Categories » Lagerstyrning

Läs om hur du optimerar ditt lager för att få bästa möjliga servicenivåer och sänka dina lagerkostnader.

säkerhetslager formel

Säkerhetslager formel

Den vanligaste och praktiska tillämpningen för att statistiskt beräkna storleken på säkerhetslager är att använda ev metod kallad SERV1. Den här...Läs mer

Servicelevel Bergsteiger

Förbättra kundupplevelsen med högre servicegrader

Du har säkert hört talas om, eller arbetat med KPIer, eller nyckeltal som är den svenska översättningen. Nyckeltal finns till...Läs mer

Ökad lageromsättningshastighet

Ökad lageromsättningshastighet – 6 viktiga frågor att ställa

Lageromsättningshastighet är ett mått på hur många gånger produkterna i lagret säljs eller används under en given tidsperiod. De flesta...Läs mer

Introduktion till säkerhetslager

Introduktion till säkerhetslager

Det måste finnas en balans mellan kapitalbindning, lagerkostnader och produkttillgänglighet. För att kunna nå önskade servicegrader är beräkningen av säkerhetslagret...Läs mer

The inventory managers guide to product lifecycle

Lagerplanerarens guide till produktlivscykeln och dess faser

Produktlivscykelns faser är viktiga att ta i beaktning när man väljer prognosmetod för efterfrågeprognoser. Genom att kategorisera produkter i olika...Läs mer

Iot och lager, hur hanterar du internet of things i din supply chain

IoT och lagerhantering   

Många människor tänker uteslutande på uppkopplade kylskåp och dammsugare när de hör IoT – Internet of Things (”Sakernas internet”, svensk översättning). Det är förvisso sant att B2C-relaterade produkter...Läs mer