3 metoder för säkerhetslagerberäkning

2 min läsning

3 metoder för säkerhetslagerberäkning

  Share

I praktiken använder företag i huvudsakligen tre olika kategorier av metoder för säkerhetslagerberäkning. De tre kategorierna är bedömningsmetoder, proportionalitetsmetoder och statistiska metoder.

Säkerhetslagerberäkning

Bedömningsmetoder

Bedömningsmetoder karakteriseras av att säkerhetslagerkvantiteten uppskattas på mer eller mindre intuitiva och erfarenhetsmässiga grunder. Ofta sätts ett fast säkerhetslagervärde per artikel som inte är baserat på några formella beräkningar. Denna metod leder ofta till onödigt hög kapitalbindning men också en stor risk för låg produkttillgänglighet för vissa varor.

Nackdelar:

 • Matematisk grund saknas
 • Resulterar i onödigt stora lager
 • Stor risk för brist

Proportionalitetsmetoder

Den vanligaste förekommande proportionalitetsmetoden bygger på att säkerhetslagerstorleken är lika med ett antal dagars medelefterfrågan respektive lika med en procentsats av medelefterfrågan under ledtid. Även denna metod har bedömningsmässiga inslag eftersom den proportionalitetsvariabel som används för beräkningarna sätts på bedömningsmässiga grunder. Ingen hänsyn tas till efterfrågevariationernas storlek eller leveranstidsvariationer. Dessutom saknas det en koppling till någon form av servicenivå, som är ett uttryck för leveransförmåga, och till de kostnader som uppkommer när brister uppstår.

Fördel:

 • Enkel att använda

Nackdelar:

 • Bygger delvis på bedömningar
 • Ingen hänsyn tas till variationer i efterfrågan
 • Risk för onödigt stora lager
 • Risk för bristsituationer

Statistiska metoder

Beräkning av säkerhetslager utgår från statistiska fördelningar som beskriver variationerna i efterfrågan och leverantörernas ledtider. Säkerhetslagrets storlek beräknas med utgångspunkt från en önskad servicegrad på lagret. Olika statistiska beräkningar presenteras i litteraturen och de kommer att resultera i bättre dimensionering av storleken av säkerhetslager än bedömnings- och proportionalitetsmetoderna. Tänk dock på att olika statistiska metoder är mer eller mindre svåra att implementera, både manuellt och i dina IT-system.

Fördelar:

 • Matematisk solida metoder för säkerhetslagerberäkning
 • Säkerställer en hög kundservice, dvs minimerar risk för brist
 • Möjliggör optimering av lagernivån per artikel genom dess livscykel
 • Minimerar risken för onödig kapitalbindning

Nackdel:

 • Kan vara svårt att implementera

Varför behövs säkerhetslager?

 1. För att skydda emot den slumpmässiga variationen, både i efterfrågan och ledtid
 2. För att kompensera för prognosfel (endast när efterfrågan överstiger prognosen)
 3. För att förhindra störningar i tillverkningen eller i utleveranser
 4. För att undvika brist och restorder som kan leda till missad försäljning och låg kundservice

Varför säkerhetslagerberäkning

 

De viktigaste faktorerna att ta hänsyn till är önskad servicegrad på lagret, prognosprecision och variation i inleveranser.

Ladda ner vår guide till dimensionering av säkerhetslager för att lära dig mer.


Guide En introduktion till lageroptimering
Den här bloggposten publicerades först 2015 och uppdaterades 14 maj 2019.

Share

2 min läsning

Anmäl dig till EazyStocks nyhetsbrev

Nya insikter    En gång i månaden    Avregistrera när som helst