Trender inom supply chain, lager och logistik 2021

8 min läsning

trends 2021

  Share

2020 var utan tvekan ett ovanligt år där vi alla påverkades av COVID-19 och den globala pandemi som viruset medförde. En grupp som har haft det extra tufft är de som jobbar med supply chain management. Delvis eftersom efterfrågan på olika artiklar avvikit mycket från det normala, men också för att det har varit svårt att få tag i vissa råvaror och komponenter från leverantörer som tex tvingats stänga ner sin verksamhet.

I den här bloggposten kommer vi att highlighta se viktigaste trenderna vi ser för 2021 för att bygga en stark och uthållig försörjningskedja. Vi har också pratat med våra EazyStock partners för att höra deras tankar om året som gått och hur de tycker att företag ska agera 2021 baserat på detta års erfarenheter.

Digitalisering av supply chain

För många verksamheter har coronavirusets spridning agerat som katalysator och accelererat digitaliseringen. Tillverkare, leverantörer och distribuerande företag har tvingats att anpassa sig och hitta nya sätt att jobba på med social distansering, stängda kontor och minskad operationell kapacitet. Samtidigt har företag också behövt hantera oregelbundna konsumentbeteenden och stora störningar i leveranskedjan. Med tanke på den stora osäkerheten kring hur framtiden ser ut letar de som jobbar med supply chain management (SCM) efter sätt att göra sin verksamhet mer agil och uthållig. Detta för att på bästa möjliga sätt kunna svara på det förändrade ekonomiska och sociala landskapet.

Just nu är det dock tydligt att verksamheter kämpar med att hantera de utmaningar som kommer med corona-pandemin.  Företag som tidigare har skjutit fram förändringar har nu börjat embracea det fullt ut. Det är speciellt tydligt att SCM-team snabbt anpassar sig till digitala processer som ett sätt att hantera den utveckling som sker inom handeln, både nu, under 2021 och i framtiden.

För att effektivt hantera svårigheterna med volatiliteten inom supply chain måste personer som jobbar med lagerhantering fokusera på kundernas förväntningar och hitta sätt att lösa störningar i leveranskedjan. Digitalisering av leveranskedjan hjälper personalen frigöra tid till att lösa de problem som dyker upp och säkerställer dessutom att datan är mer tillförlitlig vilket gör att besluten kan bli mer faktabaserade. Digitalisering av leveranskedjan är tätt sammankopplat med automatisering av processer inom området, se trend #3 nedan.

Artificial Intelligence (AI) och Machine Learning

AI har varit ett buzzword i ett antal år nu, men än så länge har det bara börjat inkluderas i supply chain management. Kortfattat kan man säga att artificiell intelligens är algoritmer som gör det möjligt för datorer att agera mer som människor, vilket innebär att lösa mer komplexa problem. Machine Learning tar AI ett steg längre och tillåter datorn att förbättra algoritmerna baserat på insamlade data för bättre resultat.

Automatisering av logsitikkedjan

Enterpriseföretag har redan börjat använda sig av AI. Ett exempel är Amazon som med hjälp av AI trackar kunders köpvanor och använder sig av den informationen för att rekommendera andra produkter. Detta är ett självklart sätt att använda sig av AI och machine learning i slutet av leveranskedjan inom B2C och e-handel. Nu med COVID-19 när fler och fler företag behöver lägga i nästa växel inom e-handel är AI en stor möjlighet för företagen. Potentialen att använda sig av AI finns nämligen i varje steg av hela leveranskedjan.

AI kan användas i supply chain-planering för att analysera stora mängder data och generera analyser av trender förtillgång och efterfrågan, vilket i sin tur ger möjligheten att förbättra inköpen och alltid ligga steget före. Som exempel kan man använda machine learning i eftermarknadsindustrin där man, med hjälp av sensorer på maskinerna, kan uppfatta mönster och förutspå i förväg när en maskindel kommer att gå sönder. Detta leder till att det går att signalera från maskinen att en reservdel behövs innan maskindelen faktiskt går sönder, vilket i sin tur leder till att maskinen kan fortsätta jobba utan onödiga ställtider.

Automatisering

Automatisering finns i ett antal olika former, men generellt handlar automatisering om att använda sig av teknik för att förbättra olika typer av processer. Det är vanligt att man tänker på robotar på lagret och självkörande lastbilar när man hör om automatisering inom supply chain. Hårdvaror är ett tydligt exempel på automatisering av leveranskedjan. Än så länge har vi inga drönare som levererar paket, men robotar går att hitta på exempelvis Amazons lager.

Men, automatisering finns även inom andra delar av supply chain, som mjukvaror. Användandet av automatiserade mjukvaror gör att de flesta, även små- och medelstora företag (SMBs), går mot en pappersfri vardag. Detta hade självklart inte varit möjligt om det inte vore för digitaliseringen som vi nämnde tidigare i texten. Automatisering går att hitta i företag som, exempelvis, använder sig av affärssystem och warehouse management system (WMS) för att hantera verksamheten i stort, leveranskedjan och lagret. Dessa system kräver fortfarande viss manuell handpåläggning, men det finns ett stort utbud av mjukvaror, så kallade ”add-ons”, som kan automatisera olika uppgifter för att minska antalet mänskliga misstag och öka produktiviteten. Dessa typer av mjukvaror finns inom allt från lageroptimering till hantering av kreditkortsbetalningar och leveranslösningar.

Molntjänster

Med leveranskedjor som sträcker sig över landsgränser och som hanteras av mjukvaror kommer ett ökat behov av molntjänster. En fördel med molntjänster är att de kan hjälpa dig att sänka operationella kostnader och göra det lättare att skala verksamheten EazyStock SaaS Cloudsi takt med att den växer. Molntjänster är extra fördelaktigt för små- och medelstora företag eftersom de då slipper investera i omfattande och dyra tekniska infrastrukturer och en snabb implementation blir möjlig.

Dessutom har molntjänster den stora fördelen att de går att nå och använda i princip varsomhelst. Eftersom molntjänster levereras via internet kan information och data lätt delas genom hela leveranskedjan med både kunder och leverantörer. Att hålla kommunikationen så pass öppen säkerställer att informationen är tillgänglig för alla som behöver den.

Molnet hjälper företag att ha kontroll över sin supply chain samtidigt som kostnaderna minskar, vilket gör företag mer konkurrenskraftiga än någonsin. Under 2020 såg vi en. Stor ökning av acceptansen för molntjänster och ett stort skifte inom marknaden, exempelvis erbjuder nästan alla affärssystem idag lösningar som är 100% molnbaserade och ersätter deras tidigare lokalt installerade (även känt som on-premise) lösningar. Vi är säkra på att denna trend kommer att bli ännu starkare under 2021. Speciellt med tanke på att allt fler jobbar hemifrån under dessa pandemitider, vilket har ökat behovet av att kunna nå alla sina verktyg oavsett vart man befinner sig.

Ökad medvetenhet om risker inom supply chain

Det är ingen hemlighet att COVID-19 potentiellt kan ha en stor inverkan på många försörjningskedjor. Problem som kan uppstå är leverantörer som går i konkurs, ökade logistiska kostnader, nya/mer komplex import- och exporttaxor, men listan är oändlig.

Säker logistikkedjaTiden håller på att rinna ut för att förstå konsekvenserna av din planering för din supply chain och mildra de potentiella risker som väntar. Den största risken är utan tvekan osäkerheten. Tyvärr, är det en given faktor som du inte kan styra över, därför är det viktigt att din leveranskedja är så responsiv, robust och agil som möjlig för 2021. Det är därför kritiskt att du har en transparant och detaljerad bild av ditt lager så att du kan optimera lagernivåerna samtidigt som du svarar på marknadens efterfrågan.

När du har detta på plats kan du identifiera artiklar som kan vara problematiska, exempelvis de artiklar vars ledtid påverkats av pandemin eller de som kommer från leverantörer som påverkas av Brexit.

Skapa en action plan för att minimera riskerna inom din supply chain. Dessa åtgärder skulle kunna vara att öka säkerhetslagret för att täcka längre ledtider eller plötsligt ökad efterfrågan. Eller så kanske du behöver utöka ditt nätverk av leverantörer för att ha fler möjligheter om din nuvarande leverantör skulle gå i konkurs eller inte kunna leverera som vanligt av annan orsak.

Vad drar våra partners för slutsatser om 2020 och vad förutspår de om 2021?

Vi ställde de några frågor, låt oss se vad de svarade:

EazyStock partner Exsitec

 • Vad har varit den största utmaningen för företag med lagerhållning att hantera under 2020?

Något som vi på Exsitec har uppmärksammat är det ökade behovet av att snabbt kunna styra om när leveranser inte har kommit som de ska och fördela det nuvarande lagret på sina kunder. Vi har också noterat att flera företag har utökat sitt nätverk av leverantörer, eller i alla fall diskuterat frågan. Dessutom har nya fraktsätt diskuterats flitigt bland våra kunder. Allt detta för att företagen vill kunna fortsätta ha en god relation med sina kunder.

 • Hur har företag reagerat och agerat på dessa utmaningar?

Vi har fått fler systemförfrågningar från förtag, speciellt nu under hösten när alla har accepterat situationen och att detta är vårt nya normala läge.

 • Vad behöver företag fokusera på och investera i under 2021 för att fortsätta utvecklas framåt?

De behöver öka sin kunskap och kännedom om att det finns system som kan hjälpa till med precis de här utmaningarna. Dagens system är välutvecklade och ser till att man har rätt saker på lager i rätt tid.

 • Några övriga kommentarer?

Det senaste årets händelser har snabbat på den digitala utvecklingen och gjort att fler företag kommer att lämna sina manuella och pappersbaserade processer snabbare och fler och fler närmar sig ett mer automatiserat arbetssätt.

Jeeves logo

 • Vad har varit den största utmaningen för företag med lagerhållning att hantera under 2020?

Vi på Jeeves har framförallt noterat att många företag är beroende av enskilda leverantörer, vilket har ställt till med problem under de osäkra förhållanden som varit nu under pandemin. Dels för det har varit längre ledtider, men också för att efterfrågan på olika artiklar har varierat mycket jämfört med tidigare år och därmed varit mer oförutsägbar.

Utöver detta har många företag haft problem med att balansera kostnadsåtstramningar mot verksamhetens behov. Detta är ett väldigt brett ämne som självklart inkluderar minskade produktportföljer, men till viss del även personal. Svårigheten här blir sen när marknaden återhämtar sig, då har företaget inga muskler kvar för att fortsätta driva företaget framåt.

 • Hur har företag reagerat och agerat på dessa utmaningar?

Vi har sett nya sätt att jobba, kostnadseffektivare lösningar och tillgängligare teknik har drivit på trenden för att sköta mycket av arbetet på hemifrån. Många svenska företag har också plockat hem sin produktion till Sverige för att få ökad kontroll och säkerställa leverans.

Vi har också sett en ökad situationsanpassning som bland annat har lett till återhållsamhet i större investeringar, prioritering av kostnader och permittering av personal. Om det är något företag har bevisat i år så är det att det går att utnyttja sina resurser mer effektivt än tidigare. Många företag har ställt om från komplexa och ineffektiva processer till snabbare och mer flexibla sätt att arbeta. Här har vi digitaliseringen att tacka för mycket.

 • Vad behöver företag fokusera på och investera i under 2021 för att fortsätta utvecklas framåt?

Vi ser ett flertal punkter som företag bör fokusera på under 2021 där det genomgående temat är att implementera än mer digitalisering och automatisering i verksamheten. Som vi har varit inne på tidigare har det blivit än viktigare att använda sin personal effektivt. För att kunna göra detta ser vi att företag bör fokusera på att automatisera så många processer som möjligt och istället låta personalen fokusera på mer komplexa uppgifter som att driva företaget framåt.

Vi ser också att företag behöver se över sin supply chain så att de kan möta efterfrågan på ett tillfredsställande sätt och skapa bättre förutsättningar för kontroll, flexibilitet och snabbrörlighet som är. Extra viktigt på en osäker marknad.

Utöver detta tror vi att det kan vara fördelaktigt för företag att verkligen sätta sig in i vad kunderna ser som deras styrka och fokusera resurserna på just detta.

 • Vad har varit den största utmaningen för företag att hantera under 2020?

De största utmaningarna vi på Systempilot har sett har varit relaterade till ransonering av varor med begränsat utbud som ansiktsmasker eller engångshandskar. För att kringgå scenarion där kritiska artiklar är slutsålda var ransonering nödvändig. Därför tog man hänsyn till förlängda leveranstider när man bestämde den tillåtna kvantiteten per kund. En annan stor utmaning vi har stött på är begränsad tillgång till råvaror och komponenter under den första lockdownen i Kina. Detta ledde till förseningar i produktionen, särskilt inom bilindustrin.

 • Hur har företag reagerat och agerat på dessa utmaningar?

En av de främsta reaktionerna för att förhindra att varorna är slut har varit insourcing av tillverkning som tidigare var outsourcad till andra länder av kostnadsskäl. Det finns nu mycket fler ansiktsmasker som produceras i Europa jämfört med förra året. Mer komplexa produkter som reservdelar eller till och med gummihandskar som kräver stora och dyra maskiner för att produceras har däremot inte varit lika lätt att istället börja tillverka ”på hemmaplan”. Det är därför troligt att detta kommer fortsätta vara produkter som importeras från länder utanför Europa.

 • Vad behöver företag fokusera på och investera i under 2021 för att fortsätta utvecklas framåt?

2020 har avslöjat hur ömtålig just-in-time leverans är. Vilket vanligtvis inte är ett problem eftersom 99% av åren inte finns någon pandemiatt ta hänsyn till. Som vi har sett i år är det dock nödvändigt att också förbereda osannolika scenarier för att säkerställa kontinuerlig affärsverksamhet. Med tanke på hållbarhetstiden på cirka 5 år och relativt lågt pris för kritisk utrustning som kirurgiska masker och plasthandskar är det förmodligen vettigt för sjukhus att maximera sin kapacitet och lagra varor i flera månader. Andra industrier som fordons- och flygindustrin kanske vill titta på utökad tillverkning för att komplettera inköp av reservdelar.

Möjligheter och risker för små-medelstora bolag

Sammanfattningsvis kan man se att den osäkra omvärlden gör det än viktigare för små-medelstora företag att ha kontroll på sin supply chain under 2021. Detta görs med fördel med automatiserade processer och verktyg för att utnyttja företagets resurser så effektivt som möjligt. På så sätt ger man personalen möjligheten att fokusera på de mer komplexa arbetsuppgifter som verkligen behöver uppmärksamhet.

Whitepaper - Automatisera lagerstyrning och inköp

Share

8 min läsning

Anmäl dig till EazyStocks nyhetsbrev

Nya insikter    En gång i månaden    Avregistrera när som helst