Böcker om logistik och lagerstyrning

Böcker om logistik och lagerstyrning

3 min läsning


Såhär i hemmajobbartider passar många på att förkovra sig och det har kanske aldrig tidigare bjudits in till så många webinarer och online-events som nu. Inom området supply-chain och lagerstyrning är det kanske extra viktigt att hänga med i dessa tider. Corona-pandemin har avslöjat många komplexa logistikkedjor som inte håller måttet när det stormar, och diskussioner om lagerhållning tar fart när många organisationer funderar på hur man ska kunna bli mindre sårbara i framtiden.

Men för att kunna blicka framåt och ta till sig nyheter och trender behöver man ha koll på grunderna. Vi har därför listat några av våra bästa böcker inom supply-chain, lager och logistik som du kan ta med ut i trädgården till kaffepausen.

”Den här bloggposten publicerades första gången i juli 2015 och uppdaterades i maj 2020”

Svenska böcker om logistik och lagerstyrning

 1. Modern logistik – för ökad lönsamhet

  Av: Björn Oskarsson, Håkan Aronsson, Bengt Ekdahl
  Modern logistik handlar om hur logistiken aktivt kan bidra till företagets lönsamhet. Författarna beskriver med ett enkelt språk logistikens strategiska betydelse för företaget och delar med sig av användbara verktyg för arbete med förändring av processer och varuflöden. Utgångspunkten är att logistiken kan förbättras genom att förbättra leveransservicen till kunderna och minska kostnaderna för logistikaktiviteterna.

 2. Logistik och IT – för effektivare varuflöden

  Av: Peter Fredholm
  I Logistik och IT beskrivs vilka möjligheter användningen av IT skapar inom logistikens olika delar. Kombinationen av logistik och IT är speciellt intressant då det kan stödja företag i sin ständiga jakt på lägre kostnader, kortare led­tider, högre tillgänglighet och mindre lager. Författaren ger exempel på vilka funktioner ett system bör innehålla samt ger en beskrivning av hur IT kan stödja före­tagen genom logistikprocessens olika delar.

 3. Hållbara logistiksystem

  Av: Maria Björklund
  I Hållbara logistiksystem ges en övergripande bild av de ­komplexa samband som finns mellan logistik och hållbarhet. Författaren ­behandlar miljö, samhälle och ekonomi med fokus på den miljö­mässiga dimensionen.

 4. Inköp och supply chain management

  Av: Arjan van Veele, Katarina Arbin och Ann Lagerhammar
  I Inköp och Supply Chain Management får du en bred introduktion till ämnet. Boken uppdaterades 2019 med den senaste utveckling inom området och använder sig av många exempel ifrån verkligheten i form av fallstudier från bolag som Shell, Hewlett Packard och Nespresso. Den cirkulära ekonomin, affärsstrategi och CSR, diskussioner om partnerskap och samarbetsinriktade leverantörsrelationer samt upphandlingslagstiftning är några delar som täcks in.

 5. Logistik och strategi: för lönsamhet och tillväxt

  Av: Erik Sandberg
  Logistik och strategi tar ett mer strategiskt avstamp och belyser logistikens betydelse utifrån tre perspektiv som dominerat strategiforskningen de senaste decennierna: marknadspositionering, det resursbaserade perspektivet och det dynamiska perspektivet. Boken knyter en mer teoretiska bit med praktiska aspekter och beskriver bland annat ledningens betydelse för logistiken och hur man sätter upp en logistikbaserad affärsmodell.

 

Engelska böcker om logistik och lagerstyrning

 1. Supply Chain Metrics that Matter

  Av: Laura M Cecere
  Supply Chain Metrics that Matter publicerades i december 2014 och har snabbt blivit väldigt populär. Författaren har under perioden 2006-2013 studerat och utvärderat försörjningskedjorna i hundratals företag. Boken berättar historier om dessa supply chain och logistikchefer samt hur de gjorde rätt avvägningar och fattade beslut på statistik och data viktiga för sin industri.

 2. Essentials of Inventory Management

  Av: Max Muller
  Den andra upplagan av Essentials of Inventory Management ges personer som arbetar med lager och inköp den information de behöver för att maximera produktiviteten i försörjnings- och distributionskedjan.  Det är en praktisk handbok innehållandes många exempel, verktyg och ett helt kapitel som beskriver varför problem uppstår och hur de kan åtgärdas.

 3. Inventory Control

  Av: Sven Axsäter
  Den tredje upplagan an Inventory Control som kom ut i 2015 är lämplig som både lärobok samt källa och referens för yrkesverksamma. Det omfattar traditionella metoder för prognostisering, segmentering och dimensionering av lager, fastställande av säkerhetslager och beställningspunkter, KANBAN och materialbehovsplanering. Den innehåller även de senaste teoretiska framstegen inom lagerstyrning, till exempel nya tekniker för multi-echelon och Roundy’s så kallade 98 percent approximation.

 4. Inventory Accuracy – People, Processes and Technology

  Av: David J. Piasecki
  Inventory Accuracy börjar med att ge läsaren en förståelse för de villkor under vilka fel uppstår och avslutas en beskrivning av felsäkra processer, intelligent användning av teknik, en välutbildad och högt motiverad personal, samt arbetet med ständiga förbättringar. Förutom att presentera standardverktyg och tekniker som används för att uppnå noggrannhet inom lagerplanering, lagerstyrning och inköp, ger författaren insikter om varför många av lösningarna inte ger de bästa resultaten och beskriver alternativa metoder.

 5. Logistics & Supply Chain Management

  Av: Martin Christopher
  Logistics & Supply Chain Management är en bästsäljare i UK med över 100 000 sålda exemplar. Den senaste uppdaterade, femte versionen, ger läsaren en guide till alla vesäntliga delar i en integrerad logistikkedja. Boken innehåller även ett antal case-studies som ger konkreta exempel som komplement till teorin.


Whitepaper - Automatisera lagerstyrning och inköp

Share

3 min läsning

Anmäl dig till EazyStocks nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna, trenderna och tipsen inom lagerstyrning, supply chain management, inköp och prognostisering i vårt månatliga nyhetsbrev.