IoT – sakernas internet och lagerstyrning

3 min läsning

IoT och lagerstyrning

    Share

Många människor tänker uteslutande på uppkopplade kylskåp och dammsugare när de hör IoT – Internet of Things (”Sakernas internet”, svensk översättning). Det är förvisso sant att B2C-relaterade produkter har fått stor uppmärksamhet men självkörande bilar och smarta kök är bara en del av IoT-paletten! Lagerhantering och IoT i är en annan.

Vad är IoT?

IoT är det nätverk som består av så kallade ”smarta uppkopplade produkter”, dvs begreppet är ett samlingsbegrepp för saker som har en inbyggd elektronik och uppkoppling. För att något ska klassas som en smart uppkopplad produkt finns ett antal kriterier. Det mest uppenbara är naturligtvis att föremålet ska ha en uppkoppling till internet eller någon annan form av nätverk. Men tittar vi närmare upptäcker vi fler kriterier.

  1. Det första är att föremålet ska ha förmågan att övervaka sin omgivning. Om vi tänker oss en brandvarnare så har den förmågan att känna av om det finns rök i närmiljön.
  2. Ett annat krav är kontroll. Föremålet ska beroende på vad som händer i omgivningen, kunna utföra en eller flera handlingar. Vi är kvar vid brandvarnaren. När den känner av rökutveckling kan den börja larma och blinka. Det tredje kravet är optimering. Och det är nu som vår brandvarnare går från att vara en vanlig enkel brandvarnare till något annat. Här handlar det om att produkten med hjälp av algoritmer är kapabel att meddela omgivningen om service och vilka delar som eventuellt behöver bytas, men också att arbeta mer effektivt med hjälp av historiska data.

Autonomi

Tillsammans utgör – övervakning, kontroll, optimering – förutsättningarna för att ett föremål ska nå ”autonomi”. Det är på den här nivån som man hittar den revolutionerande potentialen. Helt skilda typer av produkter kan sammanföra data för beteenden och mönster som aldrig tidigare varit möjliga att nå. Vår uppkopplade brandvarnare kan nu kommunicera med andra uppkopplade produkter i hemmet. Om det kommer rökutveckling från kastrullen med potatis vet vår brandvarnare det genom kontakten som den har med den smarta uppkopplade spisen.


Whitepaper - Automatisera lagerstyrning och inköp

Framtidens lagerhantering

Hur mäter man framgångsrik lagerhantering? I mångt och mycket handlar det om hur mycket information som finns tillgänglig. I dag kan man spåra och övervaka föremål med hjälp av RFID-taggar. På det sättet får du insyn i bland annat lagernivåer och prognostisering. Med IoT kommer lagerhanteringen nå nya höjder. RFID-taggarna kommer informera om temperatur, eventuella skador, väder, trafik och mycket annat.

Förutse små problem innan de blir stora

Ibland kan det uppstå kvalitetsproblem när ett föremål försvunnit i hanteringen, eller när oförutsägbara tekniska problem uppkommer. Med utökad spårbarhet, realtidsdata, kvalitetskontroll och förmågan att förutse små problem innan de växer sig stora är detta gårdagens problem. Autonoma och molnbaserade IoT-produkter kommer med hjälp av förebyggande underhåll kunna hantera problem på ett annat sätt än tidigare. Det smarta föremålet kommer på egen hand kunna ställa diagnos och meddela vilka delar som behöver bytas ut eller uppgraderas. Många gånger kommer man att på avstånd kunna åtgärda felet genom att gå in i mjukvaran – utan att behöva kalla på en servicetekniker som är tvungen att ta sig till själva platsen. Med hjälp av IoT-funktionalitet blir underhållet av maskiner och verktyg betydligt överskådligare – risken för plötsliga driftstopp minskar i och med framförhållningen som IoT skapar. Detta är extra viktigt för företag med ett säsongskänsligt lager. Företag vars hela årsomsättning styrs av några få kritiska perioder varje år.  Man kommer också spara pengar som annars hade hamnat på onödigt stora och dyra reservdelslager.

Kontroll

I framtiden kommer varje föremål avge GPS-signaler, vilket gör att du alltid kommer ha stenkoll på varje objekt. Sensorer, kameror och uppgraderade RFID-taggar skapar tillsammans ett ekosystem av fördelar genom hela värdekedjan. Betänk ett scenario där lastpallar ankommer utan att behöva kontrolleras manuellt. Det autonoma ekosystemet kontrollerar volym och mått, men också om godset är skadat. Datan förs automatiskt vidare till lagerhanteringssystemet. När varorna väl är inne på lagret får du tillgång till lagernivåer i realtid via RFID-taggarna som behåller kontakten med lagerhanteringssystemet. Felmeddelanden om varor som blivit felplacerade är en enkel match. Risken att drabbas av överlager, eller lagerslut minskar därför betydligt när du vet exakt vad som finns inne, var det finns och vilket skick varorna är i. IoT-tekniken är givetvis också integrerad med det befintliga affärssystemet – allt för att den digitala övergången ska gå så sömlöst som möjligt. Nya IT-företag kommer hitta en nisch i att väcka gamla produkter till liv genom implementation av hård- och mjukvara i döda ting.

Utmaningar i dag

Effektiv lagerhantering kretsar kring att ha rätt produkt vid rätt tillfälle. Det finns många verksamhetskritiska hinder att besegra. De centrala utmaningarna ligger i att undvika att produkter tar slut på lagret, men att inte heller bygga överskottslager eller skapa onödigt hög kapitalbindning i produkterna. IoT-tekniken är en del av den digitalisering som kommer kunna hjälpa företag att optimera stora delar av sin leveranskedja och ge en effektivare lagerhantering. Vill du veta mer om digitaliseringens effekter på lager och logistik? Läs ”Digitalisering och automatisering av logistikkedjan – framtiden för SCM”.

EazyStock Mjukvara Automatisk varupåfyllnad

Share

3 min läsning

Anmäl dig till EazyStocks nyhetsbrev

Nya insikter    En gång i månaden    Avregistrera när som helst