Hur man använder ABC-klassificering inom lagerhantering

3 min läsning

Tags: Prognostisering, Tips & Tricks

Daniel Fritsch   11 februari 2015


ABC klassificering inom leveranskedjan

ABC-klassificering (eller ABC-analys) är en term för en kategoriseringsmetod inom lagerstyrning som ofta används inom materialhantering.

ABC-analys används för att särskilja och gruppera artiklar samt identifiera vilken inverkan olika kategorier av artiklar har på översiktliga lagerkostnader. Samtidigt kan de olika klasserna hanteras utifrån de karaktäristiska drag de besitter för bättre styrning och hantering.

ABC-analysen görs för att kunna hantera klasser som skiljer sig åt, t.ex. olika värde eller orderfrekvenser. Bästa praxis är i regel att gruppera artiklarna i tre kategorier (A, B, eller C).

  • A-klassens artiklar är väldigt viktiga för organisationen. På grund av hög efterfrågan kräver “A”-artiklar återkommande värdeanalyser. Den här kategorin försvinner snabbt ur lagret och består oftast av de billigare artiklarna. “A-segmentet” står för större delen av dina satta nivåer inom service och kundnöjdhet.
  • B-klassens artiklar är viktiga, men något mindre viktiga än A-klassen. Dessa ligger oftast i medelhögt värde och har varken hög eller låg beställningsfrekvens.
  • C-klassens artiklar befinner sig ute i marginalen i verksamheten. Antal kundbeställningar är väldigt få och artiklarna är oftast väldigt dyra. C-klassens artiklar lagerhålls i väldigt låg kvantitet eller inte alls. Detta beror mycket på höga lagerhållningskostnader.

När det kommer till att klassificera ditt lager in i olika grupper är ett säkert kort att följa den så kallade Pareto principen, även känd som 80/20-regeln. 80/20-regeln innebär att 20 % av artiklarna står för 80% av försäljningsintäkterna. Oftast står A-artiklarna för 20 % av försäljningen.

ABC-klassificering
ABC-klassificering och Pareto principen inom lagerstyrning

ABC-klassificering i lagerstyrningssammanhang är liknande. Dina artiklar klassificeras in i A, B, C och D (80%, 15%, 5%, 0%) baserat på försäljningsvolymen, vilket anses vara bästa praxis inom lagerstyrning.

ABC-klassificering

Det vanligaste angreppssättet är att använda den årliga försäljningsvolymen när man gör ABC-klassificeringen. Om det till exempel visar sig att dina A-artiklar endast representerar 50% har du troligtvis för litet lager av dessa artiklarna för att kunna möta dina kunders efterfrågan.

För nya och kritiska artiklar måste särskild anpassning göras. För nya produkter kan man t.ex. använda en årlig prognostiserad uppskattning för att estimera efterfrågan för dessa artiklar. För kritiska artiklar är det viktigt att lagret inte tar slut och dessa måste hanteras med en särskild strategi. Annars finns det stor risk att kunden går till en konkurrent.

New Call-to-actionMånga företag använder sig av funktionalitet i affärssystemet eller Excel för att underlätta sina påfyllnadsrutiner, men upptäcker att de beställer för mycket eller för lite till följd av dålig precision. Det här leder till förlorade förtjänster och onödig lagerhållning i deras lager.

Kontakta EazyStock för att boka en 20 minuters demonstration för att se hur vårt verktyg kan understödja din process att uppnå företagets satta mål med förbättrad ABC-klassificering.