Bättre lageroptimering med EazyStock i Jeeves ERP

Bättre lageroptimering med EazyStock i Jeeves ERP

Agneta Linde EazyStock

2 min läsning


Bättre lageroptimering med EazyStock i Jeeves ERP

Nu kan du få bättre lageroptimering i Jeeves ERP!

Jeeves erbjuder en molnbaserad ERP-lösning och har cirka 2000 kunder i 40 länder. Med EazyStock kan Jeeveskunder uppnå en mer effektiv lagerstyrning.

Lageroptimering blir en allt viktigare fråga

I takt med ökad konkurrens och jakten på högre servicenivåer och sänkt kapitalbindning i lager blir frågan om lageroptimering allt viktigare. Många ERP-system, som exempelvis Jeeves, fyller kunders grundläggande behov, men för att få ut ytterligare funktionalitet och beslutsunderlag ur affärssytemen börjar många företag söka lösningar som lätt kan integreras och som erbjuder utökat beslutsstöd inom prognosticering, inköp, lageroptimering och återanskaffning.

Jeeves har utnämnt EazyStock som sin leverantör av lageroptmering

I oktober 2014 meddelade Jeeves och EazyStock gemensamt i ett pressmeddelande att Jeeves har valt EazyStock som lösningsleverantör för lageroptimering och utökat inköpsstöd. Jeeves menar att ”EazyStock ger ett mervärde för våra kunder som är i behov av prognosticering, lageroptimering och återanskaffning.” – Magnus Grönvik, Director Product Management på Jeeves.

De som är oroliga för integrationen mellan EazyStock och Jeeves kan pusta ut. Integrationen mot Jeeves är enkel. Jeeves erbjuder ”en standardadapter mellan våra lösningar gör det enkelt och prisvärt för Jeeves- kunder att integrera EazyStock till sina befintliga Jeeves affärssystem”.

– Magnus Grönvik, Director Product Management på Jeeves.

Läs mer om samarbetet mellan Jeeves och EazyStock här.

Flera Jeevesanvändare börjar nu implementera EazyStock för bättre lageroptimering

GSAB är en Jeevesanvändare som använder EazyStocks lageroptimeringslösning. GSAB identifierade att problemen primärt härstammade från den tidskrävande Excel-baserade lösningen som inte var tillräckligt precis. De beslutade sig för att ta fram ett nytt arbetssätt och införa ett bättre IT-stöd. Lösningen behövde kunna stödja ett väl definierat efterfrågedrivet tillvägagångssätt för GSABs lagerplanering och behövde vara kompatibelt med deras Jeeves ERP-system. Med detta nya sätt så ville man kunna beräkna lagernivåer på artikelnivå, något man inte kunnat göra tidigare. När GSAB började använda EazyStock blev fördelarna direkt uppenbara. Kunderna upplevde förbättrad produkttillgänglighet, antalet restorder minskade och försäljningen ökade. Samtidigt minskade GSABs lagernivåer och mycket manuellt arbete eliminerades. EazyStock är ett väldigt komplett men ändå lättanvänt verktyg som gör det möjligt för oss att hålla en hög servicenivå till våra kunder till minsta möjliga kostnad.”

– Jan Kraft, VD på GSAB

Ytterligare en Jeeveskund som nyligen valt att implementera EazyStock för att uppnå bättre lageroptimering är Centro: Vi har länge scannat marknaden efter ett verktyg för att kunna trimma våra lager och inköp så de bättre passar våra behov att leverera rätt material vid rätt tidpunkt till våra kunder. Vi försöker som många andra att bli bättre på att prognosticera vår försäljning och på så sätt agera proaktivt gentemot våra leverantörer för att säkra upp leveranser under en lång tid framöver.

”Vi valde EazyStock för att vi på ett enkelt och övergripligt sätt kan se och styra våra lagernivåer baserat på prognoser och statistik. Med EazyStock hoppas vi kunna höja vår servicegrad ytterligare gentemot våra kunder genom att alltid ha rätt produkter på lager.”

– Jimmy Åkerman, Supply Chain Coordinator på Centro.

Pressreleasen med Centro; Centro väljer EazyStock, hittar du här.

Jag ser fram emot en fortsatt spännande resa där fler och fler Jeevesanvändare ansluter sig och börjar använda Eazystock. På så sätt kommer de kunna förbättra sin förmåga kring inköp, prognos och lageroptimering.

Agneta Linde

Global Partner Manager

EazyStock

Självutvärdering: Hur välmående är lagret?

Share

Agneta Linde EazyStock

2 min läsning

Anmäl dig till EazyStocks nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna, trenderna och tipsen inom lagerstyrning, supply chain management, inköp och prognostisering i vårt månatliga nyhetsbrev.