TOPICS » Industry News

Minska risken för cyberbrott i er leverantörskedja

4 min läsning

Cybersäkerhet är en växande oro för många företag – kanske inte så förvånande med tanke på att olika former av cyberbrott, däribland bedrägerier, intrång, spioneri och sabotage har ökat markant. Ett nyligen känt cyberbrott är den så kallade DarkSide-attacken på Colonial Pipeline i maj 2021. Hackarna kom i detta fall...Läs mer

Lagerutmaningar under och efter Covid-19 pandemin

7 min läsning

Coronapandemin har blottlagt många svagheter i logistikkedjor världen över. Oförutsägbara kundbeteenden, osäkra leveranser, transportkostnader som skjutit i höjden och interna kapacitetsproblem är några av alla de utmaningar distribuerande företag stått inför de senaste månaderna. Det börjar redan nu bli tydligt att företag som snabbt lyckats anpassa sina processer till den...Läs mer

Kommer COVID-19 skynda på digitaliseringen av logistikkedjan?

4 min läsning

För många organisationer har spridningen av coronaviruset fungerat som en katalysator och accelerator för digitaliseringsprocessen. Tillverkare, leverantörer och grossister världen över har tvingats ta till sig nya sätt att arbeta på distans och minska den operativa kapaciteten. Samtidigt har man att göra med oförutsägbara kundbeteenden och störda leveranskedjor. Med all...Läs mer

Har blockchain en plats inom supply chain management?

3 min läsning

Blockkedjor, blockchain eller Distributed Ledger Technology (DLT), är en virtuell, elektronisk liggare. Men jämfört med andra elektroniska liggare, som till exempel kalkylblad, finns endast en kopia. Denna dupliceras genom peer-to-peer-teknik till alla datorer i ett nätverk, så kallade noder, utan att en central server behövs. Alla har alltså en kopia...Läs mer