Categories » Tips & Tricks

Vi är experter på lageroptimering och delargärna med oss av våra kunskaper och erfarenheter. Här finner du insikter och tips och hacks för en bättre optimerad logistikkedja.

Logistics Management with EazyStock

Digitalisering och automatisering av logistikkedjan – framtiden som redan är här

Digitalisering är inget nytt, varken för grossister, återförsäljare eller e-handlare. MHIs årliga branschrapport pekar ut logistik som ett område där...Läs mer

Effektiv identifiering av säsongsvariation vid prognostisering

Identifiera säsongsvariationer vid efterfrågeprognostisering

För att få kontroll över lagret och lyckas med lagerstyrningen behövs tillgång till information om framtida efterfrågan. För vissa produkter...Läs mer

7-svar-om-säsongsvariationer

Intervju: 7 svar om säsongsvariationer – från EazyStocks logistikexpert

Kanske har du upplevt att efterfrågan på en produkt går som en berg- och dalbana en viss tid på året? Detta kallas...Läs mer

ABC klassificering inom leveranskedjan

Hur man använder ABC-klassificering inom lagerhantering

ABC-klassificering (eller ABC-analys) är en metod för lagerkategorisering som ofta används för materialhantering. ABC-analys används för att särskilja och gruppera artiklar...Läs mer

Nyckeltal för en sund försörjningskedja

Fyra nyckeltal som tyder på en sund försörjningskedja

Visste du att lagernivåerna är en måttstock för hur väl hela din försörjningskedja fungerar? Flexibiliteten och lönsamheten i distributionsnätverket reflekteras...Läs mer

säkerhetslagerberäkning

3 metoder för säkerhetslagerberäkning

I praktiken använder företag i huvudsakligen tre olika kategorier av metoder för säkerhetslagerberäkning. De tre kategorierna är bedömningsmetoder, proportionalitetsmetoder och...Läs mer