Ida Danielsson, Customer success manager EazyStock

Ida Danielsson

, Syncron International AB

Som Customer Success Manager hjälper Ida nya och existerande kunder optimera sina lager och nå mätbara resultat med EazyStock. Ida arbetar även med att utveckla EazyStock's partnernätverk och assisterar våra partners i tekniska och affärsmässiga frågor. Ida har en civilingengörsexamen i Industriell Ekonomi från Linköpings Universitet.

Ida's Posts

Fyra nyckeltal som tyder på en sund försörjningskedja

Fyra nyckeltal som tyder på en sund försörjningskedja

Visste du att lagernivåerna är en måttstock för hur väl hela din försörjningskedja fungerar? Flexibiliteten och lönsamheten i distributionsnätverket reflekteras i lagernivåerna...Läs mer

3 metoder för säkerhetslagerberäkning

3 metoder för säkerhetslagerberäkning

I praktiken använder företag i huvudsakligen tre olika kategorier av metoder för säkerhetslagerberäkning. De tre kategorierna är bedömningsmetoder, proportionalitetsmetoder och statistiska metoder....Läs mer