Har blockchain en plats inom supply chain management?

3 min läsning

Har blockchain en plats inom supply chain management?

    Share

Vad är blockchain eller blockkedjor?

Blockkedjor, blockchain eller Distributed Ledger Technology (DLT), är en virtuell, elektronisk liggare. Men jämfört med andra elektroniska liggare, som till exempel kalkylblad, finns endast en kopia. Denna dupliceras genom peer-to-peer-teknik till alla datorer i ett nätverk, så kallade noder, utan att en central server behövs. Alla har alltså en kopia av samma liggare och access kan nås via alla noder i nätverket.

Liggaren uppdateras med “block” av information när nya transaktioner sker. Varje block är krypterat med en kod som i praktiken inte går att dechiffrera och har en oredigerbar tidsstämpel. Dessa block länkas ihop i en kedja där alla uppdateringar registreras, vilket innebär att förändringar inte kan gå obemärkta förbi.
Avsaknaden av en centralserver i kombination med krypteringen, gör det omöjligt att hacka nätverket från en central punkt; varje nod verkar som en server och en accesspunkt. Blockkedjor gör på så sätt data svårare att manipulera, transaktioner säkrare, reducerar mellanhänder och gör processer snabbare och mer effektiva.

Är blockkedjor överhypade?

Ja och nej. Som så ofta med ny teknologi ses blockkedjor ibland som universallösningen som kommer att lösa alla affärsrelaterade problem. Tekniken är komplex men samtidigt relativt enkel att använda och potentialen är enorm. Samtidigt behövs realistiska förväntningar och konkreta sätt som den kan integreras med det dagliga arbetet. Sannolikt kommer en hel del misstag att behöva göras innan tekniken kan vara i närheten av sin fulla potential. Men potential har den, det kan vi vara rätt säkra på.

Whitepaper - Automatisera lagerstyrning och inköp

Blockkedjor i supply chain och logistik

Det finns många fördelar med att använda blockchain inom supply chain management.

Eliminerar behovet av mellanhänder

I takt med att värdekedjorna blir allt längre och globala blir antalet mellanhänder fler och risken för misstag större. En utmaning för många distributionskedjor är att hitta pålitliga mellanhänder som kan garantera att transaktioner hanteras väl genom värdekedjan. Block chain, med dess distribuerade liggare kontrollerar automatiskt alla steg och garanterar trovärdhet och precision av datan som delas av alla parter i nätverket.

Garanterar precisionen i lagerhantering

Eftersom det är omöjligt med dubbletter i blockkedjan kan inga enstaka artiklar existera på mer än en plats samtidigt. På liknande sätt fast omvänt är alla artiklar som loggas i lagerhanteringssystemet synliga från båda håll i distributionssystemet, vilket eliminerar riskerna för att de försvinner i distributionskedjan.

Förhandlingar inom inköp

När hela distributörsnätverket synliggörs öppnas nya möjligheter till att förhandla om mängdrabatter. När det finns garantier för höga volymer baserat på korrekt data kan alla parter vinna på bättre affärer. Även kvalitet och etiska aspekter kan garanteras med hjälp av teknologin. Ett exempel på ett företag som testat distribuerade liggare är De Beers, distributör av diamanter, som använder till exempel systemet för att spåra diamanter från gruva till försäljning. Detta har reducerat antalet ”bloddiamanter” i distributionskedjan genom att försäkra spårbarheten och legitimiteten av varje enskild artikel. Walmart är ett annat exempel på ett företag som använder teknologin för att spåra all produktion tillbaka till dess källa för att säkra, både att etiska riktlinjer följs, och kvaliteten. Man kan även spåra varor genom distributionssystemet för att säkerställa färskheten.

För vem är blockkedjor inom supply chain?

Blockchain är inte för alla. Men det finns några faktorer som indikerar att du skulle kunna vinna på att implementera teknologin:

Antalet aktörer och nivån på samarbetet i distributionskedjan

Ju fler individer och enheter som är del av kedjan, ju större är antalet transaktioner och därmed risken för fel. Blockkedjor säkerställer att hela kedjan är synlig för alla och att transaktionerna uppdateras i realtid, vilket maximerar effektiviteten.

Värdekedjans geografi

En global värdekedja behöver en referenspunkt för alla berörda individer och enheter vilket gör blockchain till en idealisk plattform för att dela data.

Förtroende mellan medlemmar i kedjan

Är det är nödvändigt att etablera en hög nivå av förtroende på alla nivåer i distributionskedjan? Om det finns frågor rörande tillförlitligheten av datan som produceras av andra parter i kedjan kan distribuerade liggare vara lösningen. Det finns tre sorters distribuerade liggare eller DLTer: publika, private och hybrider. Hybrider är den vanligaste eftersom de tillåter access i realtid men med vissa ”murar” för att skydda känslig data.

Existerande avancerade teknologier för att hantera värdekedjan

Alla grossister och distributörer har redan någon typ av processer på plats för att hantera värdekedjan. Med lite volym blir manuella processer väldigt ineffektiva och många företag har därför redan avancerad teknologi implementerad för att distributionskedjan ska fungera gnisselfritt. Detta kan vara affärssystem, warehouse management-system, ehandels-plattformar eller andra specialiserade SaaS-lösningar.

Blockkedjor är framtiden inom supply chain – men du behöver inte hoppa på hypen riktigt än. Någonting du dock bör sätta igång med, om du inte redan har, är att din lagerhantering fungerar så optimalt som möjligt.

Hur långt har du kommit? Och vad kan du göra mer för att förbättra ditt lager? Utvärdera din lagerhantering med vår 12-stegsguide till en bättre lagerhantering.


Whitepaper - Självutvärdering: Hur välmående är lagret

Share

time

3 min läsning

Anmäl dig till EazyStocks nyhetsbrev

Nya insikter    En gång i månaden    Avregistrera när som helst