De moderne Supply Chain Manager

Leestijd: 4 min

Tags: Blog

Peter Jan Lunter   2 juli 2018


Supply Chain Manager hinter Dashboard

Inhoudsopgave

  1. De Supply Chain Manager
  2. Uitdagingen voor de Supply Chain Manager
  3. De taken van de Supply Chain Manager
  4. Doelen van de moderne Supply Chain Manager

Supply Chain Managers zijn niet meer weg te denken uit een assemblage-, productie- of handelsonderneming. De Supply Chain Manager speelt een belangrijke rol bij het creëren en in stand houden van een efficiënte supplychain. Maar industrieën, branches, markten en consumenten veranderen – zo ook de rol van de Supply Chain Manager. Wat zijn de uitdagingen van de moderne Supply Chain Manager?

De Supply Chain Manager

De rol van de Supply Chain Manager gaat hand in hand met het onderliggende supplychain-proces. Supplychain-management verwijst zowel naar de fysieke goederenstroom als naar het management van de bijbehorende data en informatie (bijvoorbeeld ordergegevens).

Beide zijn even belangrijk voor de Supply Chain Manager. Hij of zij is verantwoordelijk voor het creëren en onderhouden van een optimaal netwerk, is de schakel tussen de klant en de toeleveranciers en heeft de taak om de juiste goederen of diensten op tijd, bij de juiste eindgebruiker te krijgen.

Uitdagingen voor de Supply Chain Manager

De uitdaging ligt in het tevreden houden van de verschillende stakeholders en bedrijfsonderdelen. Deze hebben vaak tegengestelde belangen. Enerzijds is kostenreductie waarschijnlijk een hoge prioriteit van de CFO. Anderzijds willen de inkoopmanager en het hoofd van het magazijn kunnen waarborgen dat zij altijd genoeg op voorraad hebben om elke order uit te kunnen leveren. De uitdaging van de Supply Chain Manager is om deze twee tegengestelde belangen te verenigen. Dus hoge servicelevels, maar op een zo kostenefficiënt mogelijke manier.

Zoals gezegd gaat supplychain-management niet alleen om het verplaatsen van goederen, maar ook om alle data en datagerelateerde systemen die bij dit proces een rol spelen. De data die verzameld wordt bij supplychain-management kan gebruikt worden om op andere afdelingen processen te optimaliseren. Een voorbeeld: de planning van een productieafdeling is efficiënter als de Supply Chain Manager de levertijden of beschikbaarheid van elk binnen het productieproces benodigd onderdeel exact kan aangeven. Dit betekent dat verschillende bedrijfsonderdelen hoge verwachtingen hebben van de Supply Chain Manager en vaak heel afhankelijk van hem of haar zijn.

Supply Chain Management Bestandteile

Door de toenemende globalisatie wordt de rol van de Supply Chain Manager nog belangrijker. Supplychains worden steeds langer en complexer. Elke schakel in de keten moet perfect aansluiten op de volgende schakel. Als één schakel faalt, wordt de supplychain verstoord, met alle negatieve gevolgen van dien. Gevolgen die kunnen doorwerken op alle onderdelen van een organisatie en uiteindelijk de winstgevendheid van een onderneming kunnen drukken.

De taken van de Supply Chain Manager

De Supply Chain Manager is de aangewezen persoon die het ‘grote plaatje’ in het vizier moet houden. Zijn of haar doel is het creëren van een optimale uitwisseling van materialen, data en informatie tussen de verschillende afdelingen binnen de onderneming. Zo kan een transparante en efficiënte supplychain worden gecreëerd. Dat vereist een proactieve benadering van de Supply Chain Manager.

Lagerhalle mit ProduktenTwee van de belangrijkste taken van een Supply Chain Manager zijn voorraadbeheer en voorraadoptimalisatie. Een onderneming kan alleen succesvol zijn als de juiste producten, in de juiste hoeveelheden, op het juiste moment, op de juiste plaats zijn.

Maar er zijn vele factoren die daar invloed op hebben. De Supply Chain Manager moet beschikken over nauwkeurige vraagvoorspellingen, (automatische) voorraadaanvullingen, correcties voor seizoensinvloeden en nog veel meer. Alleen dan kan hij of zij de juiste inschattingen maken. Diverse hulpmiddelen en oplossingen kunnen de Supply Chain Manager hierbij ondersteunen.

Supplychain‑digitalisering is daarbij onmisbaar. De Supply Chain Manager moet niet alleen alle nieuwe hulpmiddelen kunnen beoordelen op geschiktheid voor de onderneming, hij of zij moet ook oog hebben voor de aansluiting op systemen van externe partijen. Want de compatibiliteit met systemen van toeleveranciers en klanten is net zo belangrijk.

De Supply Chain Manager moet deze nieuwe oplossingen effectief inzetten. Een voorbeeld: met software kunnen automatisch inkooporders worden gegenereerd en verkoopvoorspellingen worden gedaan. Dit hoeft dan niet meer handmatig gedaan te worden, waardoor de Supply Chain Manager meer tijd heeft om zich te concentreren op andere belangrijke zaken.

Doelen van de moderne Supply Chain Manager

Veel ondernemingen hebben ambitieuze groeidoelstellingen. Het is bijna onmogelijk om de groeidoelstellingen van een onderneming te halen zonder de ondersteuning van geavanceerde software.

Elke Supply Chain Manager wordt beoordeeld op de mate van kostenreductie en de verbeteringen die hij of zij weet te realiseren in de supplychain. Natuurlijk mogen de kwaliteit en klanttevredenheid niet lijden onder de drang naar kostenreductie. De Supply Chain Manager zal altijd moeten streven naar het optimale. Dat betekent genoeg items op voorraad hebben om de levertijden en klanttevredenheid te waarborgen, maar zo min mogelijk voorraad om de kosten te reduceren.

In de huidige competitieve wereld is de flexibiliteit van de organisatie ook belangrijk. Speciale verkoopacties van concurrenten of andere onverwachte veranderingen in de vraag, vereisen directe actie in de supplychain. Hierbij speelt de informatie- en datastroom een grote rol. Geavanceerde software kan steeds sneller inspelen op deze veranderingen.

Bijvoorbeeld door het geven van automatische alarmeringen als voorraden of levertijden bij toeleveranciers veranderen. De Supply Chain Manager kan dan de afdelingen die daar de gevolgen van gaan ondervinden, snel op de hoogte stellen en waar nodig de juiste acties uitzetten. Zo kan de supplychain toch optimaal en efficiënt verlopen. Klanten verwachten deze flexibiliteit ook steeds meer. Zij verwachten dat hun product geleverd wordt op de beloofde datum, zelfs als dat aanpassingen in de planning op de achtergrond van de (toe)leverancier vereist.

Samengevat: het belangrijkste doel van veel ondernemingen is het blij maken van klanten door het leveren van de gewenste goederen of diensten zoals overeengekomen. In dat opzicht is supplychain‑management cruciaal. Goed supplychain‑management stelt een onderneming in staat om klant- en leveranciersloyaliteit te creëren en te behouden. Een belangrijke en uitdagende positie, waar steeds de ideale balans tussen de verschillende belangen gevonden moet worden. Voor de functie van Supply Chain Manager wordt data, informatie en ICT steeds belangrijker, en hij of zij vervult hierin een belangrijke voortrekkersrol.

Bepalen van een gezond voorraadniveau