Categories » IT

Bra teknik är nödvändigt för en modern och effektiv logistikkedja. Här hittar du information om hur du kan blir än mer avancerad i dina digitala processer.

Logistics Management with EazyStock

Digitalisering och automatisering av logistikkedjan – framtiden som redan är här

Digitalisering är inget nytt, varken för grossister, återförsäljare eller e-handlare. MHIs årliga branschrapport pekar ut logistik som ett område där...Läs mer

Nyckeltal för en sund försörjningskedja

Fyra nyckeltal som tyder på en sund försörjningskedja

Visste du att lagernivåerna är en måttstock för hur väl hela din försörjningskedja fungerar? Flexibiliteten och lönsamheten i distributionsnätverket reflekteras...Läs mer

Vad är överlager

Vad är överlager och varför uppstår det?

Överlager är en term inom lagerstyrning som kan definieras som: ”Artiklar med ett tillgängligt lagersaldo som överstiger ett årsbehov eller...Läs mer

Supply Chain Management Trends 2019

Trender 2019 inom supply chain och logistik

Digitalisering och globalisering är stora paradigmskiften som för med sig verkningar i många led. Koncept som AI, ”Internet of Things”...Läs mer

6 tekniker för bättre lagerstyrning

6 Tekniker för Bättre Lagerstyrning

Lagerstyrning kan definieras som ”samordning och övervakning av leverans, lagring, distribution och registrering av material för att bibehålla tillräckliga mängder...Läs mer

Advantages of Cloud Computing

Upp i det blå! Därför ska du satsa på molntjänster för supply chain.

Molntjänster, eller “molnet” som man säger i dagligt tal, är helt enkelt olika typer av program eller data som går...Läs mer