Julia Montgomery hjälper små-medelstora företag automatisera lagerprocesser

EazyStocks egna iron woman Julia är månadens Automation Hero

Namn: Julia Montgomery
Titel: Customer and Partner Success Manager
Företag: EazyStock

Julia Montgomery är en av EazyStocks främsta experter på lageroptimering och i rollen som Customer Success Manager har hon hjälpt otaliga företag världen över förbättra sina processer och bli mer lönsamma med hjälp av automatisering. Parallellt med detta tävlar Julia i långdistanstriathlon på elitnivå och det är kanske därifrån hennes smittande energi kommer. Hon är känd för att alltid göra det där lilla extra för att hennes kunder ska lyckas i sina projekt. Det är därför Julia är april månads automation hero.

Julia Montgomery cykel

Grattis till utmärkelsen Julia! Vill du berätta lite om vem du är och vad du jobbar med på EazyStock?
Tusen tack! Jag har jobbat på EazyStock i snart 5 år på våra kontor i Malmö, Chicago och sedan årsskiftet på huvudkontoret i Stockholm. Man kan säga att jag dagligen jobbar med att effektivisera och optimera processer för våra kunder, men även för att få ihop mitt eget liv med en elitsatsning inom långdistranstriathlon parallellt med jobbet på EazyStock.

På vilket sätt hjälper du EazyStock’s kunder och partners optimera processer genom automatisering?
Jag arbetar både som Customer och Partner Success Manager. Det innebär att jag ser till att våra kunder når sina mål och får ut det bästa värdet av vår produkt i kombination med andra system, och sina egna lagerprocesser. Jag jobbar även med att stödja våra partners så att dom har den tekniska support de behöver för att kunna ge sina kunder den expertis de efterfrågar. Customer value är fundamentalt på EazyStock och det bästa med mitt jobb är att se våra kunder, partners och partners kunder lyckas!

Kan du ge exempel på processer eller uppgifter du hjälp till att automatisera?
EazyStock är ett system som gör beräkningar av prognos och inköpsparametrar och automatiskt klassificerar och kategoriserar alla artiklar utifrån deras nuvarande beteende. Baserat på detta räknar systemet ut automatiska orderförslag. Användaren behöver därmed inte längre manuellt samla in information från olika rapporter, excelark, och system. EazyStock fixar detta, beräknar parametrar och laddar tillbaka alla optimerade värden till affärssystemet. Som CSM hjälper jag inte bara till med implementationen, jag kan även förmedla erfarenheter från alla projekt jag genomfört och därmed ge ett extravärde till kunden.

Hur passar EazyStock typiskt in i ett företags automatiseringsarbete och vilka andra automatiseringsprojekt ser du att dina kunder ofta driver?
Framför allt ser jag att man försöker automatisera processer som i dagsläget kräver mycket handpåläggning. Fakturahantering är till exempel ett område där det finns smarta och lättillgängliga system som elektroniskt hanterar fakturorna. Lageroptimering och hantering är ett annat område där man i allt större grad automatiserar plockhantering.

Vilka utmaningar löser dina kunder med hjälp av automatisering?
Mycket manuellt, tidskrävande arbete är en vanlig drivande faktor till förändring. Många kunder är bra på att hantera sina bästsäljande artiklar, men har man flera tusen artiklar finns det inte tid att manuellt jobba aktivt med allihopa. Det är vanligt att man applicerar en typ av logik för hela lagret gällande beräkning av prognos och när man ska beställa. Detta leder ofta till felinköp av kvantiteter och dåliga prognoser och kan skapa överlager och missnöjda kunder. Till slut är lagret så stort att man helt håller på att tappa kontrollen. Dom smarta företagen inser värdet i att automatisera lageroptimering och inköp innan men hamnat här, men bättre sent än aldrig. Och det är förstås kul att kunna hjälpa dom som satt sig rejält i klistret.

Dålig datakvalitet är en faktor som ibland gör att kunder inte känner sig redo för att automatisera, men enligt mig är det en utmärkt anledning ATT automatisera. EazyStock jobbar med daglig överföring av data och är det fel i denna larmar systemet direkt. Bristerna blir transparenta och kunden kan snabbt rätta till masterdatan som finns i affärssystemet.

Vad tror du om framtiden för automatisering?
Det är inget snack om att automatisering kommer att öka. Ur ett affärsmässigt perspektiv talar man mycket om att automatisera processer, minska handpåläggning och mellanprocesser. Man vill leverera en tjänst till kunden och inte ”bara en produkt” och man tittar mer på hela verksamheten och försöker skapa ett ekosystem av delar som försäljning, inköp, lagerhantering, lageroptimering och resurshantering.
Stora företag har kommit långt i detta och nu finns det verktyg som gör det billigt att enkelt även för små-medelstora företag att effektivisera verksamheten genom automatisering. I den dynamiska värld vi lever idag blir kravet på agila system som anpassar sig större och jag tror att framtidens system kommer vara än mer enkla och ”självtalande”.

Har du någon särskild ”success story” som du vill dela med dig av? Någon som lyckats särskilt väl?
En av mina svenska kunder jobbade dagligen med att gå igenom en lista i excel och räkna ut hur mycket de skulle köpa, vad de sålt och leverantörernas krav krav på minimikvantiteter. Dom hade bra koll på produkterna de sålde mest av, men det var också de enda kategorierna de hann planera för. Efter implementeringen av EazyStock minskade företaget den administrativa delen med 67 % redan under första halvåret. Att frigöra tid blev viktigare än de trott från början då de samtidigt fick erfara ett förändrat marknadsbeteende med större försäljning genom e-handel, vilket ställde nya krav på processer och flöden. Tiden företaget frigjorde kunde användas till att anpassa verksamheten för det förändrade läget utan att tappa konkurrenskraft.

Tack Julia och grattis igen!

Blogg

Wouter på TerraSana har ställt om från manuella till automatiska lagerprocesser

Wouter van der Zwaan, Finance and IT Manager på TerraSana Natuurvoerding BV, letade efter ett verktyg för att kunna optimera...

Blogg

Per Risfors på Exsitec hjälper företag att optimera inköpsprocesser

Per Risfors, verksamhetskonsult på Exsitec, har hjälpt många små-medelstora bolag förbättra sina processer och optimera flöden med hjälp av automatisering....

Blogg

Mattias på Region Jönköpings Län förbättrat servicegraderna och effektiviserat inköpsprocessen

Mattias Pohlin egion Jönköpings Län är månadens Automation Hero Mattias Pohlin, Materialplanerare på Region Jönköpings Län, har förbättrat servicegraderna och...