INFOGRAFIK: Guide-Lageroptimering som molntjänst

< 1 min läsning

Tags: Inköp & Varupåfyllnad, Lagerstyrning

Daniel Fritsch   2 juni 2015


Inforgrafik lageroptimering som molntjänst

Lagerhållning är en kostsam del av varuhanteringen. Det är mycket kapital som är uppbundet i varulagret – att lagra kostar pengar! Att skapa och ta kontroll över lagret blir alltmer affärskritiskt. Det gäller att säkerställa att varulagret är korrekt dimensionerat utifrån fastlagda kriterier och kvalitetssäkra inköpsprocessen. Det är här lageroptimering som molntjänst och lagerstyrning kommer in i bilden.

Lageroptimering är vetenskapen om att nå högt ställda mål på kundservice och samtidigt hålla en så låg kapitalbindning som möjligt i lager.

Utmaningen inom Supply Chain:
2 av 3 logistik och supply chain chefer rankar kostnadskontroll som sitt huvudsakliga ansvarsområde inom företaget — långt före tillväxt och produkt eller tjänsteinnovation.*

 

3 SÄTT ATT ELIMINERA SUPPLY CHAIN KOSTNADER

  1. Inför smartare regelverk för lagerhållning
  2. Automatisera lagerstyrning och inköp
  3. Utöka operativt ansvar och transparensen

 

ÖKAD VINST BÖRJAR MED KOSTNADSMINSKNINGAR
De flesta företag kan sänka sina lagernivåer med 30 % samtidigt som de också ökar sin leveranssäkerhet genom att implementera lagerplanering och optimering som molntjänst vilket komplementerar funktionaliteten i affärssystemet.

 

FÖRDELAR MED LAGEROPTIMERING SOM MOLNTJÄNST

  • Ökar leveranssäkerheten
  • Minskar lagernivåerna
  • Ökar effektiviteten
  • Enkel integration till affärssystem

 

*IBM, Smarter Supply Chain of the Future