Hitta den optimala orderkvantiteten

2 min läsning

Tags: Inköp & Varupåfyllnad, Lagerstyrning

Daniel Fritsch   11 februari 2015


Manager taking inventory of current stock

Innehåll

  1. Optimal orderkvantitet
  2. Whitepaper :7 sätt att öka lageromsättningen

Optimal orderkvantitet

Optimal orderkvantitet (EOQ) är kvantiteten som minimerar den totala beställnings- och lagerhållningskostnaden. EOQ gäller oftast bara när efterfrågan på en produkt är konstant under en given tidsperiod där varje ny order levereras i sin helhet direkt när hyllorna blir tomma.

Andra antaganden är att det existerar en fast kostnad för varje orderläggning, oavsett hur många produkter som beställs. Det finns även en kostnad för varje produkt som förvaras per styck, också känt som lagerhållningskostnad. Nedan finns en grafisk representation av hur man hittar den optimala orderkvantiteten när flertalet kostnader är inblandade.

optimal orderkvantitet

Målet med optimal orderkvantitet är att fastställa antalet enheter vid beställning så totalkostnaden beståendes av inköp, leverans, och förvar hålls till ett minimum. Värt att tillägga är att syftet med lageroptimering är att minska lagerhållningsnivåer och samtidigt höja servicenivån till kunder.

I praktiska sammanhang är sällan variablerna i figuren konstanta och förutsägbara. Därför är det viktigt att bevaka beställningsstorlekar, beställningspunkter, plockfrekvenser, och säkerhetslagernivåer på ett kontinuerligt sätt. Det är nyckeln till framgång inom lagerhållning och kontroll.

Att bestämma orderfrekvensen är en av nyckelvariablerna i försörjningskedjan. Ett sätt är att utgå från den befintliga frekvensen som hanteras per år och omfördela orderraderna mellan A, B och C artiklar. Detta möjliggör smartare utvärderingar av produkters efterfråga. Genom att parallellt utvärdera frekvensen i efterfrågan av artiklar kan inköpscykler och orderkvantiteter hanteras mer intelligent. Denna strategi ger logistikcheferna mer flexibilitet att optimera inköpskvantiteter i relation till kundefterfrågan. Det innebär mer precisa beställningar där kundens efterfråga möts och onödigt lager minimeras.

Ett annat effektivt tillvägagångssätt att öka lageromsättningshastigheten med tätare inköp och mindre orderkvantiteter vilket leder till sänkta lagernivåer. Det frigör bundet kapital som istället kan användas på annat håll i företaget.

Några frågor att tänka på:

  • Kan ditt lager och din personal hantera mer frekventa inköpscykler?
  • Kan kapacitetsförluster kompenseras genom att köpa in artiklar med lägre efterfråga mindre frekvent?
  • Kommer transporterna eller leveransavtalen påverkas negativt om mindre partier köps in?

Mindre partier och mer frekventa beställningar ger lagerchefer mer flexibilitet att matcha köpmönster med den faktiska efterfrågan.

Whitepaper :7 sätt att öka lageromsättningen

 
Om du vill lära dig mer om optimal orderkvantitet (EOQ) eller effektiva påfyllningsrutiner ladda ner vårt whitepaper – 7 sätt att öka lageromsättningen.