logistik?

Digitalisering och globalisering är stora paradigmskiften som för med sig verkningar i många led. Koncept som AI, ”Internet of Things” och ehandel är mer relevanta än någonsin, men det här är saker du redan visste. I den här bloggposten kommer vi ta upp några supply chain trender som kanske inte är lika uppenbara men som du bör ha på radarn för hänga med när konkurrensen hårdnar.

Den skakiga omvärlden

Osäkerheter i omvärlden kanske inte är en trend… eller så är det just det. För med handelskrig, Brexit och konjunktursvängningar händer det mycket just nu. Och dagens globaliserade lagerkedja är mer sårbar än någonsin när det skakar på världsmarknaden.

Brexit är nära förestående och när Storbritanninen lämnar EU den 29 mars vet egentligen ingen exakt vad som kommer att hända. Storbritannien är Sveriges sjätte största exportmarknad och ca 1000 svenska dotterbolag är idag etablerade i landet. Om England lämnar ”utan deal” gäller from april världshandelsorganisationens (WTOs) regler, med tullar ut till övriga Europa. Om Theresa May lyckas få till ett avtal i sista minuten kan någon typ av frihandelsområde komma att upprättas mellan EU och Storbritannien, men hur det kan komma att se ut är minst sagt oklart. En sak är dock säker, företag som handlar med England behöver förbereda sig för alla eventualiteter. Du behöver identifiera risker som fluktuerande växelkurser, ökade tullavgifter, längre ledtider och brist på arbetskraft. Många distribuerande företag ser över sina lager- och inköpsprocesser för att se till att man har välfungerande system och en logistikkedja som är flexibel nog att hantera det oväntade.

 

Elasticitet och riskhantering i logistikkedjan

I och med den osäkra omvärlden inser allt fler företag vikten av en elastisk logistikkedja för att i så stor mån som möjligt reducera risker. När off-shoring, outsourcing och beroenden inom kedjan är komplexa, ökar även risken för att någonting ska gå snett.

Nära samarbeten med leverantörer och återförsäljare är viktiga för att hitta alternativa lösningar vid nödsituationer. Man behöver se till att bevaka potentialla externa risker och ha planer för att kunna hantera små och stora avvikelser.

Transparens genom logistikkedjan kan hjälpa till att hantera riskerna och en större visibilitet gör det lättare att sätta in snabba åtgärder.

Regionala distributionslager

När blir långa ledtider ett problem? Enligt Amazon blir deras kunder blir besvikna om dom får beställda varor senare än ett par dagar, även om det är tydligt angivet att den väntade leveranstiden är 3-5 dagar. Det verkar alltså som att konsumenter begär bättre service än dom öppet frågar efter, eller för den delen betalar för.

Genom att ha mindre, regionala lager, kan ledtiderna från order till levereras kortas avsevärt. Strategin går ut på att ha mindre lagerställen, strategiskt positionerade nära kunderna, tex i storstadsregionerna. Dessa måste optimeras och det är viktigt att man har korrekta efterfrågeprognoser för den regionen och det lagerställe det gäller. Vinsten för dig som leverantör är högre kundnöjdhet och ökad försäljning med kortare ledtider.

Digitala Tvillingar

Digital Tvilling är något som många leverantörer och tillverkare sannolikt kommer titta närmare på och implementera inom de närmaste åren. En digital tvilling är en replik av en produkt, process eller tjänst. Teknologin agerar som en brygga mellan den digitala och fysiska världen genom att använda sofistikerade sensorer på fysiska komponenter för att samla data såsom funktion, status i realtid eller position.

Ett exempel från verkligheten av tvillingteknologi kan man redan finna i moderna bilar. Historiskt sett har man som bilägare åkt till verkstaden när någonting gått sönder, eller vid årliga besiktningar. Nu kan tvillingteknologin reducera reparationskostnader och driftstopp genom att bilen själv berättar när någonting är på väg att gå sönder.

Bilägare med digital tvillingteknologi implementerad riskerar inte att bli stillastående på grund av motorhaveri och i framtiden kanske man inte heller kommer att behöva göra årliga besiktningar.

För återförsäljare av bildelar kan digitala tvillingar optimera lager och reducera ledtider genom att utväxla data med bilarna för att i förväg få reda på när bilen är på väg att gå sönder. På så sätt kan ersättningsdelar beställas i förväg och vara redo när bilägaren kommer in till verkstaden.

Augmented Analytics

Det finns snart ingen gräns för mängden data som kan samlas in. Men att strukturera, analysera och göra all denna information begriplig är inte alltid så lätt. Augmented Analytics är ett begrepp som vunnit mark på sistone, inte minst genom omnämnandet i Gartners senaste ”Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms”. Gartner menar där att Augmented Analytics står för ett paradigmskifte inom analytics.

Så vad är då Augmented Analytics?

Det är helt enkelt en samling AI-baserade tekniker som gör det enklare för en användare att hantera datamängder utan hjälp från IT-avdelningen eller dataanalytiker. Augmented Analytics använder maskininlärning för att automatiskt analysera och bearbeta datan, och presentera den så att användaren kan ta mer grundade beslut. Med andra ord kommer anställda som inte har specifik utbildning inom dataanalys eller statistik, kunna analysera och dra slutsatser från information som annars inte varit tillgänglig för ett otränat öga.

Är du redo för 2019?

Det enda konstanta är föränding och vi kan vara säkra på att 2019 kommer bli ett turbulent år, både vad det gäller globala makrotrender, politi och ekonomi, likväl som ändrande kundbeteenden och teknologiutveckling. Så vad kan du göra för att förberede din logistikkedja och verksamhet för ett framgångsfullt år? Ett hälsosamt lager är en bra början. Ladda ner vår guide och utvärdera hälsan på ditt lager för att se var du kan göra förändringar för framtiden.
 


Whitepaper - Självutvärdering: Hur välmående är lagret