Voorraadwaarde berekenen

Leestijd: 3 min

Tags: Blog

Mark-Jan Photo

Mark Jan Hennink   28 augustus 2018


säkerhetslager formel

Inhoudsopgave

  1. Gemiddelde voorraadwaarde betekenis
  2. Gemiddelde voorraadwaarde berekenen
  3. Dagen voorraad
  4. Problemen met gemiddelde voorraadwaarde

Intelligent voorraadbeheer is voor de meeste ondernemingen van groot belang, zeker voor retailers en andere ondernemingen die in fysieke goederen handelen. De verhouding tussen de voorraadwaarde en de omzet is een belangrijke indicator van de efficiëntie waarmee een onderneming haar voorraad beheert en er verkopen uit realiseert. Om deze verhouding duidelijk te krijgen, is het in eerste instantie nodig dat we de gemiddelde voorraadwaarde berekenen.

Gemiddelde voorraadwaarde betekenisVoorraadwaarde berekenen

De gemiddelde voorraadwaarde wordt gebruikt om te berekenen wat de waarde van de gemiddelde voorraad is over een langere periode dan enkel de afgelopen maand. Aangezien de meeste ondernemingen de voorraad in de balans opnemen en de bijbehorende voorraadwaarde berekenen op de laatste werkdag van de maand, kan dit voor een zeer vertekend beeld zorgen. Het is namelijk goed mogelijk dat de voorraad de dag ervoor sterk is afgenomen door een grote verkooporder of juist net is toegenomen door de levering van een grote hoeveelheid goederen. Ook is het nuttig om de gemiddelde voorraadwaarde met de omzet te vergelijken. Aangezien de omzet veelal niet enkel per maand, maar ook vanaf vorig jaareinde wordt gerapporteerd, wil je veelal ook de gemiddelde voorraadwaarde vanaf vorig jaareinde berekenen. Deze vergelijking maakt vervolgens duidelijk hoeveel investering in de voorraad nodig was om een bepaald omzetniveau te ondersteunen.

Gemiddelde voorraadwaarde berekenen

Wanneer je de gemiddelde voorraadwaarde berekent met het doel de invloeden van grote in- en verkooporders af te vlakken, bereken je de voorraadwaarde door simpelweg de voorraad aan het begin van de maand op te tellen bij de voorraad aan het einde van de maand en deze door twee te delen: (voorraadwaarde begin van de maand + voorraadwaarde einde van de maand) / 2 In het tweede geval, waarbij je de gemiddelde voorraadwaarde nodig hebt om deze te vergelijken met de omzet vanaf vorig jaareinde, is de berekening ook relatief simpel. Je telt de voorraadwaarden aan het einde van alle maanden sinds vorig jaareinde bij elkaar op en deelt deze door het aantal maanden. Stel dat het nu 31 maart is: Voorraadwaarde einde januari: 210.000 Voorraadwaarde einde februari: 245.000 Voorraadwaarde einde maart: 190.000 Totaal 645.000 Totaal / 3 = 215.000 euro

Dagen voorraad

Een variant op het concept van gemiddelde voorraadwaarde is het berekenen van het aantal dagen voorraad dat beschikbaar is, gebaseerd op de tijd die het historisch gezien kost om de voorraad te verkopen. Deze berekening is: 365 / (jaarlijkse inkoopwaarde van verkochte goederen / voorraadwaarde) Als een onderneming bijvoorbeeld jaarlijks 2.000.000 euro aan inkoopwaarde omzet en een voorraadwaarde van 100.000 euro heeft, berekenen we de dagen voorraad als volgt: 365 / (2.000.000 / 100.000) = 18,25 dagen voorraad

Problemen met gemiddelde voorraadwaarde

Ondernemingen hechten veel waarde aan de voorraadwaarde KPI, maar deze heeft toch enkele problemen:

  • Maandeinden: De berekening is gebaseerd op de voorraadwaarde aan het einde van de maand en hoeft daardoor niet representatief te zijn voor de gemiddelde voorraad op dagelijkse basis. Een onderneming kan bijvoorbeeld in de laatste dagen van de maand terugkerende sales hebben, waardoor de voorraadwaarden altijd lager uitkomen dan hun gewone dagelijkse niveau.
  • Seizoensinvloeden: Wanneer je de omzet sinds vorig jaareinde vergelijkt met een gemiddelde voorraadwaarde gebaseerd op maandeinden, kunnen seizoensinvloeden de cijfers sterk kleuren. De voorraadwaarde zal namelijk in een seizoen met sterke verkopen lager liggen dan normaal en net vóór het seizoen hoger liggen dan normaal, omdat er extra is ingekocht ter voorbereiding op de drukke periode.

Opvallend is dat deze problemen allemaal te maken hebben met momentopnames van de voorraadwaarde. Tegelijkertijd is het voor veel ondernemers onmogelijk om de voorraadwaarde vaker dan een keer per maand nauwkeurig vast te stellen. Dit is dan ook een van de redenen waarom ondernemers kiezen voor geautomatiseerde voorraadbeheersoftware. Waar het dagelijks handmatig berekenen van de voorraadwaarde een tijdrovende klus is, kan goede voorraadbeheersoftware de voorraadwaarde niet enkel van dag tot dag, maar zelfs van minuut tot minuut inzichtelijk maken. Zo is een berekening van de voorraadwaarde ten opzichte van omzet niet gebaseerd op tijdopnames of zelfs giswerk, maar op keiharde data omgaan. Het is echter niet handig om Excel te gebruiken bij het maken van een voorraadanalyse, omdat Excel niet goed combineert met ERP software. Er bestaat hiervoor speciale voorraadoptimalisatie en voorraadbeheersoftware die dit een stuk eenvoudiger maakt. Ga bij het maken van een voorraadanalyse te rade bij bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn en over de juiste voorraadoptimalisatie en voorraadbeheersoftware beschikken.

EazyStock’s KPI’s

Ontdek welke Key Performance Indicators (KPI’s) EazyStock controleert en hoe u deze kunt gebruiken om uw magazijn te verbeteren met lagere voorraadniveaus, betere servicelevels en minder werkapitaal.

EazyStock’s KPI’s