EazyStock har inlett ett nytt partnerskap med Zedcom

Stockholm, 26 mars, 2019 – EazyStock och Zedcom har inlett ett partnerskap för att hjälpa små och medelstora, handelsbolag optimera lagren och automatisera sina inköpsprocesser.

”Zedcom är ett framåtlutat bolag med kunderna i centrum. De förstår vikten av smidiga, välintegrerade system som tillåter användaren att fokusera på det som är viktigt för verksamheten. Detta gör vårt partnerskap som klippt och skuret, och vi ser stora möjligheter för Zedcoms kunder att bli mer konkurrenskraftiga med hjälp av EazyStock,” säger Agneta Linde, Head of Global Partner Strategy på EazyStock.

Zedcom är experter på effektivisering av verksamheter med hjälp av Vismas olika affärssystem, Bitlog WMS, Onestop reporting och nu även EazyStock. EazyStock är ett verktyg för små-medelstora verksamheter som behöver optimera sina lager, nå högre servicegrader till lägre lagernivåer och automatisera inköp. Verktyget integrerar enkelt med alla affärssystem och ger snabba, mätbara resultat.

Lageroptimering allt viktigare för små och medelstora företag.

Lageroptimering har alltid varit viktigt för små-medelstora företag, men i takt med ökade kundkrav och tuffare konkurrens, blir det allt mer en prioriterad fråga. Traditionella affärssystem klarar inte av att dynamiskt och automatiskt uppdatera lagerparametrar, vilket leder till dåliga servicegrader och höga lagernivåer. EazyStock hjälper inköparna att optimera lagret så att det har rätt produkter på hyllan, utan att bygga upp stora överlager och riskera inkuranta artiklar. EazyStock tar fram optimalt beräknade orderförslag som inköparna hanterar. Det spar mycket tid och minskar risken för handhavandefel.

¨I en värld där distribuerande företag befinner sig på en global marknad med hög priskonkurrens ställs stora krav, både på marginaler och säkra leveranser. Att få in EazyStock i vårt utbud kompletterar inte bara befintliga produkter ypperligt, det ökar också värdet för våra kunder markant. Vi tror stenhårt på EazyStocks förmåga att öka marginalerna våra kunder behöver och samtidigt leverera högre servicegrader för att hålla sig i framkant när konkurrensen hårdnar,” säger Daniel Fredholm, verksamhetskonsult på Zedcom.

Partneravtalet låter Zedcom sälja och implementera EazyStock i Sverige och finns tillgängligt nu.

Om EazyStock

EazyStock är verktyget som ger dig kontroll över lagret genom ökade servicegrader, minskade lagernivåer och automatiserade inköpsprocesser. Den molnbaserade mjukvaran integrerar smidigt med ditt affärssystem och ger snabba, mätbara resultat. EazyStock är en del av Syncron International AB, med huvudkontor i Stockholm och kunder över hela världen. Läs mer på eazystock.se

Om Zedcom

Zedcom hjälper sina kunder att effektivisera sin verksamhet för bättre kontroll och lönsamhet. Deras lösningar möjliggör ett modernt och effektivt arbetssätt som bland annat inkluderar digitalisering, behovsanpassade produkter och automatisering av arbetsflöden. Affärssystem utgör en av Zedcoms grundpelare och tillsammans med EazyStock kan de erbjuda kunderna en lagerhantering utöver det vanliga. Läs mer på: www.zedcom.se