Tre problem Supply Chain-chefer ställs inför

2 min läsning

Tre problem Supply Chain-chefer ställs inför

    Share

Dagens utmaningar inom Supply Chain

Jobbet som Supply Chain-chef blir inte lättare. Ständiga förväntningar på kostnadsreduktioner inom försörjningskedjans operativa delar är ett arbete utan slut. Parallellt med detta höjs kundens förväntningar dagligen och komplexiteten i försörjningskedjan ökar.

Som ansvarig för din distribution eller försörjningskedja krävs det att du är uppdaterad och förstår hur den globala marknaden påverkar efterfrågan på era produkter. Detta samtidigt svängningarna på marknaden blir allt större. Fluktuationer i logistik och råvarupriser påverkar produktion och transportkostnader samtidigt som dagens ekonomiska osäkerhet försvårar arbetet med dina prognoser. Parallellt med detta påverkar säsongsbetonade svängningar efterfrågan, oförutsägbara leveransproblem, och olika kampanjer i försörjningskedjan. Här kan samtliga händelser i stor grad påverka lönsamheten negativt om det inte hanteras på rätt sätt.

Tre lösningar på supply chain-chefens problem

För att hantera osäkerheterna finns det tre initiativ en supply chain chef kan luta sig emot för att försäkra sig att medarbetarna i organisationen har siktet ställt på samma mål.

  1. Se till att teamet jobbar mot samma mål
  2. Koordinera era processer
  3. Se till att ha uppdaterad och integrerad teknologi

Som chef är det ofta din högsta prioritering att vinna nya kunder samt behålla de befintliga. Alla vet att en glad företagsledare har nöjda kunder. Nöjda kunder är lojala med ditt varumärke och dina produkter, och resulterar i gynnsamma, långsiktiga affärsrelationer. Företagsledare och företagsägare drar nytta av lageroptimering eftersom det bidrar till höjda servicenivåer och ökad leveransförmåga. Detta beror på att kunden sätts i centrum i sin egen försörjningskedja. Ett sätt att koordinera dina anställda och dina processer i din försörjningskedja är genom implementering av ett intelligent lagerstyrningssystem. Detta görs för att fasa ut antaganden som inte stämmer och onödiga fel ur den operativa verksamheten.

Ta hjälp av en mjukvara för lageroptimering

Mjukvara för lageroptimering och lagerstyrning underlättar arbetet för inköpschefer som har i uppgift att fastställa att rätt kvantiteter av rätt produkter finns i lager när kunden önskar dem. Lösningar som EazyStock är ett komplement till det befintliga affärssystemet och möjliggör mer precisa efterfrågeprognoser, lagerhållning, och påfyllningsrutiner för logistik- och inköpschefen. För en företagsledare är detta guld värt. Utöver processförbättring lyckas företagsledaren även sänka kostnader genom att hålla högre servicenivå för produkter med högre omsättning samtidigt som överflödigt lager på produkter vars försäljning inte är lika hög minskas.

Genom mer precisa prognoser, lagerplanering, och påfyllningsrutiner kan företagsledare låsa upp den fulla potentialen när det kommer till servicenivån kunderna förväntar sig. Bättre kundservice innebär gladare kunder som väljer dig framför konkurrenterna.

Företagsledare har rapporterat följande förbättringar när de använt sig av EazyStock:

  • 5 % – 10 % högre leveransprecision
  • 20 % – 40% lägre lagernivå
  • 30 % – 50 % färre bristsituationer

Har du som företagsledare sett till att ditt företag har rätt teknologi för att säkerställa att processerna fungerar och att dina anställa har de rätta verktygen för att leverera resultat i din leveranskedja?

Gör en självutvärdering för att se hur dina lagerhanteringsprocesser ligger till idag.


Whitepaper - Självutvärdering: Hur välmående är lagret

Share

2 min läsning

Anmäl dig till EazyStocks nyhetsbrev

Nya insikter    En gång i månaden    Avregistrera när som helst