Categories » Prognostisering

Här hittar du material om prognostisering för små och medelstora, distribuerande företag.

Effektiv identifiering av säsongsvariation vid prognostisering

Identifiera säsongsvariationer vid efterfrågeprognostisering

För att få kontroll över lagret och lyckas med lagerstyrningen behövs tillgång till information om framtida efterfrågan. För vissa produkter...Läs mer

Skeppar du luft? Såhär optimerad du inköp och fyller containrar med hjälp av EazyStocks Order fill-up

Tänk dig följande situation. Du håller på att lägga en order av artikel “A” och upptäcker att du inte når...Läs mer

Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet med EazyStock

Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet med EazyStock

Ett lager av varor möjliggör snabba, smidiga leveranser och upprätthåller en god kundservice. Men ett lager binder även upp kapital...Läs mer

ABC klassificering inom leveranskedjan

Hur man använder ABC-klassificering inom lagerhantering

ABC-klassificering (eller ABC-analys) är en metod för lagerkategorisering som ofta används för materialhantering. ABC-analys används för att särskilja och gruppera artiklar...Läs mer

Vad är överlager

Vad är överlager och varför uppstår det?

Överlager är en term inom lagerstyrning som kan definieras som: ”Artiklar med ett tillgängligt lagersaldo som överstiger ett årsbehov eller...Läs mer

6 tekniker för bättre lagerstyrning

6 Tekniker för Bättre Lagerstyrning

Lagerstyrning kan definieras som ”samordning och övervakning av leverans, lagring, distribution och registrering av material för att bibehålla tillräckliga mängder...Läs mer