Categories » Lagerstyrning

Läs om hur du optimerar ditt lager för att få bästa möjliga servicenivåer och sänka dina lagerkostnader.

Nyckeltal för en sund försörjningskedja

Fyra nyckeltal som tyder på en sund försörjningskedja

Visste du att lagernivåerna är en måttstock för hur väl hela din försörjningskedja fungerar? Flexibiliteten och lönsamheten i distributionsnätverket reflekteras...Läs mer

säkerhetslagerberäkning

3 metoder för säkerhetslagerberäkning

I praktiken använder företag i huvudsakligen tre olika kategorier av metoder för säkerhetslagerberäkning. De tre kategorierna är bedömningsmetoder, proportionalitetsmetoder och...Läs mer

Vad är överlager

Vad är överlager och varför uppstår det?

Överlager är en term inom lagerstyrning som kan definieras som: ”Artiklar med ett tillgängligt lagersaldo som överstiger ett årsbehov eller...Läs mer

Supply Chain Management Trends 2019

Trender 2019 inom supply chain och logistik

Digitalisering och globalisering är stora paradigmskiften som för med sig verkningar i många led. Koncept som AI, ”Internet of Things”...Läs mer

6 tekniker för bättre lagerstyrning

6 Tekniker för Bättre Lagerstyrning

Lagerstyrning kan definieras som ”samordning och övervakning av leverans, lagring, distribution och registrering av material för att bibehålla tillräckliga mängder...Läs mer

säkerhetslager formel

Säkerhetslager formel

Den vanligaste och praktiska tillämpningen för att statistiskt beräkna storleken på säkerhetslager är att använda ev metod kallad SERV1. Den här...Läs mer