Categories » Prognostisering

Här hittar du material om prognostisering för små och medelstora, distribuerande företag.

Logistics Management with EazyStock

Digitalisering och automatisering av logistikkedjan – framtiden för SCM

Digitalisering är inget nytt, varken för återförsäljare eller e-handlare. Enligt MHI’s årliga branschrapport tror ca 80% av ledande industrichefer att digitalisering kommer vara mer regel...Läs mer

tekniker för lagerstyrning

6 Tekniker för Bättre Lagerstyrning

Lagerstyrning kan definieras som ”samordning och övervakning av leverans, lagring, distribution och registrering av material för att bibehålla tillräckliga mängder...Läs mer

Ekonomisk orderkvantitet

Vi nystar upp EOQ för partihandelsföretag

Ekonomisk orderkvantitet avser den mest kostnadseffektiva metoden att beställa lager på. Målet är att minska lagerkostnaderna till ett minimum för...Läs mer

Inköp och logistik: Vad hände 2015 och 2016 års trender

Olika trender har påverkat priserna på råvaror. Råvarupriserna har fallit ytterligare under 2015 och den globala tillväxten har avtagit, särskilt...Läs mer

introduktion till säkerhetslager

Introduktion till säkerhetslager

Det måste finnas en balans mellan kapitalbindning, lagerkostnader och produkttillgänglighet. En utmaning och viktig pusselbit för att nå önskad produkttillgänglighet...Läs mer

vad är överlager

Vad är överlager och varför uppstår det?

Överlager är en term som används inom lagerstyrning och lagerplanering. Det är artiklar med ett tillgängligt lagersaldo som överstiger ett...Läs mer