Automation Hero – Peer Dahlgren på Proffsmagasinet

2 min läsning

Automation Hero September 2019: Peer Dahlgren of Proffsmagasinet

    Share

Peer Dahlgren, Inköpschef på Proffsmagasinet, har med hjälp av automatisering kunnat öka både servicegrad och lageromsättning, trots en tvådubbling av antalet lagerlagda artiklar. Därför är han September månads Automation Hero.
Namn: Peer Dahlgren
Titel: Inköpschef
Företag: Proffsmagasinet

Grattis till utmärkelsen Peer! Vill du berätta lite om dig själv, Proffsmagasinet och vad du arbetar med?
Tackar ödmjukast, jag jobbar som Inköpschef på Proffsmagasinet. Vi är ett e-handelsföretag som har haft en kraftig tillväxt år-till-år de senaste 5 åren, där vi alla gör vårt yttersta i att utveckla vår affär och våra arbetsprocesser. Vår ambition är att jobba så datadrivet som möjligt i våra dagliga uppgifter och affärsbeslut. Genom att automatisera vissa processer får vi mer tid över till annat kvalitativt arbete. Jag har varit med på Proffsmagasinet i drygt två år och har varit med och implementerat EazyStock mot vår inköpsprocess och jobbar även på automation med logistikflödet, prissättning, produkt- och orderadministration.

Vilka ”röda flaggor” fick dig att inse att ni behövde investera i automatisering?
Röda flaggor är oftast nyckeltal som t.ex. servicenivå, eller lageromsättning, men jag vill även slå ett slag för mer mjuka värden. Stor arbetsbelastning i administration eller repetitiva uppgifter är ofta ett dåligt recept, även om du är noggrann eller analytiskt lagd. Komplexiteten ökar ju större datamängd som skall hanteras, där trendbrott, avvikelser eller beroenden lätt kan försvinna i ”bruset” av stora datamängder. Utöver detta har vi människor ett behov av ett arbete som är varierande, utvecklande och lärande för att kunna prestera och trivas. Genom automation får vi ökad kvalité i alla våra affärsprocesser – såväl automatiserade som ej automatiserade – och skapar en kreativare arbetsmiljö. Mjuka ”röda flaggor” är oftast då snarare den ”mänskliga faktorn” eller tidsbrist i kombination med försämrade nyckeltal.

Hur har ditt arbete förändrats sedan ni implementerade EazyStock?
Jag och vårt team har anpassat stora delar av vår arbetsprocess med implementationen, vi jobbar nu mer kvalitativt i riskbedömning och mer reaktivt på att minimera inkurans och öka lageromsättning. Mer tid finns även för vidareutveckling av våra processer, där vi dagligen kan göra små steg mot ett mer effektivt varuflöde. Fokus har skiftat från ad-hoc problemlösning till att kunna planera, prioritera och vidareutveckla.

Hur har automatisering med EazyStock hjälpt Proffsmagasinet?
Vi har lyckats öka vår lageromsättning och vår servicegrad markant sedan implementation, trots att vi sedan start mer än tvådubblat antalet artiklar vi administrerar. Vi har idag en väl fungerande inköpsprocess där vi skapar värde mot slutkund i högre tillgänglighet och samtidigt minskat våra genomsnittliga lagerkostnader.

Vilka andra typer av verktyg för automatisering använder ni idag?
Vi är precis i startgroparna med automation i våra arbetsprocesser vid berikning och hantering av produktdata genom ett PIM-system och vår prissättning. Utöver detta har andra mindre delar som rör orderflödet.

Vad tror du om framtiden för automatisering?
Vår fokus ligger på att skapa bättre värde genom automation. Vi kollar just nu på automation för vårt varuflöde, för exempelvis bättre estimering av leveranser genom att tillgängliggöra data inom hela vår supply-chain, med leverantörsledet, multipla lager och alla tillgängliga leveransalternativ till slutkund.

Tack för dina tankar och kloka ord Peer!

Vill du nominera en kollega, kund eller partner till nästa månads Automation Hero? Fyll i formuläret: Kontakta oss

Share

time

2 min läsning

Anmäl dig till EazyStocks nyhetsbrev

Nya insikter    En gång i månaden    Avregistrera när som helst