Supply chain trends 2017 – Kansen voor de toekomst

Leestijd: 8 min

Tags: Blog

Joost van Eyk   10 maart 2017


Inhoudsopgave

 1. 1 Supply chain trends 2017
 2. 2 Transparantie en samenwerking in de supply chain
 3. 3 Cloud Technologie & SaaS
 4. 4 Automatisering & Internet of Things
 5. 5 Digitalisering & Business Intelligence
 6. 6 Samengaan van handel en logistiek
 7. 7 Aandacht voor ‘belasting-efficiënte supply chains’
 8. 8 Veranderingen in de productcyclus
 9. 9 Een duurzame supply chain
 10. 10 Klanten centraal in de supply chain
 11. 11 Groei van mobiele toepassingen
 12. 12 Bent u voorbereid op de nieuwste supply chain ontwikkelingen?

1) Supply chain trends 2017

We zien momenteel veel nieuwe en interessante trends in supply chain management. In een snel veranderende branche, zoals logistiek en bevoorrading, hebben we een jaar voor de boeg met cruciale veranderingen, innovaties en trends. Sommige daarvan – zoals de voortschrijdende digitalisering en globalisering – zijn in voorgaande jaren al ingezet en hun impact is al duidelijk zichtbaar. Als bedrijf in de zakelijke distributie moet u uw strategie en processen blijven aanpassen om vooruit te komen en concurrerend te blijven. In dit artikel tonen we u de verwachtingen voor het komende jaar van experts binnen de toeleveringsketen, als startpunt voor uw bedrijfsstrategie en -planning.

2) Transparantie en samenwerking in de supply chain

De eerste duidelijk zichtbare trend kan het beste worden omschreven als “Supply Chain Visibility” (SCV). Het ontwikkelen en onderhouden van transparantie speelt namelijk een steeds belangrijker rol in globale en samenwerkende bevoorradingsketens. Wereldwijde transparantie kan bijdragen aan het optimaliseren van voorraden en goederenstromen. Geoptimaliseerde supply chains en de uitwisseling van data tussen alle betrokken partijen zorgen ervoor dat we problemen al in een vroeg stadium herkennen. Zo kan SCV bijvoorbeeld helpen om knelpunten vroegtijdig te herkennen en ervoor zorgen dat het bedrijf de juiste maatregelen neemt.

Transparantie in de toeleveringsketen vergroot de voorspelbaarheid, zorgt dat bedrijfsmiddelen beter worden benut en dat processen efficiënter worden. Het is echter wel belangrijk dat alle belanghebbenden worden betrokken in de aanloopperiode. Ook moeten de gegevenskoppelingen volledig geautomatiseerd zijn en vlekkeloos functioneren. Zelfs een enkele niet functionerende verbinding in de supply chain kan een zeer nadelige invloed op de algehele prestaties hebben. Naast de interfaces zijn ook helder omschreven verantwoordelijkheden en werkprocessen erg belangrijk voor een succesvolle realisatie. Gartner kwam in een studie tot de conclusie dat een goede transparantie binnen de voorraadketen de levertijden kan verkorten en vrachtkosten kan verlagen.

3) Cloud Technologie & SaaS

Supply chain trends 2017

Een andere belangrijke supply chain trend is cloud gebaseerde software die als Software-as-a-Service (SaaS) wordt aangeboden. Het gebruik hiervan is sterk toegenomen in de afgelopen jaren. Vooral de grote flexibiliteit van deze oplossingen lijkt de belangrijkste factor te zijn bij de groeiende acceptatie ervan in de logistieke en bevoorradingsketens. Vaak sluit deze software goed aan op bestaande systemen zonder ingewikkelde implementatieprojecten. Het betekent dat een bedrijf de bestaande systemen zonder onderbrekingen kan blijven gebruiken. Tegelijkertijd kan het wel de voordelen gaan benutten van de flexibele, schaalbare en kosteneffectieve toegang tot cloud gebaseerde uitbreidingen. Financieel is het aantrekkelijk omdat er in de regel bij deze oplossingen geen hoge aanschafkosten zijn, maar alleen het gebruik wordt afgerekend.

De verwachting is dat in 2020 een groot deel van de supply chain technologie via SaaS- oplossingen wordt geleverd. En hoewel cloud computing altijd databeveiliging vraagstukken met zich meebrengt, zorgen de steeds striktere standaarden op het gebied van SaaS beveiliging dat we hier goed op zijn voorbereid.

4) Automatisering & Internet of Things

Tegelijk met de ontwikkeling van cloud technologie groeit de behoefte aan complete end-to-end automatisering, die ook belangrijk is voor de ontwikkeling van het “Internet of Things” (IoT). Zo kunnen met behulp van RFID-technologie objecten binnen een bepaalde afstand automatisch worden herkend. Sensoren herkennen objecten en geven hun status door, terwijl met behulp van zogeheten actuatoren verplaatsingen en andere fysieke taken geautomatiseerd kunnen worden. De fysieke goederenstroom kan op deze manier real time zichtbaar, gevolgd en bestuurd worden.

De consequenties van deze ontwikkeling zijn duidelijk. Als steeds meer processen

en werkzaamheden kunnen worden geautomatiseerd, zal steeds minder personeel nodig zijn voor de logistieke processen en in de magazijnen. Als we specifiek kijken naar de supply chain trends op korte termijn, beperkt het effect zich met name tot de opslag. Geautomatiseerde robots die onafhankelijk goederen kunnen verplaatsen binnen een magazijn worden al beperkt ingezet, maar de technologie is nog niet volledig ontwikkeld. Binnen de logistieke sector zijn de effecten van automatisering nog minimaal. Onbemande voertuigen zijn onderwerp van intensief onderzoek en testwerk, maar het zal het nog wel enkele jaren duren voor ze breed worden ingezet.

Supply chain trendsIn 2014 wist 43% van de managers binnen de productie en logistiek nog niet wat de term IoT betekende. Dit is snel veranderd in de afgelopen jaren en veel supply chain managers zullen er in de naaste toekomst mee te maken krijgen. Gartner voorspelt dat rond 2020 het aantal met IoT verbonden apparaten zal zijn verdriedubbeld tot 29 miljard stuks!

In de grafiek hiernaast ziet u enkele IOT prognoses voor 2020: Bron: Minor Metals Trade Association (MMTA)

5) Digitalisering & Business Intelligence

Naast de uitwisseling van data tussen de betrokken partijen, zal het toenemende systematische verzamelen, evalueren en ter beschikking stellen van interne data binnen de supply chain steeds belangrijker worden. Binnen veel andere bedrijfsonderdelen is dit al de standaard. Bijvoorbeeld voor klantbeheer met behulp van CRM- of ERP-systemen systemen. Data kan dan worden omgezet in bruikbare managementinformatie die via dashboards of in grafische vorm wordt gepresenteerd.

Dit “Business Intelligence” proces waarbij data systematisch wordt verzameld, geëvalueerd en gepresenteerd, werd tot nu toe vaak genegeerd binnen supply chain management. En al helemaal binnen de interne bedrijfsnetwerken en bevoorradingsketens. Dit is echter aan het veranderen. Organisaties zullen in toenemende mate vertrouwen op bruikbare business intelligence oplossingen nu de data over verplaatsingen, transport en voorraad steeds meer real time beschikbaar komen. Deze nauwkeurige en real-time data helpen managers binnen de toeleveringsketen, de magazijnen en de logistiek om betere en snellere beslissingen te nemen.

6) Samengaan van handel en logistiek

Het samengaan van handel en logistiek is een van de actuele supply chain trends. De connecties tussen softwareleveranciers, bedrijfs-onafhankelijke logistieke dienstverleners (3PL) en consultants zijn niet altijd helemaal duidelijk, hierdoor word er op sommige gebieden niet volledig samengewerkt. Wat echter nieuw is, is de duidelijke bundeling van e-commerce en logistiek.

In sommige steden is Amazon bijvoorbeeld al begonnen de samenwerking met grote logistieke dienstverleners als DHL af te bouwen en meer te gaan samenwerken met kleinere lokale dienstverleners. Dit biedt Amazon de kans om in de toekomst een eigen logistieke dienstverlener op te bouwen. Deze trend zal zich naar verwachting snel uitbreiden, niet alleen voor Amazon maar ook bij andere e-commerce bedrijven.

Omgekeerd zien we soortgelijke ontwikkelingen bij logistieke partijen. Zo heeft DHL een eigen e-commerce platform met een ruim productaanbod, waarbij DHL uiteraard zelf de logistiek verzorgt. Naar verwachting zullen deze veranderingen snel doorzetten binnen de handel en logistiek en zich ook verspreiden naar andere sectoren, zoals de voedselindustrie.

7) Aandacht voor ‘belasting-efficiënte supply chains’

Supply chain trends 2017Voorheen was “Tax-Efficient Supply Chain Management” (TESCM) vooral een concept, maar in 2017 zal het opnieuw veel belangstelling krijgen. Het concept houdt in dat de verschillen in belastingwetgeving tussen landen een rol speelt bij de overall planning, de keuze voor locaties en logistieke kruispunten. Het management bepaalt centraal – op basis van TESCM overwegingen – waar in de wereld de verschillende bedrijfsonderdelen en -bezittingen het beste kunnen worden geplaatst. Naast de belastingregels is daarbij uiteraard ook een risicoanalyse met betrekking tot economische en juridische aspecten nodig. Het doel is een duurzaam ontwerp van de bevoorradingsketen waarbij optimaal geprofiteerd wordt van mogelijke belastingvoordelen, maar wel voldoende rekening wordt gehouden met risico’s.

Maar waarom is dit onderwerp zo belangrijk binnen deze trendanalyse? Bedrijven zijn toch altijd al gericht op verlaging van kosten en belastingen? Dat klopt, maar de huidige geopolitieke veranderingen vragen om extra aandacht voor TESCM. Zo heeft President Trump al importheffingen aangekondigd om de Amerikaanse economie te versterken. Ook de aangekondigde Brexit en het Britse besluit de interne Europese markt te verlaten, zijn een belangrijk vraagstuk bij de planning van een globaal en ‘belasting-efficiënt’ supply chain management.

8) Veranderingen in de productcyclus

Dit is een van de supply chain trends die al jaren geleden zijn ingezet. De ontwikkeling kan kort worden samengevat: De levenscyclus van producten wordt korter en complexer. Bedrijven moeten met een steeds snellere time-to-market innovatieve producten blijven ontwikkelen om niet te verliezen van het grote aanbod aan concurrerende producten. Daarbij gaat het niet alleen om verlies van omzet, maar ook om reputatie: klanten verwachten tegenwoordig gewoon dat de nieuwste technologie direct beschikbaar is.

Deze situatie heeft grote impact op uw supply chain en logistiek. Het confronteert het bedrijfsleven met nieuwe uitdagingen. Zaken als retourbeleid, voorraadbeheer en leverstrategieën moeten stuk voor stuk worden geoptimaliseerd om aan de steeds hogere eisen tegemoet te komen. Voor zover deze processen op dit moment al niet zijn geoptimaliseerd, moeten ze op korte termijn in detail geanalyseerd worden om bruikbare aanpakken te vinden voor optimalisatie en efficiëntie verbetering.

9) Een duurzame supply chain

Duurzaamheid is om twee redenen een trend binnen de bevoorradingsketen. Allereerst omdat bedrijven op zoek zijn naar mogelijke kostenreducties en die kunnen worden bereikt via duurzame processen en strategieën. Zo stijgen wereldwijd de energiekosten en men is dus op zoek naar manieren en technieken om daar iets aan te doen. Een voorbeeld is het gebruik van elektrische of hybride voertuigen in de logistiek. Een ander voorbeeld is de voortschrijdende digitalisering en beperking van papierstromen door alle documenten te digitaliseren. Dit zorgt voor een besparing op materialen en daaraan gerelateerde kosten binnen organisaties. De striktere milieuwetgeving zorgt bovendien dat bedrijven duurzame methodes niet langer kunnen negeren.

De tweede reden is dat klanten steeds bewuster kijken naar zaken als duurzaamheid, milieubescherming, eerlijke handel en arbeidsomstandigheden. Vaak bundelen ze hun krachten via zogeheten ‘clean-label’ initiatieven. Er zijn allerlei mogelijkheden om klanten daarin tegemoet te komen. Producten kunnen onder een fair trade label worden aangeboden of bedrijven ontplooien eigen duurzaamheidsinitiatieven, zoals het uitbannen van schadelijke productiemethodes. 

Duurzaamheid vraagt wel om een voorzichtige benadering. Met het toenemende gebruik van social media worden bedrijven kritisch gevolgd. Het niet inzetten op duurzaamheid of een onterechte claim leidt al snel tot een PR-ramp, mogelijk ook voor de andere bedrijven die in de keten samenwerken. Steeds meer bedrijven zullen deze trend oppikken en nieuwe duurzame initiatieven starten.

De figuur hier rechts geeft een impressie van het belang van duurzame initiatieven. Het toont de groei van nieuwe producten op basis van milieuvriendelijke of diervriendelijke eigenschappen. Bron: Innova Market Insights

10) Klanten centraal in de supply chain

Zoals eerder genoemd, speelt de klant als eindpunt van de waardeketen een steeds prominentere rol in de productieplanning. Dat is niet alleen het geval bij geïndividualiseerde producten maar ook bij serieproductie. Klanten kiezen vandaag de dag hun producten met duidelijk ideeën over het design, de functionaliteit en kwaliteitsaspecten. Als een product hier niet aan voldoet, kiest de klant voor het product van een concurrent of ziet er helemaal vanaf. Deze trend zal zich duidelijk voortzetten en leidt tot toenemende complexiteit in de productiesector.

Deze trend raakt vooral de productie en dwingt bedrijven hun processen meer schaalbaar en als een samenwerkend geheel in te richten. Starre productieprocessen zijn inmiddels vrijwel volledig vervangen. Het heeft ook grote impact op het ontwerp van de supply chain, vermindert de complexiteit en maakt een sterkere oriëntatie op de markt mogelijk. Het logische effect ervan is dat de communicatie tussen de bevoorradingsketen en de betrokken partijen sterk wordt verbeterd.

11) Groei van mobiele toepassingen

Supply chain trends 2017

De laatste belangrijke supply chain trend is de mobiele ontwikkeling. Mobiele toepassingen worden steeds vaker toegepast binnen de bevoorradingsketen. Dat is onder andere het gevolg van het feit dat data eenvoudiger en sneller beschikbaar komen dankzij nieuwe technologieën als RFID. De medewerkers die verantwoordelijk zijn voor magazijnbeheer, logistiek en de voorraadketen hebben dan eenvoudig toegang tot de benodigde gegevens, ongeacht hun locatie. Het gaat daarbij niet slechts om ruwe data, maar ook om geaggregeerde informatie met geïndividualiseerde rapporten en grafische weergaves. Op die manier kunnen beslissingen sneller worden genomen en kunnen meldingen, alarmeringen en voorraadinformatie real time via mobiele apparaten als smartphones of tablets worden doorgegeven.

“Simplicity-as-a-service” is een buzzword dat een directe relatie heeft met deze transitie naar mobiel. Softwareleveranciers zijn daarbij niet alleen gericht op het maken van intuïtieve gebruikersinterfaces. Ze kijken ook naar de mogelijkheden om zaken als optimalisatie, simulatie en analyse in de software te integreren. En om de risico’s van hoge kosten en veel mensinzet voor potentiële klanten te beperken, transformeren de meeste leveranciers naar cloud gebaseerde bedrijfsmodellen en bieden hun oplossingen aan als Software-as-a-Service of mobiele applicaties. Deze trend zal zich doorzetten en niet alleen de supply chain veranderen, maar impact hebben op alle branches.

12) Bent u voorbereid op de nieuwste supply chain ontwikkelingen?

De toenemende complexiteit in de supply chain vormt de drijvende kracht achter de ontwikkeling van nieuwe technieken en innovaties in deze sector. Een van de belangrijkste trends in de bevoorradingsketen is geoptimaliseerde bedrijfssoftware waarmee alle partners binnen de supply chain naadloos kunnen samenwerken. Het versnelt de besluitvorming en verwerkt de enorme gegevensstromen. Zorg ervoor dat u vooruitloopt in deze trends. Het geeft uw bedrijf een boost in deze groeiende markt!

De gids voor uw ERP CTA